Baktēriju kontaktu skaitliskā modelēšana

Projekta norises laiks

01.06.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte
flag-DE
Berlīnes Tehniskā universitāte

Projekta mērķi

Lai izprastu un mācītos paredzēt dažādus rūpniecības procesus, kurus ietekmē ļoti sīkas daļiņas, projektā tika ierosināts pētīt baktērijas (šūnas), kas sniegtu noderīgu informāciju par sīku objektu īpašībām. Ieguvums no šī pētījuma – dažādo procesu aprakstīšanas modeļus varēs lietot kopsakarībā ar ļoti sīku daļiņu izpēti. Cik zināms, zinātniskās publikācijās ir piedāvāts tikai nedaudz tādu modeļu, kas apraksta adhezīvu šūnu mehānisko uzvedību, kad tās deformējas un salīp. Šajā projektā dalībnieki pievērsās jaunu, līdz šim nepieejamu mijiedarbes modeļu izstrādei. Šiem modeļiem vajadzētu bagātināt mehānikas zinību jomu attīstību un pirmo reizi ļaut pētīt bioloģisku objektu īpašības un raksturīgo uzvedību. Projektā tika izmantota starpdisciplināra pieeja. Lietuvā šī projekta pamatideja bija pavisam jauna. Nebija zināmi teorētiski pētījumi par īpaši sīkām atsevišķām daļiņām un par šūnu mehānisko uzvedību, kad tās tiek deformētas, izmantojot diskrēto elementu metodi (DEM). Par šo tēmu nebija veikti arī fiziski eksperimenti.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Projekta pamataktivitātes noritēja Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē.
  2. Pārējās aktivitātes noritēja Berlīnes Tehniskajā universitātē.

Aktivitāšu veidi: izpēte un pētnieciska darba melnraksta sagatavošana, kam pamatā bija iegūtie rezultāti; viesošanās pie sadarbības partneriem Vācijā un Lietuvā; neliela darbsemināra rīkošana.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķgrupa:

2 pētnieki. Šī projekta galvenās aktivitātes veica: Dr. Raimonds Jasevičus, profesors, inženierzinātņu doktors Haralds Krugels-Emdens.

Netiešā mērķgrupa:

3 pētnieki.

Mazā darbsemināra dalībnieki: 24 pētnieki.