Konsolidējošas pieejas ošu nokalšanas slimības mazināšanai Baltijas valstīs un Vācijā

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Dabas pētniecības centrs
flag-DE
Jūliusa Kūna institūts
flag-LV
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
flag-EE
Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

Projekta mērķis

Salīdzinot ar citām iesaistītajām valstīm, invazīvā patogēna Hymenoscyphus fraxineus izraisītā ošu nokalšanas slimības vēsture Lietuvā ir vissenākā. Šīs epidēmijas dēļ jau ir zaudēta vairāk nekā puse no Lietuvas ošu audzēm, jo patogēns apdraud visu vecumu kokus. Pašlaik šī nāvējošā slimība apdraud Fraxinus spp. visā Eiropā. Šīs jaunās meža slimības pārvaldības iespējas pašlaik ir ļoti ierobežotas. Līdz ar to, zināšanu apmaiņa starp valstīm ļautu pētniekiem dalīties informācijā un diskutēt par šīs slimības praktiskās pārvaldības pieredzi un to, ko var darīt, lai uzlabotu koku noturību un mazinātu slimības ietekmi. Tādējādi semināra mērķis būtu apvienot Baltijas un Vācijas pētnieku centienus meklēt efektīvus līdzekļus postošās ošu nokalšanas slimības kontrolei un atjaunot apdraudēto parasto ošu populāciju.

Lekcijas lasīs vadošie mežu patoloģijas eksperti no Vācijas un visām Baltijas valstīm. Potenciālie runātāji:

 • Dr. Rasmus Enderlis (JKI, Vācija);
 • Dr. Natālija Burņeviča (“SILAVA”, Latvija);
 • Dr. Reins Drenkhans un Tīts Mātens (EMÜ, Igaunija);
 • Dr. Remigijus Bakīs un Dr. Vaidotas Līgis (KMAIK, Lietuva);
 • Prof. Alfas Pliūras (Mežsaimniecības institūts, Lietuva);
 • Kestutis Grigaliūnas (Lietuvas valsts meža dienests);
 • Dr. Daiva Burokiene (Dabas pētījumu centrs, Lietuva).

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Seminārs tiks organizēts dabas pētniecības centrā (Akademijos Str. 2, Viļņa, Lietuva).
 2. Dabas pētījumu centra Botānikas institūta Augu patoloģijas laboratorijā (Žaliųjų Ežerų str. 47, Vilnius, Lithuania) tiks organizēti zinātniski apmācības pasākumi studentiem no universitātēm.
 3. Kauņas Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu universitātē (KMAIK) (Girionys, Kauņas raj., Lietuva) tiks organizēts starptautisks seminārs, lekcijas un ekskursija.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa (kopā aptuveni 90-100 personas)

Lietuvā, informācija vispirms tiks nodota Valsts meža dienesta meža sanitārās aizsardzības departamentam, Valsts meža uzņēmuma administrācijai un Vides ministrijas Dabas aizsardzības un meža departamentam (kopā apmēram 7-10 personas).

Citā tiešajā mērķa grupā tiktu iesaistīti pētnieki, kas nodarbojas ar ošu nokalšanas problēmām un vispārīgām meža koku veselības un selekcijas problēmām: projekta īstenošanas laikā uzkrātās zināšanas tiks nodotas augu / mežu pētniekiem no Dabas pētījumu centra Botānikas institūta (Viļņa, Lietuva) (12-15 pētnieki), meža pētnieki un koku ģenētiķi / selekcionāri no Meža institūta, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centra (Girionys, Kauņas raj., Lietuva) (7-10 pētnieki); Kauņas Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu universitātes Lietišķo zinātņu universitātes (KMAIK, Girionys, Kauņas raj., Lietuva) meža sanitārās aizsardzības, koku audzēšanas, mežkopības un dendroloģijas pētnieki / pasniedzēji (6-8 pētnieki / pasniedzēji), kuri turpmāk nodos iegūtās zināšanas mežsaimniecības studentiem.

(Kopumā šī pasākuma laikā Lietuvā aptuveni 35–40 pētnieki un lekcijas).

Vācijā informācija vispirms tiks paziņota “Vācijas koordinācijas ošu nokalšanas slimības grupai”. Otrkārt, tiks informēti visi pētniecības institūti (universitātes, federālie un valsts pētniecības institūti), kas ir strādājuši pie ošu nokalšanas slimības samazināšanas vai ir pauduši koordinācijas grupai interesi par ošu slimību. Paredzams, ka no projekta tiešu guvumu gūs desmit vācu pētnieki, kuri tomēr izplatīs iegūto informāciju Vācijā ieinteresēto pušu starpā (piem., praktiķi, politikas veidotājiem, finansēšanas aģentūrām, pētniekiem utt.; apmēram 30–40 personas).

Latvijā informācija vispirms tiks paziņota Latvijas valsts pētniecības institūtam “Silava” (kopā aptuveni 7-9 personas), Latvijas valsts mežiem un valsts augu aizsardzības dienestam.

Igaunijā mērķa grupa būs lauksaimniecības un vides speciālisti, mežsaimnieki, pētnieki un mežsaimniecības studenti, kopumā vairāk nekā 30 cilvēku.

Netiešā mērķa grupa: sabiedrība (mežu un zemes īpašnieki; informācija tiks izplatīta privāto mežu īpašnieku asociāciju tīmekļa vietnēs, profesionālās mežsaimniecības presei (žurnāli, tīmekļa vietnes un citos sociālajos medijos; gaidāmais sasniegtās auditorijas skaits – vairāk nekā 100 cilvēku), mežsaimniecības studenti  Dabas pētījumu centrā un KMAIK (> 100 studenti katru gadu).

Publiskie pasākumi

Piedāvātā projekta galvenās aktivitātes ietvertu starptautiska semināra organizēšanu ar praktiskiem aspektiem (zinātnisko apmācību un ekskursiju) par ošu nokalšanas problēmām Baltijas valstīs un Vācijā, kā arī semināra dalībnieku / runātāju lekcijas Dabas pētījumu centrā un Kauņas Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu universitātē. Pasākumu plānots rīkot 2019. gada 15.-18. Oktobrī.

 1. Semināru un zinātnisko apmācību organizēs Dabas pētniecības centra Botānikas institūta Augu patoloģijas laboratorijā.
 2. Semināru norises vieta, kā arī lekcijas mežsaimniecības studentiem norisināsies Kauņas Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu universitātē. Plānotā semināra laikā tiks organizētas ekskursijas, lai demonstrētu dažādus lauka izmēģinājumus uz parasto ošu pēcnācējiem (pretestības pārbaude). Izmēģinājumi tiek veikti nelielā attālumā (<100 km) no KMAIK –  Kauņas un Kėdainių rajonos.

Potenciālie runātāji/lektori:

 • Dr. Rasmus Enderlis (Jūliusa Kūna institūts, JKI, Braunšveiga, Vācija);
 • Dr. Natālija Burņeviča (Latvijas valsts meža izpētes institūts “SILAVA”, Salaspils, Latvija);
 • Dr. Reins Drenkans un Tīts Mātens (Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte, Tartu, Igaunija);
 • Dr. Remigijus Bakīs un Dr. Vaidotas Līgis (KMAIK, Girionys, Kaunas distr., Lietuva);
 • Prof. Alfas Pliūras (mežsaimniecības institūts, Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centrs, Girionys, Kauņas distr., Lietuva);
 • Kestutis Grigaliūnas (Valsts meža dienesta Meža sanitārās aizsardzības nodaļa, Kauņas, Lietuva);

Dr. Daiva Burokiene (Dabas pētniecības centrs, Viļņa, Lietuva).