Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss (BinS)

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 30.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Vitenes-Herdekes Universitāte
flag-EE
Tartu Veselības aprūpes koledža
flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Lina Spirgiene

Projekta mērķi(s)

Izvirzītie mērķi tika sasniegti: paneļdiskusija, maģistra un doktorantūras studentu konsultācijas; tika organizēti lokāli darba semināri māszinību studentiem, dzemdību aprūpes programmas studentiem un viņu pedagogiem, kā arī klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem; tika izstrādātas vadlīnijas par situācijas apzināšanos un apzinātības iemaņu ieviešanu medmāsu izglītībā un klīniskajā aprūpes praksē (lietuviešu valodā).

Šī perspektīvu un kultūras atšķirību apmaiņa bija svarīga, lai attīstītu individuālās kompetences un tematu savlaicīgi izplatītu izglītībā un klīniskajā praksē.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Tiešsaistes paneļdiskusija Situācijas apzināšanās aprūpes jomā: atrašanās kopā ar personu, kurai vajadzīga palīdzība – kādas kompetences trūkst māszinību/dzemdību aprūpes programmas studentiem?’ Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 6. oktobris.
  2. Tiešsaistes seminārs ‘Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss’ klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem Lietuvas Veselības zinātņu universitātē, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 7. oktobris.
  3. Tiešsaistes seminārs ‘Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss’ medmāsām un medmāsu pedagogiem no Lietuvas Veselības zinātņu universitātē, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 8. oktobris.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

  1. Tiešsaistes paneļdiskusija Situācijas apzināšanās aprūpes jomā: atrašanās kopā ar personu, kurai vajadzīga palīdzība – kādas kompetences trūkst māszinību/dzemdību aprūpes programmas studentiem?’ Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 6. oktobris.
  2. Tiešsaistes seminārs ‘Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss’ klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem Lietuvas Veselības zinātņu universitātē, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 7. oktobris.
  3. Tiešsaistes seminārs ‘Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss’ medmāsām un medmāsu pedagogiem no Lietuvas Veselības zinātņu universitātē, Kauņa, Lietuva, 2020. gada 8. oktobris.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Lietuvas māszinību jomas pētnieki (5)
Lietuvas māszinību studentu pedagogi (5)
Lietuvas māszinību studenti, pirmais cikls (35)
Lietuvas māszinību studenti, otrais cikls (10)
Igaunijas māszinību studenti, pirmais un otrais cikls (10)
Igaunijas māszinību studentu pedagogi (2)
Latvijas māszinību studenti, otrais cikls (4)
Latvijas māszinību studentu pedagogi (2)
Lietuvas klīniskās māsas un palātu vadītāji no slimnīcām (40)

Netiešā mērķa grupa:

Citas māsas und aprūpes speciālisti slimnīcās (60)
Aprūpējami pacienti slimnīcās (250)