Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss (BinS)

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 30.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Vitenes-Herdekes Universitāte
flag-EE
Tartu Veselības aprūpes koledža
flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Lina Spirgiene

Projekta mērķi(s)

Projekta ietvaros paredzētā perspektīvu un kultūras atšķirību apmaiņa ir svarīga, lai tematu agrīni izplatītu izglītībā un klīniskajā praksē.

Dalībnieki pilnveido savas situācijas apzināšanās kompetences un uzlabo iemaņas apzināšanās intervenču pielietošanā.

Vietējie semināri māszinību studentiem, dzemdību aprūpes programmas studentiem un viņu pedagogiem, kā arī klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem koncentrēsies uz apzinātības prasmēm kā ar veselību saistītu garīgo attiecību resursu aprūpes darba praksē.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Paneļdiskusija “Situācijas apzināšanās aprūpes jomā: atrašanās kopā ar personu, kurai vajadzīga palīdzība – kādas kompetences trūkst māszinību/dzemdību aprūpes programmas studentiem?”. Vieta: Kauņa, Lietuva (alternatīva – tiešsaistē)
  2. Maģistrantu un doktorantu individuālās konsultācijas par viņu zinātniskajiem projektiem garīgās aprūpes jautājumos. Vieta: Kauņa, Lietuva (alternatīva – tiešsaistē)
  3. Seminārs “Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss” klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem. Vieta: Kauņa, Lietuva (alternatīva – tiešsaistē)
  4. Seminārs “Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss” medmāsām un medmāsu pedagogiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Vieta: Kauņa, Lietuva (alternatīva – tiešsaistē)
  5. Vadlīniju izstrāde par situācijas apzināšanās un apzinātības iemaņu ieviešanā medmāsu izglītībā un klīniskajā aprūpes praksē (lietuviešu valodā)

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

  1. Paneļdiskusija “Situācijas apzināšanās aprūpes jomā: atrašanās kopā ar personu, kurai vajadzīga palīdzība – kādas kompetences trūkst māszinību/dzemdību aprūpes programmas studentiem?”. Datums: 2020. gada 6. oktobris.
  2. Maģistrantu un doktorantu individuālās konsultācijas par viņu zinātniskajiem projektiem garīgās aprūpes jautājumos. Datums: 2020. gada 6. oktobris.
  3. Seminārs “Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss” klīniskajām medmāsām un viņu vadītājiem. Datums: 2020. gada 7. oktobris.
  4. Seminārs “Atrašanās klusumā: apzinātība kā terapeitisku garīgo attiecību resurss” medmāsām un medmāsu pedagogiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Datums: 2020. gada 8. oktobris.

 

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Lietuvas māszinību jomas pētnieki (5)
Lietuvas māszinību studentu pedagogi (5)
Lietuvas māszinību studenti, pirmais cikls (25)
Lietuvas māszinību studenti, otrais cikls (5)
Igaunijas māszinību studenti, pirmais un otrais cikls (10)
Igaunijas māszinību studentu pedagogi (2)
Latvijas māszinību studenti, otrais cikls (4)
Latvijas māszinību studentu pedagogi (2)
Lietuvas klīniskās māsas un palātu vadītāji no slimnīcām (40)

Netiešā mērķa grupa:

Citas māsas und aprūpes speciālisti slimnīcās (60)
Aprūpējami pacienti slimnīcās (250)