Ar Vācijas-Latvijas kolokviju „Modelēšana materiālu tehnoloģijās“ saistīti doktorantu kursi

Projekta norises laiks

10.07.2010. - 30.09.2010.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Leibnica Hannoveres Universitate
flag-DE
Minhenes Tehniskā universitāte

Projekta apraksts

Laikā no 10. – 15. septembrim Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē notika starptautiski doktorantu kursi „Modelēšana materiālu tehnoloģijās”. Astoņi kursu dalībnieki no Vācijas, Latvijas un Francijas noklausījās lekcijas, ko nolasīja vadoši turbulento plūsmu modelēšanas un pusvadītāju materiālu tehnoloģiju speciālisti no Minhenes tehniskās universitātes, Berlīnes kristālu audzēšanas institūta, Hannoveres universitātes un Latvijas universitātes. Laboratorijas darbos tika iepazīti specifiski elektromagnētiskā lauka un ultraskaņas lietojumi metālu sakausējumu un pusvadītāju materiālu kvalitātes uzlabošanai to induktīvās sildīšanas un kausēšanas tehnoloģijās. Kursu noslēgumā dalībnieki ziņoja par veiktajiem pētījumiem un saņēma sertifikātus par kursu programmas apguvi 40 stundu apjomā. Pēc kursu beigām 16. un 17. septembrī visiem to dalībniekiem bija iespēja ar referātiem piedalīties 6. Starptautiskajā zinātniskajā kolokvijā „Modelēšana materiālu tehnoloģijām”, kas notika Rīgā.