Apzinot neformalitāti DA un ZA Eiropā: Antropoloģiski skatījumi

Projekta norises laiks

15.06.2018. - 20.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Maksa Planka Sociālās antropoloģijas institūts
flag-LV
Latvijas Antropologu biedrība

Projekta mērķis

Projektam ir divi galvenie mērķi: 1) Veicināt zinātnisko izcilību Dienvidaustrumueiropas un Zieļaustrumueiropas neformalitātes pētniecībā; 2) stratēģiskā tīklošanās, lai uzlabotu nākotnes sadarbību pētniecībā un mācību procesā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes

  1. Konference. Atklāts pasākums. Latvijas Nacionālā bibliotēka
  2. Starptautiskā konference. Atklāts pasākums. Eiropas Savienības māja
  3. Tīklošanās semināri. Slēgts pasākums.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķa grupa:

Starptautiskās konferences un tīklošanās darbnīcas dalībnieki (12 cilvēki); RSU Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas studenti (~20 cilvēki); Latvijas Antropologu biedrības biedri (~40 cilvēki); sociālās antropoloģijas mācībspēki un studenti no projektā iesaistītajām Baltijas valstu universitātēm, kā arī Baltijas Doktorantūras skolas (BAGS) tīkla (precīzs skaits nav zināms).

Netiešā mērķa grupa:

1) Latvijas Antropologu biedrības vēstkopas ziņu saņēmēji (~350 cilvēki) un Facebook sekotāji (~670 cilvēki), tas ir, Latvijas iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti ar antropoloģiju saistītās aktivitātēs un tēmās; 2) citi sociālo zinātņu pētnieki un studenti, kas ieinteresēti ar neformalitāti, DA Eiropu un ZA Eiropu saistītās pētniecības tēmās; 3) rīcībpolitikas veidotāji un NVO pārstāvji; RSU Komunikācijas fakultātes mācībspēki un studenti ; RSU starptautiskie studenti. (Precīzs skaits 2) līdz 5) grupās nav zināms.)