Aprites cikla novērtējums makroaļģu audzēšanai sauszemes baseinos, lai ražotu iepakojamo materiālu

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 15.11.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Alfrēda Vēgenera institūts

Projektu vadītājs

PhD Karina Balina

Projekta mērķis(i)

Projekta mērķis ir kvantitatīvi novērtēt vides ietekmi sauszemes baseinos audzētu makroaļģu audzēšanai, lai ražotu iepakojumu, izmantojot aprites cikla analīzi (LCA) visā ražošanas ķēdē no audzēšanas līdz produkta izstrādei laboratorijas mērogā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Maģistra studenta līdz-vadīšana par makroaļģu audzēšanu sauszemes baseinos, iepakojuma ražošanai un ražošanas aprites cikla ietekmes uz vidi novērtējums (Latvijas Universitāte un Brēmerhāfenes Lietišķo zinātņu universitāte).

Latvijas pārstāvja vizīte Vācijas iestādē (Bremerhāfenes Lietišķo zinātņu universitāte un Alfrēda Vēgenera institūta Helmholca Polāro un jūras pētījumu centrs).

Vācijas studenta vizīte Latvijas Universitātē, lai apmācītu LCA programmatūras lietošanā.

Datu vākšana LCA (Alfrēda Vegenera institūts, Brēmerhāfenes Lietišķo zinātņu universitāte, ROVAL GmbH).

Projekta rezultātu publicēšana atvērtās piekļuves žurnālā.

Maģistra darba aizstāvēšana.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

2023. gada 8. jūnijā viessemināru vadīs Latvijas pārstāve (Karīna Bāliņa), viesojoties Alfrēda Vegenera institūta Helmholca Polāro un jūras pētījumu centrā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: 10-15 cilvēki tiešā veidā gūs labumu no projekta rezultātiem, jo LCA novērtējums aļģu audzēšanai laboratorijas mērogā, iepakojuma ražošanai sniegs svarīgus datus par šī pētījuma ietekmi uz vidi un norādīs uz audzēšanas procesa ilgtspējību.

Netiešā mērķa grupa: Ilgtspējīga iepakojuma un biomateriālu nozare un makroaļgu kultivēšanas pētnieki visā Eiropā.