Anizotropo mehānisko īpašību veidošanās uz metāla virsmas ar lāzera starojumu

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 20.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts
flag-DE
Štutgartes Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā universitāte

Projekta vadītāja

Dr.sc.ing. Līga Grase

Projekta mērķi(s)

Projekta mērķis bija izstrādāt lāzera tehnoloģiju, lai iegūtu metāla virsmu ar kontrolējamām anizotropiskām mehāniskām īpašībām. Lai sasniegtu šo mērķi, tērauda virsma tika apstarota, izmantojot dažādus lāzera starojuma parametrus, ieskaitot viļņa garumu, intensitāti, impulsa ilgumu, devu, un tika raksturota izmantojot dažādas pētniecības metodes.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Latvija,  Rīgas Tehniskā universitāte

Paraugu sagatavošana un modificēšana ar lāzera starojumu, lai iegūtu LIPSS uz tērauda paraugu virsmas. Slapēšanas īpašību izpēte.

 

  1. Lietuva, Vītauta Dižā Universitāte

Mehāniskās īpašības tika pētītas, izmantojot Micro Scratch un microhardness  tester (CSM), Tribotester TRM 500, Wear machine SMC-2.

 

  1. Vācija, Štutgartes Universitāte

Paraugu virsmas raksturojums ar HRSEM.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Seminārs, 2020. gada oktobris, Štutgartes Universitāte, L. Grase, J. Padgurskas, A. Zunda. Pieejams studentiem, kurus interesē šī tēma, un plašākai sabiedrībai.

RTU 61. starptautiskā zinātniskā konference, 2020. gada oktobris, Rīgas Tehniskā universitāte, L. Grase, J. Padgurskas, A. Zunda. Pieejama studentiem un uzņēmumu pārstāvjiem.

 

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Projekta tiešā mērķa grupa izplatīja iegūtos rezultātus, prezentēja tos konferencē un Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā seminārā, kā arī publicēja zinātnisku rakstu žurnālā, kas citēts SpringerLink, SCOPUS, DBLP vai Thomson Reuters (ISI WEB of Knowledge) datu bāzēs. Kopumā mēs plānojām vismaz vienu publikāciju (vai monogrāfiju), kā arī dalību vienā starptautiskā konferencē un vienā zinātniskajā seminārā. Tika organizēts seminārs par projekta tēmu tā izpildes laikā. Personu skaits, kas iesaistītas tiešajā mērķa grupā ir 7.

Netiešā mērķa grupa:

Projekta netiešā mērķa grupa ieguva informāciju par iegūtajiem zinātniskajiem rezultātiem, piedaloties seminārā, kā arī no publicētā zinātniskā raksta kādā no iepriekšminētajām datu bāzēm. Tādā veidā netiešajai mērķa grupai tika nodrošināta piekļuve projekta rezultātiem. Šie rezultāti tiks izmantoti izglītības procesā kā papildinājums jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, kā arī jaunu ražošanas virzienu attīstībā. Netiešajā mērķa grupā iesaistīto personu skaits ir 50.