Alternatīva antibiotikām lopkopībā

Projekta norises laiks

01.02.2022. - 31.10.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Hohenhaimas Universitāte
flag-LV
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR"