Alternatīva antibiotikām lopkopībā

Projekta norises laiks

01.02.2022. - 31.10.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Hohenhaimas Universitāte
flag-LV
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR"

Projekta mērķi

Veterināro zāļu lietošana kļūst par problēmu, jo patogēni kļūst rezistenti pret antibakteriālajiem līdzekļiem, un zāles no dzīvnieku ekskrementiem var nokļūt augsnē un ūdeņos, nopietni piesārņojot vidi. Pētījumi piedāvā neskaitāmas mājlopu uztura stratēģijas, kas uzlabotu dzīvnieku veselību, produktivitāti un produkcijas kvalitāti. Lielākoties šīs stratēģijas piedāvā barības piedevas, kas veicina piemērotu zarnu mikrofloru. Zarnu mikrofloras pielāgošana ir svarīga mājlopu veselības stāvoklim. Dažām pienskābes baktērijām piemīt antibakteriālas īpašības, jo tās spēj radīt vielas, kuras var kavēt patogēnu attīstību, tādējādi padarot tās par īpašiem līdzekļiem pret patogēniem. Ieskābējot barību ar pienskābajām baktērijām, var ierobežot toksīnu daudzumu barībā, kā arī samazināt patogēnu skaitu dzīvnieka zarnās. Šī projekta mērķis ir izskaidrot aktuālās problēmas, kas saistītas ar patogēniem mājlopos, kā arī dalīties zināšanās par jaunajām dzīvnieku uztura veidošanas stratēģijām, kas attiecas uz šo problēmu risināšanu projekta partnervalstīs. Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas visām projekta partnervalstīm, jo arī tur lopkopībā pastāv līdzīgas problēmas saistībā ar patogēniem un to rezistenci, līdz ar to šo problēmu risināšanai var izmantot vienādus risinājumus.

Projekta galvenās aktivitātes

Galvenā projekta aktivitāte ir organizēt zinātnisko semināru – sanāksmi „Alternatīva antibiotikām lopkopībā” un izplatīt zināšanas par izaicinājumiem lopkopībā, kas saistīti ar patogēniem ganāmpulkos, un stāstīt par jaunām lopbarības materiāla fermentēšanas stratēģijām dzīvnieku zarnu mikrobiālā profila modelēšanai. Projekta ietvaros tiks rīkots zinātniskais seminārs ar Vācijas, Lietuvas un Latvijas partneru dalību. Galvenais mērķis ir apmainīties ar zināšanām starp ārvalstu pētniekiem un uzņemošās institūcijas pētniekiem, kā arī lopkopības nozares pārstāvjiem. Tas palīdzēs labāk izprast pašreizējo situāciju lopkopības nozarē.

Papildus projekta laikā noritēs zinātniskās diskusijas starp partneriem un tiks veikti laboratoriskie pētījumi (skābētās barības materiāla izgatavošana, ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze, in vivo analīze), rezultāti tiks prezentēti semināra laikā.

Turklāt projektā tiks vecināta vācu valodas lietošana un tiks organizēta kultūru apmaiņa starp projekta partnervalstīm (Lietuva, Vācija, Latvija).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

Lietuva:  Lietuvas Veselības zinātņu universitātes pārstāvji (7 personas) un uzaicinātais runātājs (1 persona) no Kauņas Tehnoloģiju universitātes (prof. habil. Dr. Roms Gruzausks).

Vācija: Hohenheimas Universitātes Dzīvnieku zinātņu institūta pārstāvji (2 personas)

Latvija: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvji (3 personas).

Netiešā:

Lietuva: kolēģi no lauksaimniecības zinātņu, dzīvnieku ēdināšanas, pārtikas zinātnes nozarēm un studenti, kas specializējās veterinārās pārtikas nekaitīguma jomā (5-10 personas).

Vācija: kolēģi no lauksaimniecības nozares, mājputnu ēdināšanas, veterinārmedicīnas, mājputnu veselības aizsardzības u.c. jomām. (5-10 personas).