Akadēmiskās profesijas uz zināšanām balstītā sabiedrībā (APIKS) – zinātnieču un zinātnieku priekšstati par universitāšu pārvaldības un vadības izmaiņām

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Dortmundes Tehniskā universitāte

Projekta vadītājs

Prof. habil. Dr. Rimantas Želvis

Projekta mērķi(s)

Šī projekta mērķis ir organizēt konferenci par atšķirībām un līdzībām universitāšu pārvaldībā un vadībā dažādās pasaules valstīs un to ietekmi uz darba apstākļiem zinātnē. Konferenci vadīs Vācijas-Lietuvas pētnieku komanda, kas veiks Lietuvas gadījuma analīzi starptautiska, uz apsekojumiem balstīta projekta “Akadēmiskā profesija zināšanu sabiedrībā (APIKS)” ietvaros, kas tiks īstenots vairāk nekā 25 valstīs.

Konferences īpašais mērķis ir izveidot vispasaules zinātnieku tīklu un organizēt viņu pētījumu rezultātu salīdzinošu apspriešanu, uz kuras pamata tiks publicēts (īpašs) žurnāla “Acta Paedagogica Vilnensia” numurs. Konferencei paredzētas divas daļas: 1) konference jaunajiem pētniekiem ar semināriem par salīdzinošajām kvantitatīvajām metodēm un publikāciju stratēģijām starptautiskā kontekstā, un 2) galvenā konference ar lekcijām un esošo pētījumu rezultātu prezentācijām par konferences tēmu, diskusijām un informācijas apmaiņas iespējām par salīdzinošajām publikācijām.
Sakarā ar ierobežojumiem, kas saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, jauno zinātnieku konference notiks digitālā formātā, savukārt galvenā konference būs daļēji digitāla. Mazāka dalībnieku grupa no valstīm, no kurām augustā ir atļauts ieceļot Lietuvā, tiksies Viļņas Universitātē, ņemot vērā piemērojamos higiēnas noteikumus, savukārt citi dalībnieki konferencē varēs piedalīties digitāli.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Konferences organizēšana: satura koncepcijas, konferences programmas un tīmekļa vietnes izveidošana, reģistrāciju ieviešana etc. Izglītības zinātņu institūts, Viļņas Universitāte (Lietuva), kā arī universitāšu didaktikas un universitāšu pētniecības profesūra, Dortmundes TU (Vācija).

Jauno zinātnieku konference: 2020. gada 19. augustā, digitālā formātā, ņemot vērā pašreizējo situāciju.

Galvenā konference “Akadēmiskā profesija zināšanu sabiedrībā (APIKS) – mainīga universitāšu pārvaldība un vadība”, 2020. gada 20.-21. augustā, daļēji klātienē Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātē, Izglītības zinātņu institūtā, daļēji digitālā formātā. Dalība klātienē ir iespējama tikai ierobežotam cilvēku skaitam (aptuveni 20) un pēc iepriekšējas reģistrācijas. Visi pārējie dalībnieki konferencē var piedalīties digitāli. Konference tiks plaši reklamēta, un visām ieinteresētajām personām dalība tajā būs bez maksas.

Lekcija Dortmundes TU, 2020. gada 11. novembrī, plkst. 16:00-17:30 – atkarībā no ierobežojumiem, kas saistīti ar korona vīrusu, digitālā formātā vai klātienē Dortmundes TU, Universitāšu izglītības centrā, universitāšu didaktikas un universitāšu pētniecības profesūrā, CDI ēka, 114. telpa (Vogelpothsweg 78, 44227 Dortmunde, Vācija).

Atvērtās piekļuves žurnāla “Acta Paedagogica Vilnensia” (īpašā) numura sagatavošana un publicēšana (viesredaktori: prof. Dr. Rimantas Želvis, Viļņas Universitātes Izglītības zinātņu institūts, Lietuva, un prof. Dr. Liudvika Leisite, profesore universitāšu didaktikas un pētniecības jomā, Dortmundes TU, Vācija). Žurnālu plānots publicēt 2020. gada novembrī.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

  1. Starptautiskā konference “Akadēmiskā profesija zināšanu sabiedrībā (APIKS) – mainīga universitāšu pārvaldība un vadība”, 2020. gada 20.-21. augustā. Pēc ierobežota dalībnieku skaita iepriekšējas reģistrācijas klātienē Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes Izglītības zinātņu institūtā (Universiteto ielā 9, Viļņā, Lietuvā). Visiem pārējiem dalībniekiem un interesentiem ir iespējama bezmaksas digitāla dalība konferencē.
  2. Lekcija Dortmundes TU: Lietuvas projekta partneru prof. Rimantas Želvis un Rūtas Bružienes prezentācija par APIKS projekta Lietuvas gadījumu izpētes rezultātiem kā daļa no pētniecības kolokvija par universitāšu didaktiku un pētniecību. Atkarībā no ierobežojumiem, kas saistīti ar korona vīrusa ierobežošanu, vai nu brīvi pieejama visiem interesentiem digitālā formātā, vai arī klātienē Universitāšu izglītības centrā, universitāšu didaktikas un universitāšu pētniecības profesūrā, CDI ēka, 114. telpa (Vogelpothsweg 78, 44227 Dortmunde, Vācija).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:
apm. 40 konferences dalībnieku (līdz 20 personām klātienē, pārējie digitālā formātā) no dažādām valstīm. Ar prezentācijām tiks pārstāvētas pētnieku grupas no šādām valstīm: Kanāda, Ķīna, Igaunija, Somija, Vācija, Japāna, Lietuva, Portugāle, Slovēnija, Horvātija, Dienvidkoreja, Zviedrija, Taivāna, Turcija, Krievija.
APIKS projekta doktoranti un postdoktoranti (apm. 15), kā arī doktoranti no Viļņas Universitātes Izglītības zinātņu institūta (apm. 10), kuri piedalīsies jauno zinātnieku digitālajā konferencē.

Netiešā mērķa grupa:
Zinātnieki un administratīvais un administratīvais personāls Viļņas universitātē vai citās Lietuvas universitātēs; darbinieku pārstāvji no zinātnisko darbinieku arodbiedrībām, kā arī citi interesenti, kuri piedalās konferencē klātienē (ierobežots dalībnieku skaits) vai digitāli (aptuveni 25).
Universitāšu pētnieki, vadības un administrācijas darbinieki visā pasaulē, kuri gūst labumu no (speciālajā) izdevumā publicētajām atziņām.
Iesaistīto valstu universitāšu vadības un administrācijas darbinieki, kuri gūs labumu no jaunajiem atklājumiem par universitāšu vadību un pārvaldību, jo īpaši no projekta starptautiskās salīdzinošās perspektīvas.