Akadēmiskās profesijas uz zināšanām balstītā sabiedrībā (APIKS) – zinātnieču un zinātnieku priekšstati par universitāšu pārvaldības un vadības izmaiņām

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Dortmundes Tehniskā universitāte

Projekta vadītājs

Prof. habil. Dr. Rimantas Želvis

Projekta mērķi(s)

Vācijas-Lietuvas pētnieku komanda organizēja Viļņas APIKS konferenci daļēji uz vietas un daļēji digitālā formātā par akadēmiskās profesijas vadības un pārvaldības līdzībām un atšķirībām visā pasaulē.

Mēs esam pulcējuši pētniekus no 14 dažādām pasaules valstīm (Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Portugāles, Turcijas, Krievijas, Kazahstānas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Taivānas, Argentīnas, Kanādas), lai apspriestu viņu atklājumus un iesaistītos viņu pētījumu rezultātu salīdzinošā apspriešanā.

Visas prezentācijas atrodamas šeit: https://www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/hdhf/en/apiks-conference/apiks-conference-programme/index.html .

Pamatojoties uz to, pētnieki no piecu valstu komandām ir iesnieguši publikācijas (īpašam) “Acta Paedagogica Vilnensia” numuram, kas tiks publicēts 2021. gadā.

Bija arī tiešsaistes konference ar diviem semināriem par salīdzinošām pieejām un publicēšanu. 27 jaunie pētnieki no deviņām valstīm piedalījās vienā vai abos šajos semināros

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Konferences organizēšana. Konferences koncepcijas, tīmekļa vietnes, reģistrācijas, konferenču programmas u.c. sagatavošana. Organizatoru komanda regulāri apmainījās ar informāciju izmantojot e-pastu un videozvanus.

Jauno pētnieku konference notika Zoom platformā 2020. gada 19. augustā. Konferences laikā notika divi semināri – “Salīdzinošās pieejas augstākajā izglītībā”, ko vadīja prof. Monika Markina (Monica Marquina) (Argentīna) un “Publicēšanas process – no plāna līdz publicēšanai”, prof. Terēza Karvaljo (Teresa Carvalho) (Portugāle).

Konference “Akadēmiskā profesija zināšanu sabiedrībā (APIKS) – mainīga universitāšu pārvaldība un vadība” notika Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes Izglītības zinātņu institūtā (Universiteto ielā 9, Viļņā, Lietuvā) un Zoom, 2020. gada 20.-21. augustā. Pasākums tika plaši reklamēts, un konferences prezentācijas ir pieejamas tiešsaistē bez maksas visiem interesentiem.

Lekcija Dortmundes Tehniskajā universitātē: Iepazīstināšana ar APIKS projekta Lietuvas valsts pētījuma rezultātiem Augstākās izglītības pētniecības kolokvijā Augstākās izglītības centrā, Dortmundes Tehniskajā universitātē (Vācija) par Lietuvas gadījumu izpētes rezultātiem, izmantojot Zoom, 2020. gada 11. novembrī.

Publikāciju iesniegšana un rediģēšana (īpašajam) numuram atvērtās piekļuves žurnālā “Acta Paedagogica Vilnensia” (viesredaktori: prof. Dr. Rimantas Želvis (Rimantas Želvys), Viļņas Universitātes Izglītības zinātņu institūts, Lietuva, un prof. Dr. Liudvika Leisite (Liudvika Leišytė), profesore universitāšu didaktikas un pētniecības jomā, Dortmundes TU, Vācija). (Īpašais) numurs tiek izstrādāts ciešā sadarbībā starp abiem profesoriem, regulāri sazinoties e-pastos un video konferencēs.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Konference “Akadēmiskā profesija zināšanu sabiedrībā (APIKS) – mainīga universitāšu pārvaldība un vadība” notika Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes Izglītības zinātņu institūtā (Universiteto ielā 9, Viļņā, Lietuvā) un Zoom, 2020. gada 20.-21. augustā. Pasākums tika plaši reklamēts, un konferences prezentācijas ir pieejamas tiešsaistē bez maksas visiem interesentiem.

Lekcija Dortmundes Tehniskajā universitātē: Iepazīstināšana ar APIKS projekta Lietuvas valsts pētījuma rezultātiem Augstākās izglītības pētniecības kolokvijā Augstākās izglītības centrā, Dortmundes Tehniskajā universitātē (Vācija) par Lietuvas gadījumu izpētes rezultātiem, izmantojot Zoom, 2020. gada 11. novembrī.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

  • Konferences dalībnieki (71 persona no dažādām pasaules valstīm; ar prezentācijām tika pārstāvētas šādas valstis: Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija, Portugāle, Turcija, Krievija, Kazahstāna, Dienvidkoreja, Ķīna, Taivāna, Argentīna, Kanāda, Japāna).
  • Projekta doktoranti un jaunie pētnieki (27 dalībnieki) no 9 dažādām valstīm, kuri tika uzaicināti piedalīties tiešsaistes jauno zinātnieku digitālajā konferencē.

Netiešā mērķa grupa:

  • Zinātnieki un administratīvais personāls Viļņas Universitātē vai citās Lietuvas universitātes, darbinieku pārstāvji no zinātnisko darbinieku arodbiedrībām, kuri bija ieinteresēti pētījumā;
  • Iesaistīto valstu universitāšu administrācijas darbinieki, kuri guva labumu no jaunajiem atklājumiem par universitāšu vadību un pārvaldību no projekta publikācijām vai no projekta salīdzinošās perspektīvas.
  • Universitāšu pētnieki, vadības un administrācijas darbinieki visā pasaulē, kuri varētu gūt labumu no (īpašajā) numurā publicētājām atziņām no Lietuvas izglītības žurnāla un vēlāk – grāmatas par konferences tēmu.