Ar vecumu saistītas izmaiņas cfDNS un muskuļu aktivitātē, reaģējot uz augstas intensitātes treniņiem

Projekta norises laiks

02.06.2021. - 31.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Sporta universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Maincas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Marius Brazaitis

Projekta mērķis

Galvenais mērķis bija analizēt cfDNS kinētiku. Tika ņemti asins paraugi un analizēta cirkulējošā, šūnu brīvā DNS (angļu val.: cell-free DNA/cfDNA) izdalīšanās augstas intensitātes fiziskās slodzes laikā un tās saistība ar novecošanu. Tika organizēts tiešsaistes lekciju ciklu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem un tā teoriju. Tika izveidotas ciešas attiecības ar kolēģiem no Vācijas un Igaunijas, un tiek plānoti kopīgi projekti arī turpmāk.

Galvenās aktivitātes

Tiešsaistes lekcijas tika publicētas 18. oktobrī, un tās joprojām ir pieejamas visiem studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem cilvēkiem, kuri interesējas par veselīgu dzīvesveidu.

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Projekts tiešā veidā bija aktuāls piecām personām. Turklāt arī zinātniskā personāla pārstāvji no Maincas, Kauņas un Tartu nodaļām guva labumu no Baltijas valstu-Vācijas apmaiņas (kopā 15 personas).

Netiešā: Projekts ir bijis redzams Maincas, Lietuvas un Igaunijas zinātniskajai sabiedrībai, un tas ir aizsācis turpmāku veiksmīgu sadarbību starp attiecīgajām valstīm. Turklāt saistībā ar organizētajām tiešsaistes lekcijām labumu no zināšanu apmaiņas guva sporta zinātnes studenti (vairāki simti), akadēmiskais personāls un sabiedrība kopumā.