Iznīcības jēdziens vācu un Baltijas valstu kultūrās 

Projekta norises laiks

01.04.2023. - 31.10.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Potsdamas Universitāte
flag-DE
Getingenes Universitāte
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte
flag-DE
Oldenburgas Universitāte
flag-DE
Leipcigas Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Marko Pajević

Projekta mērķis(i)

Iznīcības jēdziena formas un tēli caurstrāvo mūsdienu kultūru. Iznīcības tēma ir visuresoša, it īpaši filmās, TV seriālos un datorspēlēs, kam mērķauditorija bieži ir jaunieši, taču termins “iznīcība” vai ar to saistītie elementi dažādās formās parādās arī literatūrā. Šim jēdzienam ir īpaša nozīme vācu ideju vēsturē (piemēram, misticismā, kā arī romantisma periodā vai tādiem filozofiem kā Nīče un Heidegers), protams, arī izteikti ambivalentā vācu vārda dēļ – “Abgrund” (bezdibenis) var tikt saprasts gan kā bezdibenis, gan arī kā pamats, no kura kaut kas rodas. Šī ambivalence acīmredzami saistīta ar Bībelē attēloto, kas ietver ne tikai apokaliptisko un elli, bet arī radīšanu (sk. manu rediģēto sējumu “Iznīcība kā kultūras teorijas jēdziens. Salīdzinošs pētījums” (“Abyss as a Concept for Cultural Theory. A Comparative Exploration”), “De Gruyter”, paredzēts izdot 2023. gadā).

Neraugoties uz šī jēdziena nozīmi ideju vēsturē un sociālo aktualitāti mūsdienās, līdz šim tas gandrīz nav pētīts. Konferencē to aplūkos Vācijas un Baltijas telpā. Lai gan Baltijas valodās nav identiska termina, vācu valodas ietekme uz Baltijas kultūru padara to par vērtīgu izpētes objektu. Būtu ļoti interesanti analizēt Baltijas valstu pētnieku koncepcijas attiecībā uz konkrēto jēdzienu.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Konference Tartu Universitātē 2023. gada 15., 16. jūnijā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: 18 runātāji

Netiešā mērķgrupa: Ikviens, kas interesējas par kultūras teoriju, filozofiju un literatūru, studenti un kolēģi, konkrētāk visi Tartu Universitātes filoloģijas studenti un mācībspēki. Sagaidām, ka pasākumu apmeklēs aptuveni 50 cilvēki.