Lielo datu analīzes un vizualizācijas hakatons

Projekta norises laiks

19.08.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Reitlingenes Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Ar četru partneruniversitāšu sadarbības palīdzību projekta ietvaros tika organizēti divi 2 dienu hakatoni (radošās darbnīcas, mācīšanās fabrika) Kauņas un Reitlingenes universitāšu pilsētiņās, pēc kuru piemēra tos varēja atkārtot divās citās projekta partneru vietās – Tartu un Rīgā.

Hakatons pievērsās tēmai, kas ir svarīga visiem četriem projekta partneriem: tehniskie un biznesa risinājumi lielo datu analīzē un vizualizācijā.

Hakatonu organizēšanai ir divi mērķi: 1) jauninājumi universitāšu didaktikā un 2) jauninājumi produktu attīstībā.

Hakatons kā palīgs reālu biznesa un tehnisko problēmu risināšanai, iesaistot programmētāju grupas, kuras aktīvi darbojas ierobežotā laikā, dod iespēju universitātēm sadarboties ar ražošanas nozarēm un sola kļūt par novatorisku mācību metodi programmām, kas saistītas ar strauji mainīgu biznesu un tehnoloģisko vidi.

Hakatonos iegūto rezultātu ilgtspēju nodrošina ar divām savstarpēji papildinošām darbībām: 1) hakatonu pieredzes atkārtojamība partneru universitātēs; 2) gadījumu izpētes sagatavošana un plaša izplatīšana (kā publiski pieejami tiešsaistes izglītības resursi), pamatojoties uz hakatonu izvirzītajām problēmām un studentu izstrādātajiem risinājumiem.

 

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Hakatons Viļņas Universitātes Kauņas fakultātē, Kauņa, Lietuva
  2. Hakatons Reitlingenes Universitātē, Reitlingene, Vācija

Projekta mērķa grupa

Tiešā:

Mērķa grupa: mācībspēki un iesaistīto partneruniversitāšu studenti bakalaura un maģistra līmenī, rūpniecības nozares partneri.

Ieguvēju skaits: 174 cilvēki.

 

Netiešā:

Mērķa grupa: jebkura augstākās izglītības iestāde (AII) vai uzņēmums, kas interesējas par lielo datu analīzes un vizualizācijas tēmām, tehnoloģiju, un par universitāšu didaktisko un mācību metožu inovācijām.

 

Ieguvēju skaits: simtiem vai tūkstošiem, rēķinot kopējo studentu skaitu attiecīgajās bakalaura un maģistra studiju programmās četrās partneru universitātēs, kā arī pieskaitot publiski pieejamo gadījumu izpētes materiālu lejupielāžu skaitu.

Publiskie pasākumi

Datums: 2019. gada 30. septembris – 1. oktobris
Vieta:
Kauņa, Lietuva

Runātāji: Prof. Vladislavs Fomins (LT),

Prof. Guntis Arnicāns (LV),

Prof. Raimundas Matulevičius (EE),

Prof. Herberts Glecklis (DE) un uzaicinātie nozares pārstāvji

 

Datums: 2019. gada 6. – 8. novembris 
Vieta:
Reiltingene, Vācija

Runātāji: Prof. Vladislavs Fomins (LT),

Prof. Herbert Glecklis (DE), Prof. Guntis Arnicāns (LV),

Prof. Raimundas Matulevičius (EE), divi Kauņas hakatona uzvarētāji un uzaicinātie nozares pārstāvji.

Preses relīze