Lielo datu analīzes un vizualizācijas hakatons

Projekta norises laiks

19.08.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Reitlingenes Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Ar četru partneruniversitāšu sadarbības palīdzību projekts organizēs divus 2 dienu hakatonus (radošās darbnīcas, mācīšanās fabrika) Kauņas un Reitlingenes universitāšu pilsētiņās un pēc kuru piemēra tos varēs atkārtot divās citās projekta partneru vietās – Tartu un Rīgā.

Hakatons pievērsīsies tēmai, kas ir svarīga visiem četriem projekta partneriem: Tehniskie un biznesa risinājumi lielo datu analīzē un vizualizācijā.

Hakatonu organizēšanai ir divi mērķi: 1) jauninājumi universitāšu didaktikā un 2) jauninājumi produktu attīstībā.

Hakatons kā palīgs reālu biznesa un tehnisko problēmu risināšanai, iesaistot programmētāju grupas, kuri aktīvi darbojas ierobežotā laikā, dod iespēju universitātēm sadarboties ar ražošanas nozarēm un sola kļūt par novatorisku mācību metodi programmām, kas saistīti ar strauji mainīgu biznesu un tehnoloģisko vidi.

Hakatonos iegūto rezultātu ilgtspēju nodrošina ar divām savstarpēji papildinošām darbībām: 1) hakatonu pieredzes atkārtojamība partneru universitātēs; 2) gadījumu izpētes sagatavošana un plaša izplatīšana (kā publiski pieejami tiešsaistes izglītības resursi), pamatojoties uz hakatonu izvirzītajām problēmām un studentu izstrādātajiem risinājumiem.

 

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Hakatons Viļņas Universitātes Kauņas fakultātē, Kauņa, Lietuva
  2. Hakatons Reitlingenes Universitātē, Reitlingene, Vācija

Projekta mērķa grupa

Tiešā:

Mērķa grupa: mācībspēki un iesaistīto partneruniversitāšu studenti bakalaura un maģistra līmenī, rūpniecības nozares partneri.

Paredzamais ieguvēju skaits:

75 līdz 150 cilvēku katrā hakatonā katrā vietā (150-300 pēc diviem plānotajiem hakatoniem).

 

Netiešā:

Mērķa grupa: jebkura augstākās izglītības iestāde (AII) vai uzņēmums, kas interesējas par lielo datu analīzes un vizualizācijas tēmām, tehnoloģiju, un par universitāšu didaktisko un mācību metožu inovācijām.

 

Sagaidāmais ieguvēju skaits: simtiem vai tūkstošiem, rēķinot kopējo studentu skaitu attiecīgajās bakalaura un maģistra studiju programmās četrās partneru universitātēs, kā arī pieskaitot publiski pieejamo gadījumu izpētes materiālu lejupielāžu skaitu.

Public events

Datums: Sept. 30 – Okt. 01, 2019.
Vieta:
Kauņa, Lietuva

Runātāji: Prof. Vladislavs Fomins (LT),

Prof. Guntis Arnicāns (LV),

Prof. Raimundas Matulevičius (EE),

Prof. Herberts Glecklis (DE), un uzaicinātie nozares pārstāvji.

 

Datums: Novembris 07-08. 2019.
Vieta:
Reiltingene, Vācija

Runātāji: Prof. Vladislavs Fomins (LT),

Prof. Herbert Glecklis (DE), Prof. Guntis Arnicāns (LV),

Prof. Raimundas Matulevičius (EE), divi Kauņas hakatona uzvarētāji un uzaicinātie nozares pārstāvji.