Projekti

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju, no vienas puses, un Igauniju, Latviju un Lietuvu, no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā.
Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u. c.

Projektu konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.

 

Projektu iesniegšanas termiņi 2021. gada projektu konkursam:

līdz 15.10.2020.: projekta īstenošanas laiks 01.02.2021. – 31.10.2021.

līdz 16.03.2021.: projekta īstenošanas laiks 01.06.2021. – 15.11.2021.

Projektu pieteikumu portāls tiks atvērts 15.09.2020.