SĪKDATNES

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir maza apjoma teksta fails, kas uzglabāts klienta tīmekļa pārlūkprogrammā un atļauj tai atcerēties informāciju starp tīmekļa vietnēm un pārlūkprogrammas sesijām. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja tīmekļa vietne izmanto “pirmās puses” sīkdatnes, ko ģenerē un izmanto Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja tīmekļa vietne, un dažas “trešo pušu” sīkdatnes, ko ģenerē trešās puses.

Sīkdatnēs var uzglabāt vienīgi tekstu, kas vienmēr ir anonīms un parasti ir šifrēts.

Sīkdatnes ģenerē klienta apmeklētās tīmekļa vietnes, glabāšanas sesijas dati, ko var izmantot vēlāk vietnē. Dati atļauj tīmekļa vietnei uzglabāt klienta informāciju starp lappusēm un arī analizēt veidu, kā klients mijiedarbojas ar tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir drošas – tās var vienīgi uzglabāt informāciju, ko tur ievieto pārlūkprogramma, tā ir informācija, ko lietotājs ir ievadījis pārlūkprogrammā vai kas ir ietverta lapas pieprasījumā. Tās nevar izpildīt kodu, tās nevar izmantot, lai piekļūtu klienta datoram. Ja vietne šifrē informāciju sīkdatnē, vienīgi šī tīmekļa vietne var nolasīt informāciju.

Pastāv divu atšķirīgu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Tās tiek izmantotas dažādiem mērķiem un satur atšķirīga rakstura informāciju.

Sesijas sīkdatnes satur informāciju, kas tiek izmantota klienta pastāvošajā pārlūkprogrammas sesijā. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad klients aizver pārlūkprogrammu. Šajā gadījumā nekas netiek saglabāts uz klienta datora pēc tam, kad klients ir atstājis vietni.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, kas tiek izmantota starp apmeklējumiem. Šie dati atļauj tīmekļa vietnēm atpazīt klientu, kurš ir atgriezies, un atbilstoši reaģēt. Pastāvīgajām sīkdatnēm dzīves laiku nosaka tīmekļa vietne, laiks var būt no dažām minūtēm līdz vairākiem gadiem.

Tīmekļa analītiskās sīkdatnes, piemēram, Google, ļauj izsekot klienta darbībai vietnē. Tas dod vērtīgu informāciju, kas sniedz iespēju uzlabot vietni un piedāvātos pakalpojumus.

Trešo pušu veidotās sīkdatnes izmanto reklāmas ievietotāji citās vietnēs, lai sniegtu klientiem atbilstošu un attiecīgu reklāmu, kas balstīta klienta pārlūkošanas vēsturē. Šīs sīkdatnes neuzglabā personīgu informāciju, kas ļautu citām vietnēm identificēt klientu, jo tās balstās vienīgi uz pārlūkošanas vēsturi.

Visas tīmekļa pārlūkprogrammas ļauj klientiem ierobežot sīkdatņu darbību vai izslēgt sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos vai izvēlnēs. Katrai pārlūkprogrammai ir dažādi soļi, kā to veikt. Klients šīs instrukcijas varat atrast pārlūkprogrammas izvēlnē “Palīdzība”.

Ar klienta pārlūkprogrammu klients var aplūkot saglabātās sīkdatnes, izdzēst atsevišķas vai visas sīkdatnes.

Pastāvīgās sīkdatnes, ko veido Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja tīmekļa vietne, izmanto tehnoloģiju partneris Google. Tās tiek izmantotas, lai atpazītu datplūsmu vietnē klientus, kuri atgriežas (nevis jaunus klientus). Uzglabātā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu klientam atbilstošas reklāmas citās vietnēs. Šo sīkdatņu izdzēšana neietekmē klienta pieredzi vai Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

 

FIZISKU PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs, apkopojot, uzglabājot un apstrādājot fizisko personu datus, ievēro šādus datu aizsardzības principus:

  • vāc un apkopo personas datus tikai konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem un apstrādā tos tikai normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā un apjomā;
  • vāc, apstrādā un apkopo tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētiem nolūkiem vai normatīvajos aktos iekļauto prasību izpildei;
  • personas datus, kas ļauj identificēt datu subjektu, saglabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tika apkopoti un apstrādāti;
  • pēc fizikās personas datu apkopošanas vai uzglabāšanas termiņa notecēšanas, veic datu nesēju iznīcināšanu nodrošinot tos pret jebkādu datu noplūdes iespēju;
  • veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu to apstrādi, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, bojāšanu un iznīcināšanu;
  • neapstrādā personu datus bez konkrēta mērķa vai nenodod tos citām organizācijām, iestādēm, privātpersonām vai ārvalstīm bez drošas, adekvātas to aizsardzības un likumīga datu apstrādes pamatojuma.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs īsteno pasākumus, lai spētu pierādīt savas darbības atbilstību iepriekš minētajiem datu aizsardzības principiem, apņemas pilnībā ievērot ārējos fizisku personu datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti – Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Visi darbinieki, kuri veic fiziskas personas datu apstrādi ir atbildīgi par savas rīcības atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un citiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi.