Vēsture

Augstskolu biroja priekštecis bija daudzpusējais Eirofakultātes (EuroFaculty) projekts, kas darbojās no 1993. līdz 2005. gadam, un kura mērķis bija akadēmiskās apmaiņas veicināšana starp Eiropas valstīm un atjaunotajām Baltijas valstīm. Jaunajām valstīm, lai tās spētu veiksmīgi attīstīties kā demokrātijas, bija nepieciešamas kvalificētas amatpersonas, kas veido pamatu un ir kompetentas pārvaldes un tiesību jomā.

2002. gadā Baltijas pārrunu (Baltikum-Gespräch) ietvaros Baltijas-Vācijas augstskolu biroja izveides koncepcija tika formulēta pirmo reizi. Pārrunu mērķis bija izvērtēt esošos zinātniskos sakarus starp Vāciju un Baltijas valstīm, sevišķi Latviju. Šajā sanāksmē piedalījās vairāku valdības iestāžu un organizāciju pārstāvji. Pēc sagatavošanās darbiem biroja dibinātāji, DAAD, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. gada 8. jūlijā parakstīja vienošanos par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja dibināšanu. Gadu vēlāk, 2005. gada 13. jūnijā, notika Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja svinīgā atklāšana, kuras laikā oficiāli kā ceturtā partnerorganizācija pievienojās arī Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija.

Kopš 2010. gada divreiz gadā notiek projektu konkurss. Lai izvērtētu visdažādāko zinātnes nozaru projektu pieteikumus, tika ievēlēta Zinātniskā padome, kurā darbojas augstskolu pasniedzēji no Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja organizētie pasākumi ir iecienīti, jo īpaši tematiskie vakari. Šajos pasākumos liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai ar vieslekcijām uzstātos vācu vieslektors un vismaz viens vieslektors no Baltijas, tādējādi apskatot tematu no dažādiem skatupunktiem un sniedzot dažādus viedokļus. 10 gadu laikā ir noorganizēti vairāk nekā 150 pasākumi ar vairāk nekā 6000 dalībnieku.

Pārliecinoši var teikt, ka arī turpmākajos gados Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja paspārnē sadarbība starp Vāciju un trim Baltijas valstīm turpinās nostiprināties un attīstīties.

Augstskolu birojs ir atvērts sadarbības piedāvājumiem no akadēmiskām un zinātniskām institūcijām Baltijas valstīs, kas darbojas vai vēlas darboties augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā starp Vāciju un Baltijas valstīm un vēlas ielūgt vieslektorus no Vācijas, lai veicinātu akadēmisko un zinātnisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm. Priecāsimies gan par jaunām iniciatīvām, gan arī interesi no iespējamo sponsoru puses, kas vēlētos kļūt par mūsu stratēģiskajiem partneriem biroja darbības tālākai pilnveidei.