Darba un prakses iespējas

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piedāvā prakses iespējas!

Prakse ir lieliska iespēja gūt praktiskas iemaņas paralēli studijām vai pēc studiju absolvēšanas.

Piesakies un gūsti pieredzi starptautiskā organizācijā!

Mēs priecāsimies Tevi uzņemt savā kolektīvā.

Vakances

Projektu asistents (prakse)
Periods: Vismaz 2 mēneši
Tulkotājs (prakse)
Periods: Vismaz 2 mēneši
Sabiedrisko attiecību speciālists (prakse)
Periods: Vismaz 2 mēneši
Grāmatvedis (prakse)
Periods: Vismaz 2 mēneši

Atsauksmes

  Tā kā manas studijas saistās ar izglītību, tad prakse Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā bija lieliska iespēja pieredzēt zinātnisko sadarbību starp augstskolām starptautiskā mērogā. Ikdiena birojā ritēja, pildot dažādus uzdevumus, kas sevī ietvēra tulkošanu, zinātnisko pasākumu un Ziemassvētku koncerta organizēšanu, darbu ar medijiem, darbu ar mājaslapu un vēl daudzus citus interesantus pienākumus.

  Liliāna Vancāne

  Sabiedrisko attiecību praktikante

  Mācos otrajā kursā informācijas un mediju tehnoloģijas, specializējoties bibliotēkas zinātnē. Mācību praktiskā daļa notiek Berlīnes Tehniskās universitātes bibliotēkā, teoriju mācos OSZ Louise Schroeder skolā, kas apmācāmajiem piedāvā arī iespēju doties Erasmus+ praksē uz ārzemēm. Par savas prakses vietu izvēlējos Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju Rīgā. Šeit veicu sagatavošanās darbus pasākumiem, palīdzēju PR aktivitātēs un piedalījos arī pašos pasākumos. Esot Rīgā, ieguvu priekšstatu par biroja ikdienu, man bija iespēja strādāt kopā ar ļoti jaukiem kolēģiem, kā arī atklāt un iepazīt skaisto Rīgu. Liels paldies par šo iespēju!

  Elīza Martena (Elisa Marten)

  Sabiedrisko attiecību praktikante

  Šobrīd mācos Berlīnes centrālajā bibliotēkā informācijas un mediju tehnoloģijas, specializējoties tieši bibliotēkas zinātnē. Iespēju mācību laikā iziet praksi ārzemēs vēlējos noteikti izmantot. Tā kā manas mācības saistās ar bibliotēkām, tad prakses laikā Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā es biju atbildīgs par Nozaru vācu valodas apguves centru. Protams, palīdzēju arī biroja ikdienas darbos, kā, piem., pasākumu rīkošanā un flaieru veidošanā. Prakses laikā uzzināju ne tikai daudz jauna par savu profesiju un iepazinu brīnumskaisto Rīgu, bet izbaudīju arī interesanto ikdienas darbu kopā ar Augstskolu biroja komandu.

  Rafaels Kols (Raphael Kohl)

  Sabiedrisko attiecību praktikants

  Studēju tulkošanu Ventspils Augstskolā, specializējos tulkošanā no vācu valodas un uz to, kā arī no angļu valodas. Par obligātās studiju prakses vietu izvēlējos tieši Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju, jo darbs notiek starptautiskā vidē un ir iespējams gūt iemaņas pasākumu organizēšanā un starpkultūru komunikācijā. Augstskolu biroja misija ir veicināt zinātnisko un akadēmisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm, un es vēlos dot artavu šīs misijas izpildē. Man laimējies ar kompetentiem un atsaucīgiem kolēģiem, tādēļ uz biroju vienmēr nāku ar prieku.

  Ženija Minka

  Tulkošanas praktikante

  Šobrīd studēju baltistiku un komunikācijas zinātni Greifsvaldes Universitātē. Studiju ietvaros izgāju praksi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā Rīgā. Tur galvenokārt piedalījos pasākumu organizēšanā un biju atbildīgs arī par sabiedriskajām attiecībām. Šis darbs man sniedza ieskatu ikdienas darbā, kāds varbūt mani sagaida pēc akadēmiskās izglītības pabeigšanas. Birojā nepārtraukti valdīja patīkama atmosfēra, kas bija viens no iemesliem, kādēļ praksē guvu tik vērtīgu pieredzi.

  Dāvids fon der Līe (David von der Lühe)

  Sabiedrisko attiecību praktikants

  Studēju Ķelnes Universitātē, kur pašlaik taisos pabeigt pēdējo semestri sociālo zinātņu un angļu valodas studiju programmā. 2019. gada pavasarī izgāju praksi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā. Apzināti izvēlējos BVAB piedāvāto prakses iespēju, zinādams, ka šeit varēšu iepazīt, kāda ir darba ikdiena organizācijā, kuras darbības joma ir atbalsta sniegšana pētniecības un izglītības nozarēm. Darboties birojā bija ļoti aizraujoši, jo uzdevumi bija daudzveidīgi. Prakses laikā es ne tikai veicu vispārīgus lietišķus pienākumus un tulkošanas uzdevumus, bet arī varēju palīdzēt sarīkojumu plānošanā un īstenošanā, kā arī tīmekļa vietnes izkārtojuma pilnveidošanā. Varu vēl piebilst, ka koleģiālā atmosfēra šeit no manas prakses sākuma līdz beigām bija patīkama un draudzīga.

  Filips Fišers (Phillip Fischer)

  Sabiedrisko attiecību praktikants

  Absolvēju divus mēnešus ilgu praksi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā 2019. gada pavasarī. Dzīvoju netālu no Berlīnes un mācos Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas mācību programmā, kas paredzēta profesionāliem valsts pārvaldes darbiniekiem. Tā kā interesējos par Baltijas valstīm, nonācu praksē šajā augstskolu birojā, kurš atrodas Rīgā. Man uzticēja dažādus pienākumus, un sadarbība ar kolēģiem ritēja patīkamā gaisotnē. Piemēram, mani iesaistīja biroja organizēto sarīkojumu gatavošanā un īstenošanā, ļāva asistēt grāmatvedībā. Varēju arī palīdzēt kārtot projektu konkursa lietas, kuru birojs izsludina divas reizes gadā. Prakse man ir palīdzējusi uzlabot valodu zināšanas un paplašināt redzesloku. Droši varu teikt, ka daudz ko no tā, ko šeit guvu profesionāli un sabiedriski, neaizmirsīšu arī Berlīnē.

  Aleksejs Grobers (Aleksej Grober)

  Sabiedrisko attiecību praktikants

  Absolvēju  LLU maģistra programmu ekonomikā, specializējoties grāmatvedībā un finansēs. Savu divu mēnešu praksi izvēlējos iziet Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā. Šajā laikā man bija iespēja pielietot praksē universitātē iegūtās zināšanas grāmatvedības jomā. Guvu dziļāku izpratni par biedrību darbu un ieskatu arī Vācijas grāmatvedībā. Papildus ieguvu arī iespēju strādāt internacionālā un ļoti draudzīgā kolektīvā, kas prakses laiku padarīja neaizmirstamu.

  Gražina Žegoda

  Grāmatvedības praktikante

  Divus mēnešus biju praktikante Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā. Mājās Maincā tikko absolvēju maģistra studiju programmu “Valodniecība ar specializāciju Ziemeļeiropas un Baltijas valstu valodās”, iepriekš studēju ģermānistiku un spāņu valodu. No taksistes karjeras esmu pasargāta – janvārī pārvākšos uz Mēklenburgu-Priekšpomāniju, arī pie Baltijas jūras, kur uzsākšu apmācību kādā vietējā laikraksta redakcijā. Prakses laikā lielākoties darīju darbus, kas saistīsi ar sabiedriskajām attiecībā. Palīdzēju arī pasākumu organizēšanā. Uzdevumi bija daudzveidīgi un interesanti, un Rīgā pavadītais laiks noteikti bija laba pieredze.

  Kristīne Gerharde (Christine Gerhard)

  Sabiedrisko attiecību praktikante

  Trīsarpus mēnešus biju praktikante Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā. Esmu no Austrijas un studēju starptautiskās ekonomiskās attiecības ar Austrumeiropu Burgenlandes Lietišķo zinātņu augstskolā. Pirms prakses Rīgā pavadīju apmaiņas semestri Viļņā, Lietuvā. Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir “Vācijas centrs” Baltijas valstīs, kas strādā ar iestādēm un projektiem, kas vērsti uz zinātnisko uz zinātnisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm. Es piedalos plānošanā un īstenošanā un veicu grāmatvedību. Manos pienākumos ietilpst arī runu un ievadvārdu sagatavošana un vācu un angļu valodās un darbs sabiedrisko attiecību jomā. Praksi Augstskolu birojā Rīgā varu tikai ieteikt.

  Aleksandra Mardausa (Alexandra Mardaus)

  Sabiedrisko attiecību praktikante

  Esmu dzimis un audzis Berlīnē un vienmēr esmu vēlējies kādi laiku padzīvot ārzemēs. Par prakses iespēju Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā es uzzināju no iepriekšējā praktikanta. Viņš man pastāstīja par savu pieredzi Latvijā un par pašu Augstskolu biroju, un tas mani darīja ziņkārīgu. Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs dod daudziem jauniešiem iespēju iegūt jaunu pieredzi un veikt daudzveidīgu darbu.

  Florians Vinters (Florian Winter)

  Sabiedrisko attiecību praktikants

  Studēju uzņēmējdarbības vadību Getingenes Georga Augusta universitātē. Biju praktikante Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā. Šī ir īstā vieta tiem, kuri vēlas gūt ieskatu sabiedriskajās attiecībās un pasākumu organizēšanā un paralēli iepazīt arī Latvijas kultūru. Jauki kolēģi, skaista pilsēta un iespēja ceļot – tas padara manu uzturēšanās laiku Rīgā lielisku.

  Džīna Burkharte (Gina Burchardt)

  Sabiedrisko attiecību praktikante

  Studēju Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē. Esmu students ar mērķi kļūt par kvalificētu programmētāju. Prakses vietu Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā izvēlējos, balstoties uz pozitīvajām atsauksmēm un interesi profesijas virzienā. Darba vide ikdienā ir pozitīva ar dinamiskiem darba intervāliem un bez ikdienas rutīnas sajūtas. Kopumā prakse Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā deva man iespēju apgūt jaunas profesijas vides, nostiprināt pamatus jau zināmajā vidē, kā arī iespēju izjust profesionālo darba vidi.

  Jānis Lucs

  Datorgrafikas praktikants

  Studēju Latvijas Kultūras akadēmijā Starpkultūru sakarus Latvija-Vācija. Vēlējos iet praksē tieši Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā, jo biju dzirdējusi tikai labas atsauksmes no iepriekšējiem praktikantiem. Darba gaisotne ir patiesi patīkama un kolektīvs ļoti saprotošs un pretimnākošs. Ja ir vēlme apgūt jaunas zināšanas, aktīvi piedalīties pasākumu organizēšanā un kļūt par mazu zobratiņu lieliski ritošā velosipēdā – Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir īstā vieta!

  Rozīte Katrīna Spīča

  Sabiedrisko attiecību praktikante