Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir platforma kontaktu un tikšanos veidošanai ar mērķi sekmēt Vācijas un Baltijas valstu zinātnisko sadarbību. Tā piedāvā iespējas īstenot idejas un paaugstināt sabiedrības izpratni par Baltijas valstīs un Vācijā aktuālām zinātniskām tēmām.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs pastāvīgi aicina interesentus un institūcijas no Baltijas valstīm un Vācijas aktīvi iesaistīties un īstenot projektus, lekcijas vai cita veida pasākumus, lai sekmētu zinātnisko sadarbību starp valstīm. Birojs cieši sadarbojas ar Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu biroju, kā arī ar DAAD Informācijas centru Rīgā. Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piedāvā arī plašu grāmatu un mācību materiālu klāstu vācu valodas apguvei, kas pieejams biroja telpās Rīgas Tehniskajā universitātē.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā partnerinstitūcijas