TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


TestDaF

 

  TestDaF ir Vācijā izstrādāts centralizēts vācu valodas eksāmens, ar kura palīdzību pārbauda un vērtē valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai studētu vācu valodā.

 TestDaF

  •   iespējams kārtot, nebraucot uz Vāciju;
  •    eksāmena rezultātus pārbauda centralizēti Vācijā, un tie ir objektīvi;
  •    iegūto sertifikātu atzīst visas Vācijas augstskolas;
  •    sertifikātam ir neierobežots derīguma termiņš. 

 TestDaF sastāv no četriem moduļiem:

  Lasīšana: 3 teksti, 30 uzdevumi. Ilgums 60 minūtes.

  Klausīšanās: 3 teksti, 25 uzdevumi. Ilgums 40 minūtes.

  Rakstīšana: 1 uzdevums. Ilgums 60 minūtes.

  Runāšana: 7 uzdevumi. Ilgums 35 minūtes. 

Par katru no šiem moduļiem tiek dots vērtējums 5 ballu skalā. Ja vērtējums visās daļās ir 5 vai 4 balles, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka vācu valodas zināšanas ir pietiekamas, lai studētu Vācijā.

 Eksāmeni notiek sešas reizes gadā. Tuvākos eksāmenu laikus skatīt šeit. 

 Pirms TestDaF eksāmena piedāvājām dalībniekiem pārbaudīt savas zināšanas ar online testa onDaF palīdzību.

Plašāka informācija vācu valodā

 

Kontaktpersona Rīgā: 

Evita Serjogina

 Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1 - 307. kabinets, Rīga 

   67089021