Cik acu ir sunim?
Jūsu E-pasts:
Temats:
Ziņas teksts:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Jauni gāzes jutīgi špineļa oksīdi uzlabotai gāzu analīzei ar termo-ciklisko gāzu detektēšanas paņēmienu

Projekta norises laiks 01.07.2016. - 15.12.2016.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvija: Rīgas tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts

2. Vācija: Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitāte, Sensoru un informāciju sistēmu institūts

3. Igaunija: Tartu Universitāte, Fizikas institūts
Projekta mērķis(i) Izstrādāt ķīmiski stabilus metāla oksīdu gāzes sensorus gaistošu organisko savienojumu kvantitatīvai un selektīvai detektēšanai izmantojot termo-cikloisko paņēmienu.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: Divi zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta; trīs zinātnieki no Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitātes, Sensoru un informāciju sistēmu institūta; divi zinātnieki no Tartu Universitātes, Fizikas institūta. 

Vairāk kā 20 zinātnieki no publiskā semināra mērķauditorijas. 

Netiešā mērķa grupa: Trīs zinātnieki (viens no Igaunijas, viens no Latvijas un viens no Vācijas), kas līdzdarbosies materiālu raksturošanā un semināru organizēšanā.
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s) 

1. Špineļa ferītu gazes sensoru materiālu sintēze un raksturošana (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija).

2. Uzsintizēto materiālu gāzu jutības pārbaude izotermiskos apstākļos (Tartu Universitāte, Igaunija).

3. Gāzes detektēšanas element izgatavošana termo-cikliskajiem gāzu dektektēšanas eksperimentiem (Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija).

4. Gāzes jutības mērījumi termocikliskā režīmā (Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija).

Plānotie publiskie pasākumi


8. novembrī

Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitātes Sensoru un informāciju sistēmu institūtā, Moltkestraße 30, Karlsrūē, Vācijā

Margusa Koda (Margus Kodu) vieslekcija „Lāzera nogulsnēšanās uz grafēna - daudzpusīga metode vides sensoru attīstībā” un Dr. Andra Šutkas vieslekcija „Špineļa ferītu gāzu sensori”  

Angļu valodā

9. novembrī plkst. 13.00

Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitātes Sensoru un informāciju sistēmu institūtā, Moltkestraße 30, Karlsrūē, Vācijā

Jena Knoblauha (Jens Knoblauch) vieslekcija „Jaunākie rezultāti par špineļa ferītu gāzes sensoriem”

Angļu valodā


Notikušie publiskie pasākumi


24. augustā plkst. 14.00

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, 272. telpā, Rīgā

Seminārs ar projektā iesaistīto pētnieku dalību

Angļu valodā

scroll back to top