Cik acu ir sunim?
Jūsu E-pasts:
Temats:
Ziņas teksts:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Darbinieku psihiskās veselības reģenerācija un stiprināšana – pētniecības metodoloģijas attīstība

Projekta norises laiks 01.07.2016. – 15.12.2016.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Brēmenes Universitāte, Vācija

2. Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva
Projekta mērķis(i)

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt zinātnisku metodoloģiju, lai varētu novērtēt sakarību starp organizatoriskiem faktoriem un darbinieku psihisko veselību. 

Konkrēti mērķi:

1. Izveidot metodoloģiju, lai varētu pētīt darbinieku psihisko veselību no organizatoriskās un individuālās perspektīvas.

2. Identificēt organizatoriskos faktorus, kas uzlabo vai kaitē darbinieku psihiskajai veselībai, kā arī identificēt potenciālos šķēršļus un resursus darbinieku veselības uzturēšanai un stiprināšanai uz inovāciju orientētos uzņēmumos (eksperimentāls pētījums). 
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: uz inovācijām balstīti uzņēmumi un to vadītāji un personāldaļas vadītāji (8 organizācijas). 

Netiešā mērķa grupa:

1. Lietuva – Kauņas Tehnoloģiju universitātes zinātnieki (15 personas), studenti (50 personas), sabiedriskie darbinieki (10 personas)

2. Vācija – zinātnieki, politisku un administratīvu organizāciju pārstāvji, arodbiedrības, darba devēju apvienības (20 personas). 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s) 

1. Zinātniskas metodoloģijas izveide starptautiskā un starpdisciplinārā projekta komandā, lai pētītu darbinieku psihisko veselību. Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

2. Eksperimentāls pētījums (uzsvars likts uz grupas diskusiju ar personāldaļas vadītājiem). Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

3. Publiska PD Dr. Gvido Bekes (Guido Becke) vieslekcija 21.09.2016. Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

4. Eksperimentālā pētījuma empīrisko rezultātu izvērtēšana un vispārinājums, kā arī plānotā novērošanas pētījuma koncepta izstrādāšana. Vieta: Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūts, Universitätsallee 21, Brēmene, Vācija.

5. Publiska prof. Astas Savanevičienes (Asta Savanevičiene) un Dr. Živiles Stankevičiūtes (Živilė Stankevičiūtė) vieslekcija 30.11.2016. Vieta: Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūts, Universitätsallee 21, Brēmene, Vācija.

Notikušie publiskie pasākumi


 1) 21. septembrī plkst. 17.30

Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skolā, konferenču telpā, Gedimino ielā 50, Kauņā, Lietuvā 

PD Dr. Gvido Bekes (Guido Becke) vieslekcija

Angļu valodā

2) 23. novembrī plkst. 16.00 - 18.00

Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūtā, W 0090 telpā, Celsius Straße/Ecke Wiener Straße, Brēmenē, Vācijā  

Prof. Astas Savanevičienes (Asta Savanevičiene) un Dr. Živiles Stankevičiūtes (Živilė Stankevičiūtė) vieslekcija „Ilgtspējīga cilvēkresursu vadība: mazāk negatīvas ietekmes uz darbiniekiem, lielāka vērtība organizācijai”

Angļu un vācu valodā

scroll back to top