Cik acu ir sunim?
Jūsu E-pasts:
Temats:
Ziņas teksts:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Elektriskās iedarbības izpēte uz balto kodināšanas plaisu veidošanos vēja turbīnu gultņos un tēmas iestrāde studentu izglītībā ilgtspējīgai attīstībai

Projekta norises laiks 15.07.2016. – 15.12.2016.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvija: Latvijas Universitāte

2. Vācija: Frīdriha-Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas Universitāte

3. Vācija: Leibnica Hannoveres Universitāte
Projekta mērķis(i) Projekta mērķis ir izstrādāt teoriju par baltām kodināšanas plaisām, kas rodas gultņu sabrukšanas dēļ, kura ņem vērā elektriskos aspektus, kā arī uzlabot izglītības kvalitāti partneru universitātēs attiecīgajā virzienā tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un šīs teorijas pielietošanu. 
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa:

Studenti partneru universitātēs (apm. 100 cilvēku); zinātnieki, kuri strādā ar WEC problēmu, visā pasaulē (apm. 30 cilvēki); gultņu, pārnesumu kārbu un vēja turbīnu industrija (nozīmīga daļa no enerģētikas industrijas Vācijā).

Netiešā mērķa grupa:

Vācijas, Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu sabiedrība.
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s) 

1. Saskaņots eksperimentāls un modelēšanas darbs teorijas attīstībā un verifikācijā (Rīga, Hannovere, Erlangene).

2. Regulāras komandas tikšanās, izmantojot interneta rīkus un personīgi, pētījumu koordinēšanai (Rīga, Erlangene, Hannovere).

3. Lekcijas un semināri studentiem, pasniedz projekta zinātniskie darbinieki (Rīga, Erlangene, Hannovere).

Notikušie publiskie pasākumi


1) 19. septembrī plkst. 9.15 - 16.30

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 702. telpā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Seminārs „Mūsdienīgais skats uz balto kodināšanas plaisu izraisīto gultņu sabrukšanu vēja turbīnās”

Angļu valodā

Pasākuma programma angļu valodā

2) 4. oktobrī plkst. 9.15 - 16.30

Frīdriha-Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas Universitātē, Mašīnbūves un sistēminženierijas institūtā, 0.633 telpā, Cauerstraße 4, Erlangenē, Vācijā

Seminārs „Mūsdienīgais skats uz balto kodināšanas plaisu izraisīto gultņu sabrukšanu vēja turbīnās”

Angļu valodā 

3) 21. novembrī plkst. 13.00

Leibnica Hannoveres Universitātes Elektrotehnoloģiju institūtā, semināru telpā, Wilhelm-Busch-Straße 4, Hannoverē, Vācijā

Asoc. prof. Dr. Andra Jakoviča vieslekcija „Ar vēja turbīnu gultņu WEC sabrukšanas veidu saistītas elektromagnētiskās parādības modelēšana”

Vācu valodā

scroll back to top