Cik acu ir sunim?
Jūsu E-pasts:
Temats:
Ziņas teksts:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā  dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās

Projekta norises laiks

20.06.2016. – 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvija – Latvijas Universitāte, Fizikas un Matemātikas Fakultāte, Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorija (MMML)

2. Vācija – Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūts (Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung; MPIKG)

Projekta mērķis(i)

Eksperimentāli novērota un ar teorētiskiem modeļiem aprakstīta magnetotaktisko baktēriju stohastiskā dinamika, kas ietver baktēriju kustības ātrumus un motoru pārslēgšanos.

Pētījuma rezultātus plānots apkopot publikācijā, kas tiks publicēta starptautiskā augstas klases žurnālā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa:

Zinātnieki un studenti no iesaistītajām pētniecības grupām Latvijas Universitātē (Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorija, vadītājs Prof. Andrejs Cēbers, 15 cilvēki) un Maksa Planka Koloīdu un Robežvirsmu Institūta (Molekulārās biomimētikas un magnētu biomineralizācijas grupa, vadītājs Dr. Damien Faivre, 17 cilvēki). 

Netiešā mērķa grupa:

Studenti un zinātnieki Latvijā no Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas Fakultātes (vairāk kā 300 cilvēki) un Vācijā no Golm pētniecības centra un Potsdamas Universitātes (vairāk kā 300 cilvēki).

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

 

Divas pētniecības vizītes: 

1) Latvijas zinātnieku uzturēšanās Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā Potsdamā, Vācijā (11. – 16. jūlijs);

2) Vācijas zinātnieku uzturēšanās Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorijā Rīgā, Latvijā (17. – 22. oktobris). 

Divas vieslekcijas: 

1) Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā Potsdamā, Vācijā (2016. gada jūlijā);

2) Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorijā Rīgā, Latvijā (2016. gada oktobrī).


Notikušie publiskie pasākumi


15. jūlijā plkst. 9.45

Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā, Potsdamā, Vācijā

Prof. Andreja Cēbera vieslekcija „Hidrodinamika ar griešanos baktēriju suspensijās”


14. jūlijā plkst. 11.00

Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā, Potsdamā, Vācijā 

Prof. Andreja Cēbera vieslekcija „Hidrodinamika ar griešanos baktēriju suspensijās”


17. oktobrī plkst. 16.30 - 18.00

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Teorētiskās fizikas katedrā, F213 telpā, Zeļļu ielā 25, Rīgā

Dr. Damiena Favres (Damien Favre) seminārs „Sintētiski magnētiskie peldētāji: no indivīda līdz kolektīvai iedarbībai”

Angļu valodā


18. oktobrī plkst. 16.30 - 18.00

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Teorētiskās fizikas katedrā, F213 telpā, Zeļļu ielā 25, Rīgā

Klāsa Bentes (Klaas Bente) seminārs „Magnetotaktiska baktērija: liekot magnētiem peldēt”

Angļu valodā

scroll back to top