TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Apzinot neformalitāti DA un ZA Eiropā: Antropoloģiski skatījumi
Projekta norises laiks 15.06.2018.-20.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

Projekta partneri:

 1. Latvija: Rīgas Stradiņa universitāte
 2. Vācija: Maksa Planka Sociālās antropoloģijas institūts
 3. Latvija: Latvijas Antropologu biedrība

 

Citas iesaistītās institūcijas:

 1. Vācija: Gētingenes Universitāte
 2. Latvija: Latvijas Universitāte
 3. Lietuva: Vītauta Dižā universitāte
 4. Lietuva: Viļņas Universitāte
 5. Igaunija: Tartu Universitāte
 6. Igaunija: Tallinas Universitāte
Projekta mērķis(i)

Projektam ir divi galvenie mērķi:

 1. Veicināt pētniecības izcilību  sociālo zinātņu pētījumos par neformalitāti DA un ZA Eiropā. Šī mērķa sasniegšanai tiek rīkota starptautiska konference, kas orientēta uz to, lai mazinātu salīdzinošo zināšanu plaisu par neformālo prakšu un formālo institūciju saskarsmi abos reģionos. Konference veicina sociālo zinātņu zināšanas gan par abiem reģioniem, gan arī par neformalitātes dažādajām sejām mūsdienu pasaulē.
 2. Stratēģiska tīklošanās starp Vācijas un Baltijas valstu partneriem, lai veicinātu partnerību veidošanos pētniecības un mācību sadarbības projektu attīstīšanai nākotnē. Šī mērķa sasniegšanai tiek rīkota tīklošanās darbnīca, lai radītu iespēju iesasitītajiem pētniekiem veidot un nostiprināt sadarbības tīklus.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa:

Starptautiskās konferences un tīklošanās darbnīcas dalībnieki (13 cilvēki); RSU Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas studenti (~20 cilvēki); Latvijas Antropologu biedrības biedri (~40 cilvēki); sociālās antropoloģijas mācībspēki un studenti no projektā iesaistītajām Baltijas valstu universitātēm, kā arī Baltijas Doktorantūras skolas (BAGS) tīkla (~150 cilvēki).

Netiešā mērķa grupa:

Latvijas Antropologu biedrības vēstkopas ziņu saņēmēji (~350 cilvēki) un Facebook sekotāji (~700 cilvēki), tas ir, Latvijas iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti ar antropoloģiju saistītās aktivitātēs un tēmās; citi sociālo zinātņu pētnieki un studenti, kas ieinteresēti ar neformalitāti, DA Eiropu un ZA Eiropu saistītās pētniecības tēmās (tiek apzināti); rīcībpolitikas veidotāji un NVO pārstāvji (~20 cilvēki); RSU Komunikācijas fakultātes mācībspēki un studenti (~350 cilvēki); RSU starptautiskie studenti (tiek apzināti).
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
 1. Konferences atklāšanas runa, Latvijas Nacionālā bibliotēka;
 2. Starptautiska konference, ES Māja;
 3. Tīklošanās darbnīca (slēgts pasākums), Oracule Tang Space.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

1) Konferences atklāšanas runa, ko sniedz Dr. Carna Brkovic 2018.gada 18.oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lekcija tiek ierakstīta un vēlāk ievietota RSU Sociālās antropoloģijas programmas mājaslapā un Latvijas Antropologu biedrības YouTube kanālā (ar subtitriem vācu valodā).

2) 18. - 19. oktobrī 

 • 18. oktobrī plkst. 18.00

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Konferenču centra A daļā, -1. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Starptautiska konference "Apzinot neformalitāti DA un ZA Eiropā: Antropoloģiski skatījumi"

Dr. Čarnas Brkovičas (Carna Brkovic) lekcija "Neformālās attiecības, klientelisms, patronāža un labvēlības gūšana: "lietu kārtošanas" antropoloģiskās teorijas"

Lekcijas videoieraksts

 • 19. oktobrī plkst. 10.30 – 17.00

ES Mājā, Sarunu istabā (1. stāvā), Aspazijas bulvārī 28, Rīgā

Starptautiska konference "Apzinot neformalitāti DA un ZA Eiropā: Antropoloģiski skatījumi"

Buklets (angļu valodā)

Programma

Plašāka informācija