TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Digitālā transformācija Vācijā un Igaunijā - sadarbības mācīšanās pieredze Tallinas Tehniskajā universitātē un Konstances Universitātē
 Projekta norises laiks  01.06.2018. - 30.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas 
  1. Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija)
  2. Konstances Universitāte (Vācija)
Projekta mērķis(i)   

Šis novatoriskais mācību projekts ir svarīgs vairākos aspektos.

 2017. gada oktobra Tallinas deklarācijā par e-pārvaldi visas ES dalībvalstis apņēmās aktīvāk iekustināt valsts pārvaldes norišu digitalizāciju. Valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem ir jākļūst efektīvākiem, integratīvākiem, tiem jāsniedzas pāri organizāciju robežām, jāiegūst sadarbspēja, personalizējamība, ērtums un pieejamība privātpersonām un uzņēmējiem. Vācijā digitalizācija un tas, cik aktīvi iedzīvotāji izmanto attiecīgās sistēmas, pēdējos gados stagnē, bet Igaunijā – šai ziņā visaktīvākajā Eiropas valstī – ir izdevies elektronizēt jau 99% visu valsts pārvaldes procedūru.

Tāpēc šajā seminārā savietosim divus skatpunktus. Vācijas valsts pārvaldes studiju pārstāvju skatījums uz digitalizācijas centieniem sniegs ieskatu šādās jomās:

1) digitalizācijas šķēršļi (piem., sakarā ar datu aizsardzību un datu drošību, kā arī ierobežojumiem, kas rodas federatīvā valstī),

2) lēmumu pieņemšanas un budžetēšanas decentralizācija, kam pamatā ir resoru princips, 3) nepietiekama iedzīvotāju uzticēšanās pastāvošo elektronisko valsts pārvaldes pakalpojumu funkcionalitātei un lietošanas ērtumam.

Vācijā ir arī vērojams nepietiekams digitālo prasmju līmenis gan valsts ierēdņu, gan iedzīvotāju vidū. Kopā ar Tallinas Tehniskās universitātes pārstāvjiem pētīsim, kādas ir politiskās un administratīvās atšķirības starp Vāciju un Igauniju; kādi  jauni, netipiski karjeras ceļi paveras pārvaldes sistēmās; kā iedzīvotājiem māca digitālās prasmes, sākot jau no skolas vecuma.

Šajā mācību projektā sevišķi akcentēsim kopdarbu elektroniskā vidē, kas dalībniekiem ļauj pārvarēt attālumu. Mācību grupas no dažādām valstīm pētīs sabiedrības pārvaldības digitalizācijas būtiskākos aspektus, apkopos ar to saistītus datus un koncepcijas.

Dalībnieki iepazīs e-pārvaldes pamatteorijas, ko var izmantot, lai pētītu konkrētas problēmas. Aktuālākās zinātniskās atziņas palīdzēs identificēt, kādi digitalizācijas šķēršļi un sekmētājfaktori pastāv ierēdnieciskajā vidē. Iegūtās zināšanas dalībnieki spēs aplūkot kopsakarībā ar pašu apkopotajiem datiem.

Mācību dalībnieki darbosies digitālā, internacionālā un starpdisciplinārā vidē. Viņi iemācīsies, kā ir iespējams pārvarēt grūtības, ko rada tāldarbs (tiešsaistes izmantošana). Dalībnieki iemācīsies tikt galā arī ar to, ka akadēmiskajiem partneriem ir saknes visai atšķirīgās akadēmiskajās tradīcijās. Turklāt šā novatoriskā projekta dalībniekiem būs arī iespēja pilnveidot savas prasmes digitālu prezentāciju gatavošanā un sniegšanā.

Cilvēki, kas prot paši iegūt un nodot citiem digitālās prasmes,  var tās sistematizēt un, lai paveiktais neietu zudumā, nākotnē paši izmantot semināros jau par citām tēmām. Apgūtās sadarbības un tīklošanas metodes katra universitāte varēs konceptuālā līmenī darīt pieejamas arī citu specialitāšu pārstāvjiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:

Tallinas Tehniskās universitātes un Konstances Universitātes maģistra un doktora studiju programmu studenti (aptuveni 30 studenti)

 

Netiešā mērķgrupa: 

Visi studenti, kas ir iesaistīti projektā, iegūtajās zināšanās dalīsies ar vēl vismaz diviem studentiem, kas nozīmē, ka netieši ieguvēji no šī semināra būs vēl vismaz 60 studenti. 

 

Pēc veiksmīgas pilotprojekta "Digitālā mācību stunda", kurā bija iesaistītas abas augstskolas, īstenošanas studenti turpina dalīties savās zināšanās. Šajā ziņā projekta laikā netieši gūtais labums ir dažāds. 

 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

14. - 15. jūnijā blokseminārs Konstances Universitātē. 

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks  15. jūnijā pl. 9.00 projekta noslēguma prezentācijas Konstances Universitātē.