TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

CompEPart - E-dalība vietējās pašvaldībās: salīdzinošās sistēmas izveide

Projekta norises laiks 01.06.2018 - 30.11.2018. 
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
  • Klaipēdas Universitāte (Lietuva)
  • Harcas Augstskola - Harcas Lietišķo zinātņu augstskola (Vācija)
  • Latvijas Universitāte (Latvija)
  • Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija)
Projekta mērķis(i)

a) Jau pagājušā gadsimta 90. gados aizsākās diskusijas par to, kā internets mūsdienu sabiedrībā dažādās valstīs ietekmē vienlīdzības, lemttiesību un pilsoniskās līdzdalības aspektus. Pašlaik, kad sabiedrības dzīve aizvien nesaraujamāk un globālāk ir saistīta ar saziņas līdzekļu lietošanu, šī ietekme ir pastiprinājusies vēl vairāk. E-dalība tagad ir gan līdzeklis, kas modernā veidā iesaista cilvēkus lēmumu pieņemšanā, kura norisinās pašvaldību iestādēs.

Līdz šim visā Eiropā jau ir īstenoti vairāki e-dalības projekti, taču tie nav apkopoti un analizēti – nav veikts salīdzinājums par attiecīgo pētījumu rezultātiem. Projektā CompEpart pievērsīsimies tieši šim nepaveiktajam darbam, proti, tiks izstrādāts salīdzinājuma satvars (metožu kopums). Tas palīdzēs aktualizēt pētījumu rezultātus, kas veltīti pašvaldību e-dalības jomai Baltijas valstīs un Vācijā. Tādējādi ceram uzlabot pētnieku sadarbību un stiprināt zināšanu un pieredzes apmaiņu, un izaugsmi Baltijas zinātnieku un pašvaldību aprindās. Projekta pamatā ir tieši konceptuāla rīcībpolitikas izvērtēšana.

Vācijā dažu veidu e-dalības projektos tīkla tehnoloģijas jau ir tikušas izmēģinātas, piemēram, balsojumā par finansēšanas jautājumiem. Bet Baltijas valstīs, it sevišķi Lietuvā, e-dalība vēl nav guvusi plašu sabiedrības atzinību. To mēģina īstenot lielākoties savrupu iniciatīvu veidā, piemēram, izmantojot elektroniskās draugošanās vietnes vai pat vēl senākas metodes – veic vienkāršu anketēšanu tīmeklī.

 b) Atklāšanas pasākumā Vernigerodē dalībnieki būs iespēja iepazīsies un tīkloties ar citiem nozares pārstāvjiem.Partneri no Baltijas varēs tiešā veidā apspriesties un dalīties pieredzē un zināšnās, satikdamies ar personām, kas strādā tieši šajā laukā. Tieši no tā ir atkarīgs, vai izveidosies kopīga un ilgtspējīga partnerība starp iesaistītajām organizācijām, iestādēm un partneriem no pašvaldībām. Savukārt nobeiguma pasākumā Klaipēdas Universitātē paredzēts veikt trīs lietas: iepazīstināt ar gūtajiem rezultātiem, kas apstrādāti salīdzināšanas sistēmā; dalīties ar projekta laikā gūto pieredzi; uzklausīt pārējo domas. Īpaši svarīga mērķgrupa – studenti, kuri pašlaik mācās valsts pārvaldes studiju virzienos un nākotnē kļūs par profesionāliem darbiniekiem un vadītājiem valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās. Tiks apspriesta iespēja rīkot kopīgus starptautiskus studentu projektus un gūtās atziņas integrēt piemērotās mācību programmās. Turklāt būtu derīgi ar vietējo struktūru pārstāvjiem pārrunāt iespējas turpmākai sadarbībai projektu veidā.

Iespējamie referenti nobeiguma konferencē Klaipēdas Universitātē (Lietuvā): vairāki pētnieki, kuri pārstāv iesaistītās augstskolas (it sevišķi no Vācijas); vietējo iestāžu amatpersonas; IT speciālisti.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:

projektā iesaistītie pētnieki, valsts pārvaldes studiju virzienu studenti no  augstskolām, lēmumu pieņēmēji no vietējām kopienām (domju priekšsēži, pārvaldes struktūru profesionāļi, vadītāji – 40 personas).

 

Netiešā mērķgrupa:

vietējie iedzīvotāji, pašvaldību savienības, nevalstiskās organizācijas, reģionālas un nacionālas biedrības – 20 personas.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
  1. Sagatavošajās projekta aktivitātēm;
  2. Projekta pasākums Vernigerodā;
  3. Projekta pasākums Klaipēdā.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

27. - 28.septembrī projekta pasākums Kick Off Vernigerodā, Vācijā

 

28. novembrī plkst. 10.00
 
Klaipēdas Universitātē, Konferenču zālē Aula Magna, H. Manto str. 90–2 (Studlendas ēkā), Klaipēdā, Lietuvā

Zinātniska konference "E-dalība vietējās pašvaldībās: salīdzinošās sistēmas izveide"

Angļu valodā