TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Preklīnisko funkciju marķieru novērtēšana kreisajā ventrikulā un visnozīmīgāko un specifisko parametru noteikšana pacientiem ar asimptomātisku vidēji smagu/smagu aortas vai mitrālā vārstuļa deficītu
Projekta norises laiks

01.06.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
  1. Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Lietuva)
  2. Vācijas Sirds centrs Berlīnē (Vācija)
Projekta mērķis(i)

Līdz šim visā pasaulē vēl nav veikts pētījums, kurā kompleksā veidā būtu izvērtēti pacienti, kam ir sirds vārstuļu disfunkcija. Lai diagnosticētu preklīnisku kreisā sirds kambara (KK) disfunkciju, tiek izmantotas dažādas diagnostiskas metodes, piemēram, miera stāvokļa un slodzes ehokardiogrāfiju, sirds magnētiskās rezonanses tomogrāfiju un laboratoriskas analīzes, bet iegūtos rezultātus salīdzināt ar diagnozes rādītāju pēc veiktajām analīzēm.

Projekta mērķi:

  1. Salīdzināt, kāds ir KK miokardiālās deformācijas indekss miera un slodzes stāvoklī pacientiem ar asimptomātisku aortas vai mitrālā vārstuļa kaiti, ja KK sistoliskā funkcija ir fizioloģiski normāla (KK izsviedes frakcija EF ≥ 55%) pretstatā mēreni samazinātai sistoliskajai funkcijai (KK EF 40-55%).
  2. Izvērtēt korelāciju starp KK miokardiālās deformācijas parametriem, kas iegūti divdimensiju ehokardiogrāfijas izmeklējumos un ar sirds magnētiskās rezonanses tomogrāfiju.
  3. Novērtēt varbūtēju sakarību starp specifiskiem iekaisuma indikatoriem (interleikīns 6, interleikīns 1, galektīns 3 un pentraksīns 3), KK miokardiālo deformāciju un asimptomātiskiem aortas un mitrālā vārstuļa bojājumiem.
  4. Uzzināt, kuri laboratoriskie rādītāji – ehokardiogrāfija, sirds MRT un preklīniskie laboratorijas rādītāji – ļauj visticamāk noteikt KK disfunkcijas indeksu pacientiem, kam ir smaga vai mērena asimptomātiska aortas vai mitrālā vārstuļa disfunkcija un normāla izsviedes frakcija.

Projekta nozīmīgums:

Ceram, ka rezultāti ļaus izstrādāt tādu diagnostisku algoritmu preklīniskas KK disfunkcijas noteikšanai, ar kuru varēs noteikt, vai nepieciešama agrīna invazīva vārstuļu korekcija, un tādējādi uzlabot klīniskos iznākumus.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:

pētījumā par dalībniekiem tiks iesaistīti aptuveni 100 pacienti, kam ir viegla līdz vidēji smaga asimptomātiska aortas vai mitrālā vārstuļa disfunkcija. Pētāmajām personām veiks virkni dažādu izmeklējumu, lai novērtētu vārstuļu bojājuma smaguma pakāpi, kā arī izteiktu prognozi. Izpētē iegūtie dati varētu ļaut noteikt piemērotāko laiku ķirurģiskai bojājuma korekcijai.

 

Netiešā mērķgrupa:

visā pasaulē aortas un mitrālā vārstuļa kaites ir sastopamas no 2% līdz 24% cilvēku. No šī pētījuma netiešā veidā varētu gūt labumu visi šie pacienti. Pētījuma rezultāti varētu uzlabot ārstēšanas iznākumus un līdz ar to mazināt dekompensētas sirds nepietiekamības simptomu rašanos un pastiprināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
  1. Miera stāvokļa un slodzes ehokardiogrāfija, miokarda deformācijas noteikšana, sirds magnētiskās rezonanses tomogrāfija, laboratorisko analīžu veikšana – Lietuvā, Kauņas Medicīnas zinātņu universitātes kardioloģijas nodaļā un laboratorisko izmeklējumu nodaļā.
  2. Sirds MRT analizēšana – Vācijā, Berlīnes Sirds medicīnas centra Iekšķīgo slimību un kardioloģijas klīnikā.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Projekta rezultāti varētu kļūt pieejami 2019. gadā. Plānojam gatavot prezentāciju Eiropas kardioloģijas biedrību kongresam 2019. gada augustā, kā arī kongresam „EuroEcho“ 2019. gada decembrī, bet zinātnisku rakstu publicēsim kādā zinātniskā žurnālā 2020. gadā.