TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Mūsdienu tendences cietu ķermeņu KMR spektroskopijā un spina dinamika: nesagraujošu polarizācijas paņēmienu meklējumi 

Projekta norises laiks

01.06.2018 - 30 11 2018

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
  1. Viļņas Universitāte (Lietuva)
  2. Darmštates Tehniskā universitāte (Vācija)
Projekta mēŗķis(i)

a) Pēdējos gados augstas izšķirtspējas cieta agregātstāvokļa KMR un dinamiskās atomu kodolu polarizācijas (DNP) kombinācija – jauna veida hiperpolarizācijas paņēmiens – ir kļuvusi par svarīgu darba instrumentu spektroskopijā. To izmanto, lai pētītu "reālās pasaules sistēmas", piemēram, biomateriālus. Kad veic mērījumus ar DNP, izvēlas tādu pētāmo paraugu, kurā ir viens vai vairāki nesapāroti elektroni. Tad mikroviļņu starojuma ietekmē izraisa neatļautas elektronu spina un kodola spina pārejas, kas vienlaikus paaugstina kodolu spina polarizāciju tuvējos kodolos. Parasti polarizējums tiek pārnests uz protoniem, taču principā to varētu pārnest arī uz jebkuriem pētāmiem ar KMR aktivētiem kodoliem. Jāpiezīmē, ka efektīva protonu spina difūzijas procesa dēļ polarizējumu var, izmantojot konvencionālo šķērspolarizāciju (CP) vai tamlīdzīgas metodes, pārnest uz interesējošiem ar KMR aktivētiem kodoliem. Tādējādi kļūst iespējama signāla pastiprināšana ar faktoru 102. Pašlaik visgrūtākais DNP uzdevums ir izstrādāt tādas metodes, kas būtu pieskaņotas interesējošām sistēmām. Visbiežāk lietotā pieeja – DNP tiek iedarbināta, paraugam esot matricē, kurā veidojas stikls. Tomēr šķīdinātāja klātesība var izraisīt nevēlamas sistēmas īpašību pārmaiņas. Mūsu darbā vēlamies no tā izvairīties, rīkojoties šādi:

  • sistemātiski jāpēta peptīdu sastāvdaļas (aminoskābes), lai varētu izvēlēties mērķsekvences radikāla peptīda iegūšanai;
  • sintezētie radikālie peptīdi pēc tam jāpēta, lai varētu vēlāk izmantot DNP KMR spektroskopijā.

b) Papildus tam vācu kolēģi tikšanās laikā Viļņā sniegs vairākus priekšlasījumus un seminārus, un vadīs praktiskus vingrinājumus. Tā būs laba iespēja Viļņas Universitātes studentiem un pētniekiem padziļināt savas zināšnas cieta agregātstāvokļa KMR un DNP spektroskopijas jomā. Lietuviešu un vācu projekta partneri arī prezentēs projektā iegūtos rezultātus.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa: Viļņas Universitātes KMR grupa, Darmštates Universitātes KMR grupa (aptuveni 15 personas).

Netiešā mērķgrupa: Viļņas Universitātes studenti un pētnieki (aptuveni 50 personas).

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
  1. KMR eksperimenti Viļņas Universitātē.
  2. Starpposmu tikšanās un zemu temperatūru KMR eksperimenti Darmštates Tehniskajā universitātē.
  3. DNP eksperimenti Darmštates Tehniskajā universitātē.
  4. Priekšlasījumi, noslēguma tikšanās un diskusijas Viļņas Universitātē.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

11. oktobrī plkst. 13.00 - 16.00

Viļņas Universitātē, Fizikas fakultātē, 401. telpā, Sauletekio aleja 9, Viļņā, Lietuvā

Seminārs un projekta tikšanās

Programma (angļu valodā)