TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Kustību tveršanas tehnoloģiju izmantošana nereālistiskas animācijas kvalitātes uzlabošanā
Projekta norises laiks

01.02.2018. - 30.09.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
  1. Lietuva – Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte
  2. Vācija – Ķelnes Mediju mākslas augstskola
  3. Portugāle – Lisabonas Universitātes Mākslas fakultāte
Projekta mērķis(i)

a) Projekta galvenais uzdevums – īstenot vairākus pētniecisku nodarbību ciklus (jeb „darbnīcas“), kuros pētīs, kādas iespējas paveras, ja jaunradīgā veidā izmanto tādus animācijas un virtuālās realitātes jomā jau ierastus filmu radīšanas paņēmienus kā kustību tveršana un trīsdimensiju skenēšana, kā arī to, vai šādā ceļā ir iespējams pārvarēt elektroniskās aparatūras tipisko attēlveides raksturu, iegūt jaunus un drosmīgus estētiskās izteiksmes līdzekļus, jaunu vizuālu semantiku.

 

Tā kā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk, animācijas nozarē arvien problemātiskāk kļūst visus jaunos atklājumus padarīt par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Viens šīs problēmas aspekts ir tas, cik plašs un smalki attīstīts pašlaik ir aparatūras un programmatūras klāsts, kura iespēju apguve prasa pamatīgu piepūli, tā ka mazāk pieredzējušiem māksliniekiem un dažkārt pat arī animatoriem ar zināmu profesionālo rūdījumu neizdodas visā pilnībā baudīt tehniskā progresa sniegtās priekšrocības. Otrs aspekts – digitālie rīki un paņēmieni pretstatā parastajiem jeb analogālajiem animācijas līdzekļiem mēdz arī ierobežot to, cik neortodoksālus un jaunradīgus darbus izdodas radīt to lietotājiem. Liela daļa pašlaik pieejamo digitālo līdzekļu noved pie tā, ka tēli ekrānā sanāk hiperreālistiski – bet šāda pieeja nu jau stipri vien izsmēlusi savas estētiskās iespējas. Ir patiešām svarīgi, lai animatori un Eiropas plašsaziņas un satura izstrādes nozare meklētu jaunus, kreatīvus digitālo tehnoloģiju izmantošanas veidus.

 

b) Kopsakarā ar nodarbību cikliem, kuros piedalīsies VĢTU un ĶMMA studenti, ir paredzēti arī publiski priekšlasījumi akadēmiskajām un zinātniskajām VĢTU aprindām, kuru mērķis ir iepazīstināt ar šā projekta rezultātiem, kā arī uzsvērt atbalsta iespējas, ko piedāvā Baltijas-Vācijas augstskolu birojs.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:  animācijas profesionāļi un animācijas mākslas studenti (40).

Netiešā mērķgrupa: profesionāļi un studenti, kas darbojas tādās jomās kā vizuālie efekti, saziņas līdzekļu satura gatavošana, multivides tehnoloģijas un jaunradīgās nozares (450).
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1.2018. gada aprīlī Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē. Pētījumi magnētiskās kustību tveršanas un trīsdimensiju lāzerskenēšanas jomās. Šajā aktivitātē koncentrēsimies uz dzīvo filmēšanu un iegūto datu attīrīšanu. Īpašu uzmanību pievērsīsim ierakstīto datu tehniskajai efektivitātei, kā arī skenēšanas un filmēšanas ierīču estētiskajiem un reprezentacionālajiem ierobežojumiem. Šo meklējumu svarīgākais mērķis ir uzzināt, kā varētu sasniegt spēcīgu emocionālu skatītāju reakciju uz tādiem ekrāna tēliem, kas kustas hiperreālistiskā veidā un telpā. Citiem vārdiem, tiks pētīta parādība, ko mēdz saukt par „uncanny valley“ un kam vēl līdz šim nav atrasts kārtīgs atrisinājums – proti, kritiskā robeža, kas neļauj uztvert digitāli veidotus cilvēku tēlus kā reālistiskus un psiholoģiski adekvātus. Arī projektā iesaistītie mācībspēki sniegs savus stāstījumus par saistīgām tēmām.

2.2018. gada jūnijā Ķelnes Mediju mākslas augstskolā. Otrajā projekta daļā koncentrēsimies uz dzīvo filmējumu māksliniecisko izmantojumu, iegūto rezultātu interpretāciju un tādu semazioloģisko atšķirību modulāciju, kas ļautu sasniegt reālu un pastāvīgu (paredzamu un konsekventu) skatītāju reakciju. Dalībnieki pētīs jaunus veidus, kā mākslinieki varētu tehniskos datus ņemt savā arsenālā.

3.2018. gada septembrī ir sagaidāma šā projekta noslēgšanās. Projekta pēdējā aktivitāte – centīsimies apkopot un izanalizēt visus materiālus un izdot tos brošūrā, kuru lasot, par VĢTU un ĶMMA kopīgi iegūtajiem rezultātiem varēs uzzināt plašākas akadēmiskas un neakadēmiskas mērķgrupas.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

2018. gada 9. aprīlī notiks projekta uzsākšanas pasākums kā visiem interesentiem pieejamu simpozijs Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes „LinkMenų fabrikā“.

Vadītāji un pārējie iesaistījušies dalībnieki iepazīstinās ar saviem pētījumu virzieniem. Saietā tiks stāstīts, piemēram, par šādām tēmām:

  • „grafiskā atainojuma loma secīgu stāstījumu izveidē“;
  • „reālisms un hiperreālisms – dažādi personāžu veidi no zīmētiem tēliem līdz digitalizētām kustībām“;
  • „modernākie paņēmieni un tehnoloģijas šajā nozarē". 

 

Stāstījumus filmēs, un tie būs publiski pieejami VĢTU tīmekļa vietnē. Uzreiz pēc šī publiskā pasākuma īstenosim vienu nedēļu garu nodarbību ciklu ĶMMA un VĢTU studentiem.

2018. gada 11. jūnijā – otra projekta daļa, kas sāksies ar publisku simpoziju, kurā iepazīstinās ar projekta pirmajā daļā noritējušo meklējumu rezultātiem. Pasākums notiks Ķelnes Mediju mākslas augstskolas ēkā. Tieši pēc šī simpozija risināsies nedēļu ilgs nodarbību cikls ĶMMA un VĢTU studentiem, kura galvenā tēma būs jaunradīgi digitālo datu izmantošanas veidi.

 

2018. gada septembrī un oktobrī projektu pabeigsim, izdodot pētniecisku brošūru, kurā būs aprakstīta projekta gaita un svarīgākie iznākumi. Šī publikācija būs svarīgs ziņu izplatīšanas un interesentu piesaistes stratēģijas elements.