TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē
Projekta norises laiks 1.06.2018.-30.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
 • Latvija: Rīgas Stradiņa universitāte
 • Vācija: Greifsvaldes Universitāte, Vispārējās uzņēmējdarbības vadības un veselības pārvaldības katedra
 • Vācija: Vupertāles Universitāte, Ražošanas un loģistikas departaments
 • Vācija: Olav Goetz | Veselības aprūpes simulācija un konsultācijas, Leipciga
 • Apvienotā karaliste: Ekseteras universitāte, Medicīnas skola
Projekta mērķis(i) Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona veselības aprūpes un veselības vadības speciālistu zināšanas un kompetences ekonomiskās modelēšanas jomā.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa ir sabiedrības veselības sistēmas dalībnieki Baltijas valstīs, Vācijā, Lielbritānijā, Somijā un citās dalībvalstīs:

 • medicīnas un veselības aprūpes darbinieki;
 • veselības aprūpes iestāžu (slimnīcas, medicīnas centri, rehabilitācijas iestādes u.c.) vadītāji;
 • veselības iestāžu pārstāvji;
 • zinātniskais un akadēmiskais personāls un projektā iesaistītajām universitātēm;
 • studenti no veselības vadības, veselības ekonomikas, sabiedrības veselības un medicīnas jomām, kā arī ekonomikas jomas (atkarībā no dalībnieku skaita un studentu skaita, liels skaits studentu gūs labumu no metodoloģijas).

Plānots, ka kopumā vismaz 30 Starptautiskās vasaras skolas “Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē” dalībnieki no iepriekš minētajām mērķa grupām gūs labumu no projekta aktivitātēm.

Netiešā mērķa grupa:

 • veselības vadības, veselības ekonomikas, sabiedrības veselības, medicīnas un ekonomikas jomu studenti;
 • slimnīcas un veselības aprūpes iestādes;
 • veselības aprūpes valsts pārvaldes iestādes.
Tiek prognozēts, ka kopumā netiešu labumu no projekta aktivitātēm gūs vismaz 300 studenti, kuru lekciju materiālos pasniedzēji izmantos jauniegūtās zināšanas, kā arī vismaz 100 veselības aprūpes iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieki.
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
 • Sagatavošanās darba semināra organizēšana (Rīga, LV, Rīgas Stradiņa universitāte).
 • Starptautiskās vasaras skolas “Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē” organizēšana (Rīga, LV, Rīgas Stradiņa universitāte).
 • Informatīvo un mācību materiālu izstrāde un publicēšana, balstoties uz starptautiskās vasaras skolas rezultātiem (Rīgas Stradiņa universitāte, projekta partneruniversitātes).
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Starptautiskā vasara skolas “Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē”, 2018.gada 20.-24.augustā, Rīgā (Rīgas Stradiņa universitāte):

 • Lekcijas
 • Semināri
 • Paneļdiskusijas