TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Datizraces sasniegumi II: Starpdisciplināra pētniecība

Projekta norises laiks 01.06.2018 – 30.11.2018
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

Lietuva:

 • Klaipēdas Universitāte
 • Kauņas Tehniskā universitāte

Vācija:

 • Vismāras Augstskola
 • Šteinbeisa Augstskola Berlīnē

Latvija: 

 • Izglītības un inovāciju pētniecības centrs
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Rīgas Valsts tehnikums
 • Rīgas Tehniskā universitāte

Igaunija:

 • Tartu Universitāte, Izglītības inovāciju centrs
 • Tallinas Tehniskā universitāte
Projekta mērķis(i)

Projekta ietvaros norisināsies pētniecība, publiski pasākumi un starpdisciplināras diskusijas par datizraces attīstību.

Jau simtiem gadu cilvēki ir nodarbojušies ar manuālu veidolu izguvi no datu kopām. Agrīnākās metodes, ar kurām datu kopumos varēja atpazīt veidolus, ir, piemēram, Beiza teorēma XVIII gs. un regresijas analīze XIX gs. Datoru tehnoloģiju izplatīšanās, vispārējā pieejamība un aizvien lielākā jauda sniedz daudz lielākas iespējas iegūt, glabāt un apstrādāt datus, palielinot arī datu kopu lielums un sarežģītība. Šī iemesla dēļ tiešo "manuālo" datu analīzi pakāpeniski turpināja papildināt ar netiešāku, automatizētu datu apstrādi, ko ietekmējuši tādi atklājumi informātikā kā neironālie tīkli, klasteru analīze, ģenētiskie algoritmi (XX gs. 50. gados), lēmumu pieņemšanas koki un lemšanas kārtulas (60. gados), kā vektoru mašīnas (90. gados). Datizracē šīs metodes tiek pielietotas, ja no lielām datu kopām ir jāizgūst iepriekš nezināmi veidoli (jeb regulāras formas, angliski: patterns). Tādējādi tiek radīts tilts starp lietišķās statistikas nozari un intelektiku (jeb mākslīgā intelekta nozari, kura itin bieži nodrošina matemātiskos līdzekļus). Rodas iespēja datubāžu pārvaldībā izmantot veidu, kādā dati datubāzēs tiek noglabāti un indeksēti, lai mācīšanās un sakarību atklāšanas algoritmus varētu darbināt efektīvāk un apstrādāt arvien lielākas datu kopas.

Pašlaik datizrace tiek arvien vairāk izmantota cīņā pret terorismu.

Taču datizraces tēma vispārīgi, tās pieejas, metodoloģija, paņēmieni un rīki nav pietiekami plaši diskutēti, arī ne semināros un konferencē RTUWO 2018, kas notiek Baltijas valstīs. Projekta mērķis ir aizpildīt šo robu, paplašināt pētniecību par datizraces sasniegumiem tieši ar starpdisciplināru pētījumu palīdzību. Projekts sniegs iespēju sanākt kopā pētniekiem, kas strādā šajā nozarē, lai apmainītos ar idejām un iepazītos ar pārējo interesēm.

Tāpat projekta mērķis ir arī parādīt datizraces lietošanas iespējas izglītībā, ekonomikā un inženierzinātnēs.

Visiem projekta partneriem ir liela pieredze, un daudzi no iesaistītajiem zinātniekiem arī strādā šajā jomā, kas nodrošinās iespējams veidot augstas kvalitātes pārskatu, kas savukārt nodrošinās augstu publikāciju kvalitāti un auglīgas diskusijas semināru laikā.

Sagaidāms, ka zinātniskie semināri, kā arī konference RTUWO 2018 sekmēs tālāku sadarbību un tehnoloģiju nodošanu dažādās zinātnes disciplīnās starp organizācijām Baltijas valstīs un Vācijas augstākās izglītības iestādēm, kas iesaistītas H2020 un citās pētniecības un projektu programmās.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā:

Klaipēdas Universitātes akadēmiskais personāls un Humanitāro zinātņu un izglītības fakultātes studenti (~ 40 personas), Kauņas Tehniskās universitātes akadēmiskais personāls (4 personas), Vītauta Dižā Universitātes akadēmiskais personāls (3 personas).

Vismāras Lietišķo zinātņu augstskolas pārstāvji un Roberta Šmita institūta Mašīnbūves fakultātes studenti (~ 20 personas), kā arī Elektroinženierijas un informātikas katedras Telekomunikāciju signālu apstrādes grupas studenti (~20 personas).

Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskais personāls un Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes studenti (~40 personas).

 

Laipni gaidīti ir arī dalībnieki no augstskolām, pētniecības iestādēm un organizācijām, uzņēmējdarbības un ekonomikas speciālisti u. tml. Mērķgrupā tiek ietverti zinātnieki, inženieri, ekonomisti, uzņēmēji, IKT speciālisti un mācību iestāžu audzēkņi.

Ir paredzams, ka tiks iesniegti aptuveni 20 prezentāciju pieteikumi, kā arī 20 referāti, no kuriem tiks pieņemtas aptuveni 10 prezentācijas un 10 referāti. Sagaidāms arī, ka piedalīsies vēl aptuveni 40 klausītāji, kam nav publikāciju. Tādējādi semināra tvērums būs 50 dalībnieki, 10 priekšlasījumi un aptuveni 10 zinātniskas publikācijas.

Semināros ir plānoti 2 priekšlasījumi, ko sniegs Andreass Ārenss (Vismāras lietišķo zinātņu augstskola, Vācija) un Ojārs Purviņš (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva).

 

Netiešā:

- augstskolu personāls (15 personām) un studenti (9 doktoranti un 12 maģistranti),

- IKT nozares un tautsaimniecības pārstāvji – darbinieki (10 personām) un klienti (25 personām) u. t. jpr.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)
 1. Iepriekšēja informācijas apmaiņa par datizraces sasniegumiem un diskusija par datizraces metodoloģiju u. c. (Vismāras Lietišķo zinātņu augstskola, Klaipēdas Universitāte, Izglītības un inovāciju attīstības centrs, Šteinbeisas augstskola Berlīnē, Kauņas Tehniskā universitāte, Vītauta Dižā universitāte, Tartu Universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte, Rēzknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā koledža un Rīgas Tehniskā universitāte.)
 2. Klaipēdas Universitātes, Izglītības un inovāciju attīstības centra un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvju īsa vizīte Vismāras Lietišķo zinātņu augstskolā (Vācijā). Diskusijas par datizraci un vieslekcija/seminārs Vismāras lietišķo zinātņu augstskolā.
 3. Metodiku izstrāde un datu ieguve (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).
 4. Vismāras lietišķo zinātņu augstskolas, Šteinbeisas аugstskolаs un Klaipēdas Universitātes pārstāvju īsa vizīte Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopīgi eksperimenti, vieslekcija, konference RTUWO 2018 Rīgas Tehniskajā universitātē.
 5. Eksperimentāla datu apstrāde un analīze (komunikācija internetā starp Vismāras Lietišķo zinātņu augstskolu, Klaipēdas Universitāti, Izglītības un inovāciju attīstības centru, Šteinbeisas Augstskolu Berlīnē, Kauņas Tehnisko universitāti, Vītauta Dižā Universitāti un Tartu Universitāti).
 6. Referātu / kopīgas publikācijas sagatavošana un iesniegšana. (Vismāras Lietišķo zinātņu augstskola, Klaipēdas Universitāte, Izglītības un inovāciju attīstības centrs, Šteinbeisas augstskola Berlīnē, Kauņas Tehniskā universitāte, Vītauta Dižā universitāte, Tartu Universitāte, Tallinas Tehniskā universitāte, Rēzknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā koledža un Rīgas Tehniskā universitāte – partneru komunikācija internetā.)
 7. Projekta pārskata sagatavošana (Klaipēdas Universitāte (Lietuva); partneru komunikācija internetā).
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

21.09.2018. - seminārs Vismāras Augstskolā.

 

15. novembrī plkst. 8.45 - 12.30

Rīgas Tehniskajā universitātē, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, Rīgā

RTUWO konference

Programma