TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Baktēriju kontaktu skaitliskā modelēšana

Projekta norises laiks   01.06.2018 - 30.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
  1. Lietuva, Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte;
  2. Vācija, Berlīnes Tehniskā universitāte.
Projekta mērķis(i)

Lai izprastu un mācītos paredzēt rūpniecības procesus, kurus ietekmē ļoti sīkas daļiņas, tiek ierosināts pētīt baktērijas (šūnas), kas atspoguļo sīku objektu īpašības. Ieguvums no šī pētījuma – dažādo procesu aprakstīšanas modeļus varēs lietot kopsakarībā ar ļoti sīku daļiņu izpēti. Cik zināms, zinātniskās publikācijās ir piedāvāts tikai nedaudz tādu modeļu, kas apraksta adhezīvu šūnu mehānisko uzvedību, kad tās deformējas un salīp. Šajā darbā mēģināsim izstrādāt jaunus, līdz šim nepieejamus mijiedarbes modelējumus. Tie bagātinās mehānikas zinību jomu attīstību un pirmo reizi ļaus šādā veidā pētīt bioloģisku objektu īpašības un raksturīgo uzvedību. Mūsu projektā tiks izmantota starpdisciplināra pieeja. Lietuvā šā projekta pamatideja ir pavisam jauna. Nenotiek teorētiski pētījumi par īpaši sīkām atsevišķām daļiņām un par šūnu mehānisko uzvedību, kad tās tiek deformētas, izmantojot diskrēto elementu metodi (DEM). Par šo tēmu nav veikti arī fiziski eksperimenti.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa

Projekta galvenās aktivitātes veiks divi pētnieki:

  • Dr. Raimonds Jasevičus,
  • Prof. Dr.  Haralds Krugels-Emdens.

Abi dalībnieki ir tieši ieguvēji. Turklāt sagaidāms, ka iegūs arī citi pētnieki iesaistītajās nodaļās, tāpēc ka var prognozēt, ka paveiktais pētnieciskais darbs aizsāks un iekustinās turpmākus meklējumus šai virzienā.

Netiešā mērķgrupa

Iespējams, ka šī pētījuma rezultātus varēs ietvert arī abu augstskolu mācību programmās. Tādējādi ieguvēji būs arī studenti gan Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē, gan Berlīnes Tehniskajā universitātē.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s) Projekta galvenās aktivitātes norisināsies Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē un Berlīnes Tehniskajā Universitātē.
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Projekta noslēgumā (2018. gada novembrī) tiek plānots neliels darbseminārs Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē, kura laikā tiks prezentēti pētījuma rezultāti.