TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Starpdisciplinārā pieeja, lai uzlabotu sliktas pastorālās aprūpes kvalitāti hroniski slimiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem
Projekta norises laiks 01.07.2018. - 30.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas
 1. Lietuva, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte;
 2. Vācija, Vitenes/Herdekes Univeristāte; 
 3. Vācija, Minhenes Tehniskā universitāte;
 4. Igaunija, Tartu Veselības aprūpes koledža.
Projekta mērķis(i)
 • Studiju tikšanās un viesošanās Vitenes/Herdekes Universitātē, kā arī Lietuvas Veselības zinātņu universitātē.
 • Darbsemināri, kuros kopā ar medicīnas māsām piedalās māszinību studenti un mācībspēki. Tematika – hroniski slimu un vecāka gadagājuma cilvēku garīgās vajadzības, garīgo vajadzību identificēšana un izzināšana, garīgās aprūpes kvalitāte kopsakarā ar starpdisciplināriem pieejas veidiem, garīgās aprūpes prasmes.
 • Dažādu skatpunktu salīdzināšana un izpratne par kultūras atšķirībām ir svarīga, lai katrs varētu uzlabot savu profesionālo prasmi, kā arī lai šīs ievirzes jau agrīni tiktu ietvertas izglītībā un klīniskajā praksē.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:

 • māszinību pētnieki no Lietuvas (4 personas);
 • māszinību mācībspēki no Lietuvas (5 personas);
 • pirmā kursa māszinību studenti un studentes no Lietuvas (30 personas);
 • otrā kursa māszinību studenti un studentes no Lietuvas (15 personas);
 • māszinību mācībspēki no Igaunijas (2 personas);
 • pirmā un otrā kursa māszinību studenti un studentes no Igaunijas (4 personas);
 • sertificētas medicīnas māsas un nodaļu vadītāji no Lietuvas un Igaunijas (25 personas).

 

Netiešā mērķgrupa:

 • pacienti no Lietuvas un Igaunijas (900 personas).
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s) Studiju brauciens uz Vāciju 2018. gada augustā, lai kopā ar projekta partneriem veiktu pirmo empīrisko datu apstrādi un uzsāktu publikāciju sagatavošanu. 
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

5. novembrī plkst. 8.30 - 14.30 

Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Māszinību fakultātē, Mācību laboratoriju ēkā, Mazajā zālē, Eivenių g. 4, Kauņā, Lietuvā

Seminārs māszinību studentiem un mācībspēkiem "Hroniski slimu un vecāka gadagājuma cilvēku garīgās vajadzības: pētījumos gūti pierādījumi un starpdisciplināra pieeja garīgās aprūpes kvalitātes uzlabošanai"
 

 

7. novembrī
 
Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Māszinību fakultātē, Kauņā, Lietuvā

Seminārs "Hroniski slimu un vecāka gadagājuma cilvēku garīgās vajadzības: garīgo vajadzību noteikšanas un izvērtēšanas stratēģija, lai nodrošinātu garīgās aprūpes kvalitāti, izmantojot starpdisciplināru pieeju" 

Plakāts (angļu valodā)