TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums Sinaptiska un dendrītiska disfunkcija Alcheimera slimībā: Datorizētas un eksperimentālās neirozinātnes perspektīvas, lai izprastu neirodeģeneratīvo procesu dinamiku
Projekta norises laiks 01.06.2018. - 30.11.2018.
Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Lietuva, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūts;

2. Vācija, Justa Lībiga Universitātes Medicīnas fakultātes 3R centrs. 

Projekta mērķis(i) Alcheimera slimība ir neirodeģeneratīva kaite, kuras norises gaitā pastiprinās tādi simptomi kā atmiņas un runas traucējumi, vispārēja prāta spēju vājināšanās, grūtības pieņemt lēmumus un funkcionēt sabiedrībā. Alcheimera slimība ir biežākais demences (plānprātības) cēlonis, un ar to slimo 46 miljoni cilvēku visā pasaulē, bet līdz 2050. gadam šis skaits varētu trīskāršojies. Slimībai ir gara preklīniskā stadija. Pirms klīnisko simptomu parādīšanās, hipokampā un entorinālajā garozā ir novērojami patoloģiski procesi, kas ietekmē mācīšanās un atmiņas spējas. Audos uzkrājas beta amiloīdi (peptīdu veids), kuri veido neirītiskus ārpusšūnu nosēdumus, kas savukārt izraisa arvien izteiktāku dendrītu atrofiju un sinapšu un neironu funkcijas zudumu. Tiek stipri kaitēts arī holinerģiskajai neiromodulācijai, kas nodrošina atmiņu saglabāšanos un mācīšanās spēju. Pagaidām nav līdzekļu, kas novērstu, apturētu un izārstētu Alcheimera slimību. Šī iemesla dēļ ir steidzami jāpievēršas jauniem starpdisciplināriem pētījumiem, kas ļautu šo kaiti izprast un ārstēt.
Modernā teorētiskā un datorizētā neirozinātne varētu ļaut integrēt jau pieejamās atziņas un veidot izpratni par dinamiku, kura piemīt tiem molekulārajiem, šūnu un sistēmiskajiem mehānismiem, kas ir šīs slimības pamatā. Pētījumā tiks izmantota datoriska pieeja – analizēsim sinaptiskās disfunkcijas un dendrītiskās atrofijas komplekso mijiedarbi, kuru izraisa beta amiloīdu uzkrāšanās un kuras izpausme ir nepietiekama holinerģiskā neiromodulācija, Alcheimera slimības gadījumā. Iegūstamie rezultāti līdztekus ar citu nesen radītu in vitro metodi ("smadzeņu gabaliņš uz elektroniska kristāla") varētu ļaut uzlabot neirodeģeneratīvo kaišu bioloģisko mehānismu izpēti.
Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķgrupa:
1. Pētnieki no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūta (15 personas).
2. Pētnieki no Justus Lībiga Universitātes Medicīnas fakultātes 3R centra (6 personas).

Netiešā mērķgrupa:
1. Lietuvas Veselības zinātņu universitātes studenti un mācībspēki (vairāk nekā 300 personas).
2. Justus Lībiga Universitātes studenti un mācībspēki (vairāk nekā 500 personas).
Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1. Zinātnisks pētījums (teorētiska un datorizēta Alcheimera slimības modelēšana) Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūtā – Kauņā, Lietuvā.

2.Zinātnisks pētījums (teorētiska un datorizēta Alcheimera slimības modelēšana un eksperimentu datu analīze) Justus Lībiga Universitātes Medicīnas fakultātē – Gīsenē, Vācijā.

3.Divas pētnieciskas vizītes: vācu pētnieki Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūtā (2018. gada 19.–22. septembrī) un lietuviešu pētnieki Justus Lībiga Universitātes Medicīnas fakultātē – Gīsenē, Vācijā (2018. gada 16.–19. oktobrī)..


4. starpdisciplinārs darbseminārs "Neirodeģeneratīvo slimību dinamikas izprašana: datorisko un eksperimentālo neirozinātņu metožu integrācija" Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūtā – Kauņā, Lietuvā, 2018. gada 20. septembrī.

5. Vieslekcija "Mācīšanās spējas traucējumi, ko izraisa sinaptiska un dendrītiska disfunkcija Alcheimera slimības gadījumā" Gīsenes Justus Lībiga Universitātes Medicīnas fakultātes 3R centrā – Gīsenē, 2018. gada 17. oktobrī.

6. Projekta norises tiks atspoguļotas Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūta tīmekļa vietnē:
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/neuroscience-institute/
Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

1) Starpdisciplinārs darbseminārs "Neirodeģeneratīvo slimību dinamikas izprašana: datorisko un eksperimentālo neirozinātņu metožu integrācija", Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Neirozinātņu institūtā – Kauņā, Lietuvā, 2018. gada 20. septembrī.

Pasākuma programma (angļu valodā)


2) 17. oktobrī plkst. 14.00

Justa Lībiga Universitātē Gīsenē, Medicīnas informātikas institūtā, Medicīnas fakultātē, Rudolf-Buchheim-Straße 6, Vācijā

Seminārs "Mācīšanās spējas traucējumi, ko izraisa sinaptiska un dendrītiska disfunkcija Alcheimera slimības gadījumā"