TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

IX Tiesību vēsturnieku diena Baltijas jūras reģionā "Tiesības un ekonomika pilsētā un laukos" 

Projekta norises laiks

16.05. - 30.09.2018. 

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Igaunija: Tartu Universitāte, Tallinas Pilsētas arhīvs, Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras centrs

2. Latvija: Latvijas Universitāte

3. Lietuva: Vītauta Dižā Universitāte

4. Vācija: Maksa Planka Eiropas tiesību vēstures institūts, Gētes Universitāte Frankfurtē, Jūliusa Maksimiliāna Vircburgas universitāte, Ernsta Morica Arnta Greifsvaldes Universitāte, Kristiāna Albrehta Ķīles Universitāte, Hamburgas Universitāte, Bonnas Universitāte, Freiburgas Universitāte, Ķelnes Universitāte

5. Polija: Toruņas Nikolaja Kopernika Universitāte, Ļubļinas Marijas Sklodovskas-Kirī Universitāte, Ščecinas Universitāte, Bjalistokas Universitāte, Gdaņskas Universitāte, Poznaņas Universitāte

6. Krievija: Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas universitāte, Novgorodas Universitāte, Krievijas Valsts tūrisma un servisa universitāte (Maskava), Ivanovas Valsts universitāte

7. Somija: Helsinku Universitāte

8. Norvēģija: Bergenas Universitāte

9. Dānija: Kopenhāgenas Universitāte

10. Čehija: Prāgas Kārļa Universitāte

11. Austrija: Vīnes Universitāte

Projekta mērķis(i)

Jurisprudence un saimnieciskā darbība spēcīgi ietekmē visu sabiedrības dzīvi. To abu savstarpējās attiecības izpelnās sevišķu interesi vēsturiskā skatījumā ne mazāk kā mūsdienu kontekstā. Šīs mijiedarbības izzināšanai īpaši labi piemērota ir tiesību vēstures nozare, jo tai ir izkoptas savas metodes, ar kurām var vēsturiski pētīt juridiskās norises attiecīgā laika saimnieciskajā vidē, kā arī pretēji. Tāpēc vēlamies jautājumus, kas skar tiesību un ekonomikas jomu vēsturi šajā reģionā, aplūkot Baltijas jūras reģiona tiesību vēsturnieku saietā, kura rīkošana aizsākta 2000. gadā. Šīs reizes tēmu izvēli sevišķi noteiks Lībekas tiesību piešķiršana Rēveles pilsētai pirms 700 gadiem.

Baltijas jūras reģiona tiesību vēsturnieku saiets akcentēs šā reģiona pieredzējušāko diplomēto tiesību vēsturnieku un citu šai jomā ieinteresētu vēsturnieku kopīgu saskarsmi, kā arī sniegs iespēju studijas nesen pabeigušiem jaunajiem zinātniekiem vienā konferencē iepazīt lielāko daļu visa Baltijas jūras reģiona šajā jomā specializējušos kolēģu un tādējādi ielikt labu pamatu kopīgam sadarbības tīklam. Ceram, ka izdosies sasniegt jaunu, augstāku kvalitāti tieši tāpēc, ka ir ielūgti īpaši izvēlēti referenti arī no vietām ārpus tuvākā Baltijas reģiona, kuri jau ir pievērsušies šajā konferencē ietvertajai tematikai. Referātus jau ir pieteikuši T. Dūve, A. Kordess, J. Rikerts, D. Janika, M. Lutsa-Sotaka, J. Lazdiņš, S. Osipova, M. Laurs, T. Zimons, M. Šmekels, F. L. Šēfers un citi. 

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā: Konferences tiešā mērķa grupa ir paši reģistrētie dalībnieki (līdz 12.10.17. ir reģistrējušās 64 personas, tai skaitā 26 dalībnieki no Vācijas un Baltijas valstīm); tiesību zinātņu, vēstures un, iespējams, arī citu nozaru doktoranti; kolēģi no rīkošanā iesaistītajām organizācijām un sabiedrības pārstāvji, kas piedalīsies kā klausītāji.

Netiešā: Netiešā mērķa grupa ir neierobežota. Ir sagaidāms, ka konferencē izskanējušo referātu krājuma publicēšana, ko veiks kāds starptautiski pazīstams apgāds, ļaus šīm vēstīm sasniegt krietni plašāku auditoriju un palikt pieejamām ilgāku, faktiski neierobežotu laiku. 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1. Referātu gatavošana – Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Somija, Dānija, Norvēģija, Austrija, Čehija, Krievija

2. Starptautiska konference 2018. gada 16. - 20. maijā Tallinā, Sagadi un Tartu (Igaunijā) 

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

16. - 20. maijā

Tallinā un Tartu, Igaunijā

IX Tiesību vēsturnieku diena Baltijas jūras reģionā „Tiesības un ekonomika pilsētā un laukos"

Angļu un vācu valodā 

Konferences programma (angļu valodā)