TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija

Projekta norises laiks

01.04. - 31.10.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvija (TSI, Transporta un sakaru institūts)

2. Latvija (RISEBA, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA")

3. Lietuva (VGTU, Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte) 

4.Igaunija (TTU, Tallinas Tehnoloģiju universitāte)

5. Vācija (OVGU, Otto-von-Guericke-Universitāte Magdeburga, ILM, Materiālu apstrādes sistēmu un loģistikas Institūts)

6. Vācija (Fraunhofer Institūts – Automatizācija un rūpnīcu pārvaldība)

Projekta mērķis(i)

Latvija ir sasniegusi ievērojamus panākumus augstākās izglītības attīstības līmenī, bet joprojām jārisina jautājumi, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti. Svarīgākais uzdevums ir - stiprināt saikni starp darba tirgu un izglītību (Eiropas Komisija, 2015. gads, Latvija -Eiropas ziņojums par NQF 2016.gads).

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pētniecības kapacitāti loģistikas un transporta digitalizācijā un stimulēt sinerģiju starp pētniecību un uzņēmējdarbību Baltijas valstīs.

TSI pārstāv pētniecības un izglītības institūciju, kura ar ES projekta "ALLIANCE" starpniecību ir ievērojami palielinājusi savu atpazīstamību  "savstarpēji savienotie transporta tīkli" pētniecības jomā.

Izmantojot plānoto sadarbību šajā projektā, dalībnieki izstrādās jaunas aktivitātes augstākās izglītības, personāla apmaiņas, zinātniskās sadarbības un publikāciju jomā.

Plānotie pasākumi, zināšanu un pieredzes pārnese no inovāciju līdera (Vācija) radīs ciešāku saikni starp nozari un pētniecību un dos iespēju augstākā kvalitātē un daudzumā - zināšanu ietilpīgas inovācijas kā arī efektīvāku zinātnes izmantošanu biznesā.

Prezentāciju sniedzēji:

K.Matzners (IFF, “Industrija 4.0 biznesa modeļi”

T.Wunders (BMW AG Munchen, “Loģistikas procesu digitalizācija autoindustrijā”)

A.Spulis (Latvijas Loģistikas asociācija, “Digitalizācija – Izaicinājumi biznesam”)

K.Richters (IFF, “Viedie risinājumi Transportam un loģistikai”)

I. Kabashkins (TTI, “Izaicinājumi pētījumiem transporta nozarē”)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

1) 26.04.2018.: Atvērtais seminārs ”Digitalizācija loģistikā un transportā” Rīgā:

Tiešā mērķa grupa: Baltijas reģiona doktoranti un maģistranti, Baltijas transporta un loģistikas pasniedzēji, 40 dalībnieki

2) 19.06.2018.: Doktorantu seminārs Magdeburgā:

Tiešā mērķa grupa: dažādu valstu doktori un maģistranti, kuriem tiktu sniegtas prezentācijas no Latvijas un Vācijas biznesa aprindām, 50 dalībnieki

3) 16.10.2018.: Doktorantu seminārs Rīgā "Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija":

Tiešā mērķa grupa: Baltijas reģiona doktoranti un maģistranti - 12 dalībnieki; Loģistikas un transporta nozares uzņēmēji - 8 dalībnieki;

Netiešā mērķa grupa: Baltijas transporta un loģistikas pasniedzēji un doktorantūru vadītāji - 20 dalībnieki

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Projekts sastāv no 4 moduļiem:

1) Atklāts seminārs TSI - doktorantiem no Latvijas, viņu vadītājiem un maģistrantiem, kuri interesējas par pētniecību 2018. gada 26. aprīlī, Rīgā.

2) Doktorantūras semināra sagatavošana

3) 19.06.2018.: Piedalīšanās starptautiskajā doktorantu studiju darbnīcā Magdeburgā 2018. gada 19. jūnijā

4) 16.10.2018.: Starptautisks inovatīvs doktorantūras seminārs Rīgā 2018. gada 16. oktobrī, Konferenču zālē TSI

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

1) 26. aprīlī plkst. 14.00 - 17.30

Transporta un sakaru institūtā, 130. auditorijā, Lomonosova ielā 1, Rīgā

Seminārs "Zinātne-bizness: Transporta un loģistikas digitalizācija" projekta "Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija" ietvaros

Angļu valodā

Pasākuma programma (angļu valodā)

2) 19.06.2018.: Ievada prezentācijas no latviešu un vācu biznesa pārstāvjiem, doktarantūras studentiem Magdeburgā

3) 16. oktobrī plkst. 10.00 - 17.30

Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova ielā 1, Rīgā

Doktorantu seminārs

reģistrācija

Programma