TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Mērīšanas metodes šķidros metālos

Projekta norises laiks

01.04. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvijas Universitāte (Latvija)

2. Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (Vācija)

Projekta mērķis(i)

Šķidruma metāla ātruma novērtēšana un mērīšana ir viens no izaicinājumiem, un tas ir kritisks kristalizācijas, metalurģijas procesos, metāla struktūras izveidošanas, temperatūras homogenizācijai. Pastāv dažādas metodes, un nesen izveidota ļoti efektīva vizualizācijas metode šķidra metāla trīsfāzu plūsmai ir izveidota LU sadarbībā ar Paul Scherer institūtu Šveicē un HZDR - neitronu stara izmantošanā šķidra metāla iekšpusē. Koncepcija tika veiksmīgi realizēta un publicēta [1]. Tomēr izmantotā eksperimentālā ierīce metāla sacietēšanai, t.i., pastāvīgā magnēta maisītājs, nav pareizi kalibrēta, jo nav veikti citi ātruma mērījumi. Ir ļoti svarīgi iegūt rezultātus ar citu salīdzināšanas paņēmienu. Šis projekts ļautu iegūt pilnīgu informāciju par ātruma lauku: 1) pārbaudīt dinamisko neitronu radiogrāfijas rezultātus, 2) pastāvīgo magnētu maisītāju efektivitātes novērtējumu un 3) zināšanu apmaiņu par mērīšanas paņēmieniem starp partneru iestādēm, jo abām iestādēm ir pieredze ar dažāda veida mērīšanas iekārtām, metodēm un datu analīzi. Šis ir galvenais projekta mērķis - dalīties pieredzē par dažādām mērīšanas metodēm šķidrā metālā, lai padziļinātu sinerģiju starp partneriem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: Apmaiņas vizītēs un semināros piedalās studenti un jaunie zinātnieki, kā arī pieredzējuši pētnieki no LU (3) un HZDR (2).

Netiešā mērķa grupa: (Sabiedrība, kas nav tieši iesaistīta projekta aktivitātēs): zinātniskais personāls un LU un HZDR studenti piedalās semināros un eksperimentālā darbā katrā institūtā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1. Sanāksme HZDR, Vācija. Diskusija par mērīšanas paņēmieniem un datu analīzi HZDR un IPUL. Atklāts seminārs par šī projekta pētniecības mērķiem un IPUL.

2. Eksperimentālais darbs HZDR, izmantojot ultraskaņas sensorus, lai noteiktu šķidruma metāla plūsmas ātrumu, ko rada pastāvīgā magnēta maisītājs.

3. Eksperimenti IPUL ar potenciālālu diferences zondi un ultraskaņas devējiem (salīdzinājums ar datiem, kas iegūti HZDR), lai noteiktu šķidrā metāla plūsmas ātrumu, ko virza pastāvīgā magnēta maisītājs.

4. Datu analīze un rezultātu apstrāde publicēšanai darbā.

5. Iegūto rezultātu prezentācija atklātā seminārā LU. Papildus prezentācija par jaunākajiem sasniegumiem šķidro metālu plūsmas mērīšanas tehnikā HZDR.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

09.2018 - LU pārstāvju vizīte HZDR par projektu un jaunākās tendences LU pētījumos un  saistītajā jomā.

10.2018 - HZDR pārstāvju vizīte un lekcija LU par nesenajiem pētījumiem šķidrās metāla plūsmas mērīšanas tehnikās HZDR.