Cik acu ir sunim?
Jūsu E-pasts:
Temats:
Ziņas teksts:

altalt alt alt 

 + 371 67286033

 + 371 67217859

  hochschulkontor@lu.lv

  Kaļķu iela 1 - 404, Rīga, LV-1658DELVENEELT

Projekta nosaukums: Konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrāde

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūts

Projekta norises laiks: 1. jūlijs – 15. decembris

Sadarbības partneris: Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūts

Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt sadarbību starp Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta zinātniekiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrādē un pētniecībā, veicināt ilgtspējīgu studentu un jauno zinātnieku apmaiņu, informācijas izplatīšanu sabiedrībā, kā arī tehnoloģiju un zināšanu pārnesi starp projektā iesaistītajām valstīm. Projekta ietvaros Latvijas un Vācijas zinātnieki dalīsies pieredzē un zināšanās par konstrukciju veselības monitoringa un bojājuma identifikācijas metožu izstrādi, pētniecību un pielietojumu dažādās inženierbūvēs.

Civilo, transporta un avio kosmisko konstrukciju veselības monitorings un bojājumu identifikācija ir kļuvuši par svarīgiem aspektiem konstrukciju drošības un stiprības nodrošināšanai ekspluatācijas laikā. Tādejādi Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta zinātnieku izstrādātie risinājumi un zināšanas šajā jomā var būt noderīgas ne tikai projektā iesaistītajiem partneriem, bet arī dažādu nozaru speciālistiem un studentiem gan Latvijā, gan Vācijā.

Viena no projekta aktivitātēm ir Dr. Sandra Ručevska vieslekcija 2012. gada augustā un decembrī Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūtā par Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta izstrādātajiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas risinājumiem un to pielietojuma jomām. Vizītes ietvaros plānots arī seminārs un diskusijas ar studentiem un speciālistiem. Tāpat projekta ietvaros 2012. gada oktobrī ir plānota arī Vācijas zinātnieku vieslekcija un seminārs Latvijā, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē. Šīs aktivitātes ietvaros plānots sagatavot informatīvos materiālus un nodrošināt iespēju arī citām institūcijām iepazīties ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta zinātnisko darbību un sadarbības iespējām.

Projekta ietvaros gan Latvijā, gan Vācijā tiks veikts arī abu projektā iesaistīto partneru kopīgs zinātniski pētnieciskais darbs. Latvijā darbs pie konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu noteikšanas metožu izstrādes tiks veikts visa projekta īstenošanas laikā. Kā viena no aktivitātēm 2012. gada septembrī/oktobrī ir plānota divu nedēļu gara Latvijas zinātnieku vizīte Drēzdenes Tehniskajā universitātē, lai veiktu pētījumus, izmantojot Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta infrastruktūru un eksperimentālo iekārtu kompleksu. Šie pētījumi būs par pamatu jaunu konstrukciju veselības monitoringa risinājumu izstrādei un attīstībai. Izmantojot iegūtos rezultātus, ir paredzēts uzstāties ar kopīgu ziņojumu starptautiskā konferencē, kā arī sagatavot materiālus kopīgai publikācijai starptautiskā zinātniskajā izdevumā un/vai konferences rakstu krājumā. Sagaidāms, ka projekta ietvaros pilnveidotā sadarbība starp Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta zinātniekiem veicinās turpmāku kopīgu starptautisku projektu sagatavošanu un īstenošanu.


Pirmdien, 20. augustā

Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūtā, Holbeinstr. 3, 01307 Drēzdenē

Dr. sc. ing. Sandra Ručevska vieslekcija "Svārstību metodes bojājumu identifikācijai" .

Plašāka informācija pdf small


Piektdien, 23. novembrī, plkst. 14:30

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16/20, Rīgā

Drēzdenes Tehniskās universitātes vieslektoru lekcija par „Kompozītmateriālu konstrukcijas ar integrētu svārstību kontroli un integrētām bojājumu diagnostikas funkcijām”

Vieslekcija notika angļu valodā

Plašāka informācija pdf small

Programma angļu valodā pdf small


scroll back to top