TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekti 2014

Books
  Pieci projekti valodniecības un kultūras zinātnēs:

G. F. Stenders (1714 - 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā 2014. gada 4. - 6. septembris, Rīga, Jelgava, Viesīte, Sunākste.
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Vācijas-Baltijas akadēmiskais seminārs jūdaikā „Uz tilta: Vāczeme, Baltija un ebreji Jaunajos laikos”
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Starptautiskā konference \"Verfall der Sitten und Moral\"; Sabiedrības morāles noraidīšanas diskursa analīze
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Humora starpkultūru perspektīvas publiskajā diskursā
Projekta īstenotājs: Viļņas Universitāte 

Starptautiska zinātniska konference COLLOQUIUM BALTICUM Rigense. Rīgas humānisti un antīkais mantojums: teksti un konteksti
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 


Books
  Divi projekti inženierzinātnēs:

Koksnes šķiedru plātņu racionāls pielietojums vieglo konstrukciju paneļiem ar paaugstinātu īpatnējo stiprību un stingumu 

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte 

Ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligona elementu deformācijas novērtējums
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 


Books
  Pieci projekti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs:

Eiropas tiesības II
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Baltijas-Vācijas sadarbības tīkls „Starptautiskās finanses”: studiju procesa un pētnieciskās ekselences veidošana
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917 – 1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Personāla vadība publiskajā pārvaldē: Lietuvas un Vācijas salīdzinājums
Projekta īstenotājs:  Šauļu Universitāte 

Urbāno kvalitāšu vērtējums integrētai telpiskās attīstības plānošanai
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 


Books
  Trīs projekti matemātikā un dabas zinātnēs:

 

Vācijas-Baltijas zināšanu un pieredzes apmaiņa par pilsētu sarukšanas procesiem praktiska pētījuma ietvaros: Rīgas apkaimju piemērs
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Mikrobu savienojumi 2014
Projekta īstenotājs:  Tallinas Tehniskā Universitāte 

Elementārdaļiņu fizika: saistība starp neitroniem svārsta mehānismā un paplašināto Higsa lauku
Projekta īstenotājs: Viļņas Universitāte 

 


  Divi projekti medicīnā:

 

Pēc endoskopiskā retrogrāda holangiopankreatogrāfijas (ERCP) pankreatīta novēršana, ievadot stentu (PEPSI). Projekts medicīnas zinātnes, izglītības un starpvalstu sadarbības attīstībai
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte 

Makogrāfu fenotipa pētīšana peļu audzēju modeļos, pielietojot alfavīrusu vektorus
Projekta īstenotājs: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs