TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekti 2016

kultur

Trīs projekti valodniecības un kultūras zinātnēs

Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti. Pilnīgs visu autora vāciski iztulkoto darbu izdevums ar Rolfa Filmana (Rolf Füllmann) un Benedikta Kalnača komentāriem

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Ķelnes Universitāti


Starp vakardienu un rītdienu. Kur Eiropa ir šodien?

Projekta īstenotājs: Liepājas Universitāte sadarbībā ar Vestfālenes Kultūras un izglītības forumu, Vidusslāņa augstskolu (Fachhochschule des Mittelstands) un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes tālākizglītības koledžu Paderbornā


Colloquium Balticum Vilnense XV

Projekta īstenotājs: Viļņas Universitāte sadarbībā ar Filipa Universitāti Marburgā


engen Divi projekti inženierzinātnēs

Poru struktūras anizotropijas ietekme uz keramikas termiskajām un mehāniskajām īpašībām no istabas temperatūras līdz 1100ºC

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Erlangenas-Nirnbergas Frīdriha-Aleksandra universitāti


Jaunie uz gāzi jutīgie špineļa oksīdi gāzes analīzes uzlabošanai ar termociklisku metāla oksīdu gāzes sensoru darbību

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Karlsrūes Lietišķo zinātņu augstskolu un Tartu Universitāti


 

daba Trīs projekti matemātikā un dabas zinātnēs 

Starptautisks simpozijs par vizuālo fizioloģiju, vidi un uztveri (VisPEP 2016)

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Dortmundes Tehnisko universitātiun Lietuvas Veselības zinātņu universitāti


Pētījums par elektrisko iedarbību uz baltās plaisas (WEC), kas parādās pēc kodināšanas, attīstību vēja turbīnu gultņos un tēmas atspoguļojums studentu apmācībā ilgtspējīgai attīstībai

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Erlangenes-Nirnbergas Frīdriha Aleksandra universitāti un Leibnica Hannoveres universitāti


Stohastiskā magnetotaktisko baktēriju dinamika nejaušos flagellu rotācijas motoru pārslēgšanās gadījumos

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Maksa Planka institūtu koloīdu un saskaršņu pētījumiem 


eco Seši projekti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs

Pārrobežu uzņēmējdarbība un inovācijas – inteliģentai izaugsmei Baltijas jūras reģionā

Projekta īstenotājs: Tallinas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Berlīnes Humbolta universitāti un Līneburgas Universitāti


Galvenie izaicinājumi Baltijas valstu un Vācijas ekonomikā Krievijas tirdzniecības embargo un Grieķijas krīzes kontekstā

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Fuldas Lietišķo zinātņu augstskoluTartu UniversitātiKauņas Tehnisko universitāti un Latvijas Banku


Infrastruktūra un urbānisms Baltijas valstīs un Vācijā

Projekta īstenotājs: Eiropas Humānistiskā universitāte sadarbībā ar Herdera institūtu MārburgāRīgas Urbāno institūtu un Tallinas Universitāti


Tiesību autonomija – Vācijas un Baltijas pieredze un perspektīvas

Projekta īstenotājs: Tartu Universitāte sadarbībā ar Johana Volfganga Gētes universitāti Frankfurtē pie Mainas


Biogrāfijas pētījums - sociālā nevienlīdzība un inovācijas

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Getingenes Universitāti un Lodzas Universitāti


Darbinieku psihiskās veselības reģenerācija un stiprināšana – pētniecības metodoloģijas attīstība

Projekta īstenotājs: Kauņas Tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Brēmenes Universitāti


Agrar Viens projekts veterinārmedicīnas, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnēs, uzturzinātnē, ekoloģijā

Bioloģiskā daudzveidība Latvijas lauku ainavā

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Getingenas Georga Augusta universitātiManheimas Lauksaimniecības ekoloģijas un bioloģiskās daudzveidības institūtu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti