TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekti 2017

 

Divi projekti valodniecības un kultūras zinātnēs

 

Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra

Projekta īstenotājs: Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Ķelnes Universitāti un Latvijas Universitāti

Rakstu krājuma „Baltijas mākslas un kultūrvēsturisko kolekciju vēsture un provenience 19. un 20. gadsimtā” sagatavošana

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Herdera Institūtu Centrālās un Austrumeiropas vēstures izpētei

 

Divi projekti inženierzinātnēs

Viedā tekstila izmantošana elektroimpedances elpošanas novērošanai

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Furtvangenes Lietišķo zinātņu augstskolu

Plazmonu elektrostatiskā lauka detektori

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Leibnica jauno materiālu centru un Tartu Universitāti  

 

Trīs projekti matemātikā un dabaszinātnēs

 

Sprieguma mehānisma noteikšana Si-SiO2 robežvirsmā un robežvirsmas īpašību modificēšana

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar P. Grīnberga institūtu un Laboratoire Ondes et matière d’Aquitaine (Francija)

Optisko, elektrisko un gāzu jutības īpašību pētījumi oglekļa nanomateriālus saturošiem polimēriem enerģijas ieguvei un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanai

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Freiburgas Universitāti 

Klimata pārmaiņas un veselība: Vācijas pieredze Baltijas valstīm

Projekta īstenotājs: Viļņas Universitāte sadarbībā ar Freiburgas UniversitātiTartu UniversitātiLatvijas UniversitātiVeselības apmācību un slimību profilakses centru (Lietuva) un Lietuvas Vides ministrijas Lietuvas meteoroloģijas dienestu

 

Četri projekti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs

 

Darbinieku psihiskās veselības stiprināšana

Projekta īstenotājs: Kauņas Tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Brēmenes UniversitātiRīgas Tehnisko universitāti un Tallinas Tehnisko universitāti

Adipozitātes profilakses ētiskie aspekti Eiropā

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Tībingenes Universitāti un Viļņas Universitāti

Seminārs: postsociālisma pilsētu infrastruktūras

Projekta īstenotājs: Tallinas Universitāti sadarbībā ar Leibnica reģionālās ģeogrāfijas institūtu un Āhenes Tehnisko universitāti

Emigrantu integrācija Baltijas valstīs

Projekta īstenotājs: Kauņas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Dortmundes Tehnisko universitātiIgaunijas Biznesa skolu un Latvijas Universitāti 

 

Viens projekts veterinārmedicīnas, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnēs, uzturzinātnē, ekoloģijā

 

Izaicinājumi saistībā ar jaunu, ilgtspējīgu, ar augu valsts proteīniem bagātinātu pārtikas produktu paaudzi Baltijas valstu un Vācijas iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs: Lietuvas Veselības zinātņu universitāte sadarbībā ar Leipcigas Universitāti un BIOR institūtu (Latvija)

 

Divi projekti medicīnā

 

Apkārtējās vides iespaids uz kognitīvo panīkumu

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Diseldorfas Heinriha Heines universitāti

Barības vada adenokarcinomas molekulārais raksturojums invazīvas augšanas agrīnā posmā

Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Ķelnes universitātes klīniku 

 

Divi starpdisciplināri projekti

 

 

Tartu Universitātes un Konstances universitātes kopīgs studiju kurss „Zinātnes un pētniecības integritātes ētika”

Projekta īstenotājs: Tartu Universitāte sadarbībā ar Konstances Universitāti 

Datizraces sasniegumi

Projekta īstenotājs: Klaipēdas Universitāte sadarbībā ar Vismāras lietišķo zinātņu augstskoluKauņas Tehnisko universitātiIzglītības un inovāciju attīstības centru (Latvija) un Tartu Universitāti