TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Pasākumu arhīvs 2011

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs organizē seminārus, konferences un vieslekcijas par tēmām, kas siastītas ar Vāciju  un Eiropu.


Trešdiencembrī  plkst. 18:00,  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Lielajā zālē, Kr. Barona ielā 1, Rīgā

Ziemassvētku koncerts „Ziemassvētku valoda - mūzika"

zsv plakats

Programma

Mūziķu CV


Trešdien, 14. decembrī plkst. 18:00, Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Aloiza Leiendekera (Aloys Leyendecker) vieslekcija „Faktiskā un juridiskā šķiršanās. Kopīgie unatšķirīgieaspektiVācijā un Latvijā”

Lekcija notika vācu valodā ar konsekutīvo tulkojumu latviešu valodā.

Plakāts

Ieteicamā literatūra vācu valodā

Vairāk par Aloizu Leiendekeru vācu valodā


Trešdien, 7. decembrī plkst. 17:00, Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā
Mini - Konference „Literatūra. Telpa. Atmiņa.”

I Daļa

17:00     Par literatūras specifisko atmiņas veicināšanu - piemēri no Vladimir Vertlib un Herta Müller darbiem

               Silke Pasewalk, Tartu Universitāte

17:40     Atmiņu atcerēšanās un izcelšana no aizmirstības Christa Wolf un Ene Mihkelson romānos

               Aija Sakova, Tartu Universitāte

18:20     Literatūra kā atmiņu vieta. Literatūras loma Padomju Savienībā

               Liina Lukas, Tartu Universitāte

Kafijas pauze

II Daļa

19:30     Dalītās atmiņas - vācbaltiešu literatūras uztvere Igaunijā 1991 – 2009 

               Maris Saagpakk, Tallinas Universitāte

20:10     Cita pasaule. Eiropas koncentrācijas nometņu literārā atmiņu telpa 

               Thomas Taterka, Latvijas Universitāte

21:00     Diskusijas neformālā gaisotnē

Mini - Konference notika vācu valodā.

Plakāts


Piektdien, 28. oktobrī plkst. 10.00, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, 208. auditorijā, Meža ielā 1/3, Rīgā

Seminārs "Progresīvās zināšanu vērtēšanas metodes Latvijā un Vācijā"

Seminārs notiek RTU Datorzinātņes un informācijas tehnoloģijas fakultātes un Institut für Erziehungswissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sadarbības projekta  «RTU un Freiburgas Universitātes kopdarbs pie intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas (software) izstrādes» ietvaros.

Projekta laikā tiek izstrādāts inovatīvs komercprodukts – intelektuāla adaptīva zināšanu novērtēšanas sistēma (software), kurā tiek integrētas RTU un Freiburgas Universitātes metodes.

Intelektuāla adaptīva zināšanu novērtēšanas sistēma (software) ir inovatīvs produkts, kas izmantojams jebkurā izglītības un apmācības līmenī.  Šāda sistēma zināšanu vērtēšanas procesā, atkarībā no studenta uzrādītā rezultāta, piemēro tālāko vērtēšanas gaitu. Ar sistēmas palīdzību iespējams veidot statistiku par zināšanu apguves dinamiku.

Šāds produkts līdz šim pasaulē nav izstrādāts. Par to RTU pētnieki pārliecinājušies, piedaloties starptautiskās konferencēs un pasākumos, kuros tika izrādīta interese par šāda produkta iegādi.  

Semināra laikā Freiburgas Universitātes pētnieki kopā ar RTU pētniekiem sniegs prezentācijas par projekta gaitā veikto moduļu integrāciju inovatīvā adaptīvā zināšanu novērtēšanas sistēmā un par inovatīvā koprodukta izmantošanas iespējām.

Kopprojekta īstenošanu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Papildus informācija

Plakāts


21. oktobrī plkst 10.00, Latvijas Universitātes 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

22. oktobrī plkst. 9.00, Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Konference „Politika un kristietība"

Konferencē piedalīsies referenti no Greifsvaldes un Haidelbergas Universitātem, kā arī Latvijas Universitātesmācībspēki. Konference veltīta visos laikos sarežģītai un  vienlaikus arī interesantai tematikai par valsts varas unkristietības attiecībām. 

Plakāts

Programma


20. un 21. oktobrī Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, Rīgā

Seminārs „Multiphysical Modelling in OpenFOAM"

Papildus informācija 

Programma angļu valodā


Rostokas Universitātes Medicīnas un Bioloģijas fakultāšu pārstāves Dr. med. Barbaras J. Nēbes vizīte Latvijā

No 18. – 21. oktobrim Dr. med. Barbara J. Nēbe vieslekcijās dalīsies savā pieredzē un zināšanās par implantu ģeometrijas ietekmi uz šūnām, kā arī biosistēmu – materiālu mijiedarbību, šūnu augšanas mehānismiem, plazmas izmantošanu in vitro pētījumos, dažādu biomateriālu virsmu pētniecību u.c.


20. oktobrī plkst 17:00 Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, 233. auditorijā, Zeļļu ielā 8, Rīgā

Prof. E. Bākes (Egbert Baake) vieslekcija „Energoefektīvi procesi ar elektrotermiskiem risinājumiem: aktuālie lietojumi un attīstības tendences".

Termiskās apstrādes procesu tehnoloģijas ir neatņemama industriālo procesu, it sevišķi metalurģiskās rūpniecības, sastāvdaļa. Mūsdienās patstāvīgi pieaug elektroefektivitātes nodrošināšanas apjoms, industriālo procesu ilgtspējīgā ietekme uz apkārtējo vidi, kā arī vispārējais enerģijas un CO2 – emisijas balanss uz procesiem un produktiem. Elektroenerģija un elektrotermiskie risinājumi daudzos gadījumos piedāvā labākas un progresīvākas enerģijas izmantošanas iespējas dažādos industriālos procesos nekā, piemēram, fosilie enerģijas avoti (gāze un nafta).

Vieslekcijas laikā tiks akcentēts, ka nākotnē CO2 - emisijas samazināšana var tikt realizēta, proporcionāli palielinot atjaunojamās enerģijas un energoresursu izmantošanu. Trīs enerģijas optimizācijas pieejas, energoefektīvu procesu nākotnes attīstības tendences un elektrotermisko risinājumu pielietošana dažādos industriālos procesos tiks apskatīta ar attiecīgiem piemēriem. Prezentācijas laikā tiks demonstrēta arī skaitliskās modelēšanas un datoroptimizācijas svarīgā nozīme attīstības, konstrukciju un iekārtu optimizācijas jautājumā.

Lekcija notika angļu valodā.

Ielūgums

Prof. E. Bākes CV vācu valodā

Literatūras saraksts vācu valodā


19. oktobrī plkst. 11.00, Rīgas Biomateriālu Inovāciju un attīstības centrā, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Pulka ielā 3/3, Rīgā

Dr. med. Barbaras J. Nēbes vieslekcija

Ielūgums angļu valodā


19. oktobrī plkst. 17:30, Latvijas Universitātes Senāta zalē, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Prof. Dr. J. Barbaras Nēbes (J. Barbara Nebe) vieslekcija „Biosistēmu-materiālu mijiedarbība" 

Pēdējo gadu laikā medicīnas pētniecība ir aktīvi pievērsusies jautājumam par šūnu materiāla mijiedarbību uz biomateriāla virsmām, kur būtiska nozīme ir gan virsmas raupjumam (stohastiskajai vai regulārajai ģeometrijai), gan ķīmiskajai funkcionalizācijai (fizikālā plazma, proteīnu imobilizācija). Biomateriālu projektēšanā un izveidē ir svarīgi zināt konkrētās šūnas katras atsevišķās molekulārās daļas un šūnas adhēzijas struktūru izmaiņas, tām nonākot saskarē ar materiālu.

Prof. Nēbes pētniecības pamatmērķis ir analizēt šūnu darbību, it īpaši izprast šūnas iekšienē funkcionējošos signalizēšanas procesus, adhēzijas struktūru organizāciju un to darbības rezultātā novērojamo šūnu diferenciācijas potenciālu, ko stimulējušas biomateriāla fizikāli ķīmiskās īpatnības.

Vieslekcijā tiks apskatīti galvenie nākotnes pētniecības uzdevumi, sniegts padziļināts ieskats sarežģītajā šūnu reakcijā, tām saskaroties ar biomateriālu.

Lekcija notika angļu valodā

Ielūgums

Prof. Dr. J. Barbaras Nēbes CV angļu valodā

Ieteicamā literatūra angļu valodā


19. oktobrī plkst. 19:00, Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Artūra Trosena (Arthur Trossen) vieslekcija „Mediācija. Jauna konfliktu risināšanas kultūra?"

Strīdi  ir  ikdienišķa  parādība,  vai  nu  mēs  to  vēlamies,  vai  nē.  Konflikti  ir  mūsu  dzīves sastāvdaļa, kuru mēs uzskatām par nepatīkamu un traucējošu, tomēr tiem nevajadzētu vienmēr būt destruktīviem. Šī atziņa ir mediācijas pamats. Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas arvien biežāk tiek piedāvāts kā alternatīva tiesas procesam, bet mediācija nav tikai tas. Tā ir instruments, kuru izmantot var jebkurš, lai panāktu visām konfliktā iesaistītajām pusēm labvēlīgu konflikta risinājumu. Ir  daudzi priekšstati par to, kas  ir  mediācija un kā  tā  tiek izmantota konfliktu risināšanas procesā. Vieslekcijā tiks atklāts kā ar mediācijas palīdzību var gūt pozitīvu rezultātu ne tikai savu, bet arī savu līdzcilvēku un klientu konfliktu risināšanas procesā.

Artūrs Trosens ir bijušais tiesnesis, praktizējošs mediators, mediācijas instruktors un pasniedzējs, starptautiski pieprasīts alternatīvās konfliktu risināšanas (ADR – Alternative dispute resolution) un mediācijas eksperts.

Lekcija notika vācu valodā ar konsekutīvo tulkojumu latviešu valodā.

Ielūgums

Artūra Trossena CV vācu valodā

Prezentācija vācu valodā

Literatūras saraksts vācu valodā


Ceturtdien, 6. oktobrī plkst. 18:15, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 401. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

Prof. Dr. Volfganga Loršera (Wolfgang Lörscher) vieslekcija „Sarunu analīzes perspektīvas: Britu pieeja un amerikāņu pieeja diskursa un sarunu analīzē"

Sarunu un diskursu analīzei var būt dažādi mērķi un var atšķirties arī to analīzes metodika. Britu pieeja diskursu analīzē, kas balstās uz sistēmiski funkcionālo lingvistiku, un amerikāņu pieeja sarunu analīzē, kas iedvesmojusies no etnometodoloģijas kā zinātniskās socioloģijas paveida, ataino divas dažādas sarunu analīzes pieejas, kur abu pieeju mērķis arvien ir adekvāta sarunu analīze. 

Vieslekcijā tiks raksturotas un salīdzinātas abas iepriekšminētās sarunu analīzes pieejas, kā arī parādīts, kā abas disciplīnas fundamentāli atšķirīgā veidā tuvinās pētāmā objekta problemātikai. Abas sarunu analīzes pieejas veidojušās divu atšķirīgu zinātnisko tradīciju ietekmē, tādējādi salīdzinošā aspektā atklājas to nepilnības. Abām sarunu analīzes pieejām raksturīgo nepilnību neitralizāciju iespējams novērot, apvienojot to priekšrocības. Lekcijas noslēgumā tiks konstruēts sarunu analīzē praktiski izmantojams integratīvais modelis. 

Lekcija notika angļu valodā.

Ielūgums

Ieteicamā litetūra


Trešdien, 5. oktobrī plkst. 18:15, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 401. auditorijā,  Visvalža ielā 4a, Rīgā

Prof. Dr. Volfganga Loršera (Wolfgang Lörscher) vieslekcija „Psiholingvistikas vēsturiskie un sistemātiskie aspekti”

Psiholingvistika jeb valodas psiholoģija ir nozare, kas pēta cilvēka spēju apgūt, uztvert un lietot valodu. Sākotnēji psiholingvistika bija tikai kā filozofijas disciplīna, bet modernajā pētniecībā, kas izzina kā cilvēka smadzenes apstrādā valodu, tā tiek izmantota līdz ar bioloģiju, neiroloģiju, kognitīvām zinātnēm, lingvistiku un informācijas teoriju, kā patstāvīga zinātņu nozare.

Vieslekcijā tiks iepazīstināts ar psiholingvistikas rašanos un tās vēsturisko attīstību, kā arī apskatīti šobrīd aktuālie psiholingvistikas problēmjautājumi. Lekcijas otrā daļa tiks veltīta diskusijai par psiholingvistikas trīs galveno nozaru izpētes galvenajiem aspektiem, tēmām un metodēm, proti – kā cilvēks saprot valodu, kā cilvēks apgūst valodu un kā valoda ietekmē cilvēka domāšanu.

Lekcija notika angļu valodā.

Ielūgums

Ieteicāma literatūra


Trešdien, 28. septembrī plkst. 17:30, Latvijas Universitātē, Senāta zālē, Raiņa bulv. 19

Prof. Dr. Sebastiana Kindera (Sebastian Kinder) vieslekcija "Lielpilsētu reģioni Vācijā"

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības telpiskās plānošanas koncepcijas ietekmē daudzās Eiropas valstīs, arī Vācijā, ir izveidojušies lielpilsētu reģioni. No zinātniskā viedokļa tēma par Eiropas lielpilsētu reģioniem paver interesantu un daudzveidīgu pētniecības jomu, kuras priekšplānā atrodas internacionalizācijas un globalizācijas procesa ietekmes pētīšana, kas pēdējos 20 gados ir novedusi pie pastiprinātas reģionu un pilsētu nozīmes izvērtēšanas. 

Iepazīstinot ar lielpilsētas reģionu tēmu, papildus teorijas analīzei lekcijā profesors apskatīs atsevišķu Vācijas lielpilsētu reģionu attīstības fāzes un sniegs ieskatu iespējamās nākotnes tendencēs. 

Lekcija notika angļu valodā.

Ielūgums

Ieteicamā literatūra vācu valodā


Trešdien, 28. septembrī plkst. 19:00, Latvijas Universitātē, 1.auditorijā, Raiņa bulv. 19

Ilzes Wolframas (Ilse Wolfram) vieslekcija "Integratīvās mūzikas terapijas metodes teorijā un praksē"

Integratīvā mūzikas terapija kā mākslas terapijas metode pieder pie integratīvās terapijas teorijas, kurā galvenā nozīme ir cilvēka ķermenim. Cilvēks tiek uztverts integratīvi visās viņa kultūrvēsturiskajās un sociokultūras ierastajās izpausmēs (Petzold, 1993). Tā kā arī integratīvā mūzikas terapija tiek saprasta kā darbs „ar ķermeni” (Frohne-Hagemann, 1996a), svarīgu lomu spēlē jušana un jūtas. 

Vieslekcijā tiks attēloti teorētiski pamati savienojumā ar pielietojamām metodēm praksē.

Lekcija notika vācu valodā ar konsekutīvo tulkojumu latviešu valodā.

Ielūgums


Forums „Universitāte – Uzņēmējdarbība” (University-Business Forum 2011) konferences „Eiropas integrācija un Baltijasjūras reģions: perspektīvas un dažādība” ietvaros.

2011. gada 26. - 27. septembrī Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācija un Baltijasjūras reģions: dažādība un perspektīvas” ietvaros sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju tiks organizēts forums –apaļā galda diskusija „Universitātes – Biznesa partnerība”. Forumā piedalīsies pētnieki, uzņēmēji, nozaru eksperti, kā arīvalsts, nevalstisko un starptautisko organizāciju augsta līmeņa pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijasun Kanādas.

Galvenās foruma diskusiju tēmas skars jautājumus Eiropas integrācijas un Baltijas jūras reģiona attīstības kontekstā, īpašuuzmanību pievēršot akadēmiskās un uzņēmējdarbības vides sadarbībai. Foruma mērķis ir veicināt universitāšu darbību unattīstību reģionos, lai nodrošinātu kohēziju starp reģioniem un veidotu vienmērīgu un līdzsvarotu valstu ekonomisko, sociāloun zinātnisko attīstību. Globālajā ekonomiskajā un sociālajā vidē pārmaiņas pēdejos dažos gados notiek straujāk un tās irietekmīgākas kā jebkad agrāk, turklāt izeja no esošās situācijas nav viennozīmīga un skaidra. Tāpēc šajā pārmaiņu unnenoteiktības laikā ir izteikti svarīgi veidot stratēģiskas akadēmiskās uz biznesa vides partnerības, kurās piedalītos visassociāli ekonomiskajā vidē iesaistītās puses. Pētnieki, eksperti un citi foruma dalībnieki prezentēs pētījumu rezultātus undalīsies ar pieredzi universitātes zinātniski pētnieciskās vides pilnveidošanā un pārstrukturēšanā, iesaistotuzņēmējdarbības vides metodes un elementus universitātes pamatdarbībā.

Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas integrācija un Baltijas jūras reģions: dažādība unperspektīvas” tiks atklāta 26.septembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, Mazajā aulā. Pēckonferences atklāšanas, plkst. 12:00, sāksies konferences paralēlas sesijas un darba grupas, tai skaitā, ar Baltijas-VācijasAugstskolu biroju kopīgi organizētais „Universitātes – Biznesa partnerības” forums.

Programma angļu valodā


Liepājas Universitātē no 22. līdz 28. septembrim norisinājās projekta "Vācijas – Latvijas Izglītības un zinātniskais forums Mūzikasterapijā" pasākumi.

22./23. septembrī

Meistarklase „Ritms. Spēle. Improvizācija“. Meistarklasi vadīs Heidelbergas Arodaugstskolas Mūzikas terapijas fakultātes profesors Dr. Tomas Kēms, kurš iepazīstinās teorētiski un praktiski ar sitaminstrumentu pielietojumumūzikas terapijā.

Piektdien, 23. septembrī no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00, Liepājas Universitātē, Baseina ielā 9 - 123, Liepājā

Meistarklasi/semināru „Orfa mūzikas terapijā“ vadīs Inese Kanderte no Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātes Sociālās Pediatrijas un jauniešu medicīnas institūta. 

Sestdien, 24. septembrī no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00, Liepājas Universitātē, Baseina ielā 9 - 123, Liepājā

Ineses Kandertes meistarklase/seminārs „Orfa mūzikas terapija“

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 14:00 līdz 18:00, Liepājas Universitātē, Baseina ielā 9 - 123, Liepājā

Meistarklase par psihodinamiskās mūzikas terapijas nozīmi muzikālajās improvizācijās terapeitiskajā vidē, dzīļu psiholoģijas mūzikas terapiju (Geštaltterapiju un Analītiskā mūzikas terapiju), kuru vadīs Vācijas Mūzikas terapeitu apvienības pārstāve Ilze Volframa.

Otrdien, 27. septembrī no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00, Liepājas Universitātē, Baseina ielā 9 - 123, Liepājā

Ilzes Volframas meistarklase „Psihodinamiskās mūzikas terapijas nozīme muzikālajās improvizācijās terapeitiskajā vidē"

Visi pasākumi notika vācu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Vairāk informācijas


Ceturtdien, 22. septembrī plkst. 18:30, Latvijas Universitātes 462. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Justusa Gādena vieslekcija "Autortiesības"

Radošu darbu autori kā, piemēram, gleznotāji, mūziķi vai rakstnieki iegulda laiku un darbu, lai radītu gleznas, muzikālas kompozīcijas vai literārus darbus. Mūsdienās itin viegli šos darbus ir iespējams nokopēt vai lejuplādēt internetā. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību ikviens var nofotografēt gleznas, koncerta laikā ierakstīt dziesmas vai pat nofilmēt veselu filmu kinoteātrī. Autortiesības palīdz aizsargāt autoru intelektuālo īpašumu, turklāt nodrošina finansiāla atalgojuma saņemšanu par viņu darbu izmantošanu.

Ķīles Universitātes Eiropas un starptautisko civiltiesību institūta zinātniskais asistents Justuss Gādens sniegs pārskatu par autortiesību pamatiem un to starptautiskajiem aspektiem, kā arī izskaidros, kādi darbi un kāpēc tie ir aizsargāti un kā autori var aizstāvēt savas tiesības.

Lekcija notika angļu valodā.

Ielūgums


Trešdien, 1. jūnijā plkst. 17:30 Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Pedagoga un mediatora Aloys Leyendecker vieslekcija "Pedagoģisku konfliktu risināšana ar mediācijas palīdzību"

Ģimenes un skolas žēlojas par pašreizējiem nopietnajiem konfliktiem ar jauniešiem, kas arvien saasinās. Vecāki, skolotāji un audzinātāji bezspēcīgi noraugās, kā jauni cilvēki sagrauj savu nākotni. Mediators A. Leiendekers iepazīstināja ar praktiskiem gadījumiem, kā ar mediācijas palīdzību ir iespējams atrisināt emocionālus konfliktus. Turklāt A. Leiendekers sniedza ieskatu konfliktu teorijā, analīzē un risināšanā.

 
 
Lekcija notika vācu valodā ar konsekutīvo tulkojumu latviešu valodā.
 
 
 
 

 
Ceturtdien, 26. maijā plkst. 18:00 Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā
 
Prof. Dr. Werner Lachmann (Erlangenes-Nirnbergas Universitāte) vieslekcija „Finanšu un ekonomikas krīze: cēloņi, izpausmes un pārvarēšanas stratēģijas”
 
2007. gada vasaras sākumā pasaules sabiedrības redzeslokā nonāca ASV nekustamā īpašuma tirgus, it īpaši tā hipotekāro kredītu segmenta problēmas. To ietekme 2008. gadā sasniedza citus pasaules finanšu tirgus, un finanšu krīze kļuva par reālās ekonomikas problēmu, pakļaujot pasauli nopietnai  ekonomiskai recesijai. Tā rezultātā bija nepieciešami miljardus vērti ekonomikas glābšanas un atbalsta pasākumi. Vieslekcijā tika apspriests, kādi bija krīzes patiesie iemesli un kādi strukturālie pasākumi nepieciešami, lai turpmāk izvairītos no šādām krīzēm.

Attēls: iStockPhoto

Lekcija notika vācu valodā.

Ielūgums

Ieteicamā literatūra

Vairāk par Prof. Dr. Werner Lachmann vācu valodā


Pirmdien, 23. maijā plkst. 18:00 Latvijas Universitātē, 1. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Univ. Prof. Dr. Ulrich Breuer (Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāte) vieslekcija

„Bulvāra filoloģija. Gētes „Valpurģu nakts sapnis””

Eiropā joprojām dzīvas ir leģendas par Valpurģu nakti (no 30. aprīļa uz 1. maiju), kad raganas pulcējas kalnu virsotnēs (jo īpaši, Bloksbergā Harcas kalnos) uz sabatu.

Nosaukums „Valpurģu nakts” guvis plašāku atpazīstamību arī pateicoties Gētem, kurš to pieminējis vairākās „Fausta” ainās. Vienā no tām - „Valpurģu nakts sapnis”, kurai vieslekcijā pievērsīsies arī profesors Breiers, Gēte izsmej savus laikabiedrus, tostarp slavenus literātus un filozofus.

Līdz pat šim brīdim akadēmiskā diskursa centrā Vācijā ir elitārā jeb tā saucamā augstā kultūra, savukārt viss, kas saistīts ar izklaidi, šajā diskursā tiek iekļauts ar grūtībām. Tāpēc „Valpurģu nakts sapņa” aina arvien ir tikusi svītrota no „Fausta” iestudējumiem.

Taču profesors Breiers norāda uz šīs ainas aktualitāti un artistisko vieglprātību un aicina to uzlūkot kā Haralda Šmita TV šovu priekšteci. Viņaprāt ģermānistikai būtu pienācis laiks pievērsties arī tā kultūras slāņa izpētei, kas kalpo izklaidei. Šādu pavērsienu Profesors Breiers dēvē par bulvāra filoloģiju. Šo jēdzienu profesors plašāk iztirzāja lekcijā, atklājot klausītājiem jaunu skatījumu uz slaveno Gētes „Faustu”.

Attēls: Ernst Barlach, Johann Wolfgang von Goethe, Walpurgisnacht, Verlag Paul Cassirer, Berlin 1923, Titelholzschnitt. © Buchheim Museum.

Profesora interešu lokā ir tādas tēmas kā melanholijas pētniecība, autobiogrāfiskā literatūra (grēksūdzes), valodniecības teorija u.c. No 2007. gada prof. Breiers ir kritiskā Frīdriha Šlēgeļa kopoto rakstu krājuma galvenais izdevējs.

Lekcija notika vācu valodā.

Ielūgums

Ieteicamā literatūra vācu valodā

Vairāk par Univ. Prof. Dr. Ulrich Breuer vācu valodā

Prezentācija vācu valodā


Pirmdien, 16. maijā plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 205. telpā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

Dr. phil. habil. Wladimir Kutz (Leipcigas universitāte) vieslekcijas:

"Mutiskās tulkošanas zinātnes sarežģītie ceļi" no plkst. 17:00 - 18:20 

Lekcijā tika ieskicēta pēdējo gadu mutiskās tulkošanas zinātnes tendenču attīstība un izklāstīts priekšlikums konferenču tulku izglītošanai atbilstoši mutiskai tulkošanai nepieciešamo kompetenču modelim.

"Prozodijas un ķermeņa valodas nozīme mutiskajā tulkošanā” no plkst. 18:30 - 19:45

Fonētiski paustās nozīmes jeb prozodija, kā arī ķermeņa valoda, kas ietveržestus, mīmiku ,acu skatienus, stāju, proksēmiku u. tml., ir divas tipiskas un svarīgas mutiskās tulkošanas jomas, kuras zinātnē ilgu laiku nepamatoti ir atstātas novārtā. Vieslekcijā tika aplūkots jautājums par tulkam pieejamiem tulkošanas līdzekļiem mērķvalodā jeb neverbāli attēloto nozīmju reproducēšanas stratēģijām, kuras iesakņojušās saskarsmē esošajās kultūrās un raksturīgas mutiskajai tulkošanai.

Lekcijas notika vācu valodā.

Ielūgums

Vairāk par Dr. phil. habil.Wladimir Kutz vācu valodā lasiet šeit.

Mutiskās tulkošanas zinātnes bibliogrāfija


Ķelnes universitātes emeritētā profesora Dr. Hainca Fātera (Heinz Vater) vieslekciju cikls.

Savās vieslekcijās profesors Haincs Fāters runāja par tēmām, kas ir aktuālas ne tikai ģermānistikā, bet arī citās valodniecības nozarēs.

Otrdien, 10. maijā plkst. 9:45 Daugavpils Universitātē, 310. telpā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

„Anglicismu integrēšana vācu valodas morfoloģiskajā sistēmā“*

Ar piemēru palīdzību profesors parādīja kā noris anglicismu integrācija vācu valodā. Profesors ne tikai atklāja valodniecības problēmas, bet arī minēja iespējas to risināšanai.

 

Trešdien, 11. maijā plkst. 14:30 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 205. telpā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

„Jaunākās attīstības tendences lingvistikā“*

Tā kā morfoloģija un sintakse ir valodniecības pamatdisciplīnas, un akadēmiskajā valodas pētniecībā tām tiek pievērsta īpaša uzmanība, vieslekcijā par jaunākajām attīstības tendencēm lingvistikā tika apskatīti morfoloģijas aspekti un tika prezentētas lingvistiskas teorijas, kuras attīstījās 20. gadsimtā un mainīja skatījumu uz valodu kā tādu.

 

Piektdien, 13. maijā plkst. 10:00 Liepājas Universitātē, 203. telpā, Lielajā ielā 14, Liepājā

„Vācu valodas gramatiskie laiki jaunā skatījumā“*

Vieslekcijā „Vācu valodas gramatiskie laiki jaunā skatījumā“ profesors Fāters piedāvāja jaunu, no tradicionālā (preskriptīvajā gramatikā, ko māca skolā) atšķirīgu, gramatisko laiku interpretēšanas paņēmienu gramatikā. Profesors aplūkoja nākotnes laikus un parādīja, ka nākotnes modālā interpretācija sniedz daudz konkrētāku skaidrojumu nekā fokusēšanās uz laika atsaucēm.

 

Visas lekcijas notika angļu valodā.

 

Ielūgums

Vairāk par profesoru Dr. Heinz Vater vācu valodā lasiet šeit.

*Profesora Dr. Heinz Vater vizīti organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju.


09.05.2011. plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, 415. telpā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Taisnīguma tēmai veltīta minikonference "Taisnīgums – filoloģijas, jurisprudences un politoloģijas perspektīva"

Konferences programma

Konference notika vācu un latviešu valodās ar sinhrono tulkojumu.

Konferences dalībnieki un pieteiktie referāti:

Emer. prof. Haro Millers-Mihaels (Harro Müller-Michaels), Bohumas Rūras Universitātes Filoloģijas fakultāte, Vācija

"Taisnīgi vai netaisnīgi? Jautājumi un atbildes literatūrā"

Nelielam ieskatam taisnīguma jēdziena vēsturē kopš apgaismības laikmeta sekos mēģinājums definēt „taisnīguma“ jēdzienu tālākai izpētei. Pastāv vienots viedoklis, ka strīdoties par taisnīgumu, vienmēr runa ir par vajadzību un nopelniem. Priekšstats par „taisnīgo un netaisnīgo“ tiks analizēts piecos dažādos konfliktu līmeņos: 1) indivīda iekšējais konflikts; 2) ģimenes prasības (pret indivīdu); 3) pretrunas grupās, 4) pretrunas sabiedrībā un 5) konfliktējošas kultūru vērtības. Kā piemērus no literatūras citu starpā var minēt  Sofokla „Antigoni“, Šillera „Noziedznieku zuduša goda dēļ“, Kleista „Mihaelu Kolhāsu“, Brehta „Kaukāza krīta apli“ un Khadras „Atentātu“. Minētie literārie darbi gan nesniedz viennozīmīgus konfliktu risinājumus, bet aicina pašus lasītājus/klausītājus, izmantojot šo komplekso literatūras metariālu, patstāvīgi meklēt atbildes un pārspriest tās laikabiedru lokā.

*****

Prof. Karls-Nikolauss Paifers (Karl-Nikolas Peifer), Ķelnes Universitātes Tiesību zinātņu fakultāte, Mediju un komunikācijas tiesību institūts, Vācija

"Taisnīgums praksē – Kam pieder intelektuāliesasniegumi digitālajā laikmetā?"

No vienas puses, intelektuālā īpašuma nozīme tiek īpaši uzsvērta, un tiek uzskatīts, ka bez tā attīstītā modernā sabiedrībā nevar iztikt. No otras puses, attieksme pret to ir naidīga, jo rodas iespaids, ka parāk daudz banālu lietu tiek nopietni aizsargātas. Pirmā no minētajām tendencēm atklājas, vērojot lielo uztraukumu Vācijā saistībā ar bijušā Vācijas aizsardzības ministra Karla Teodora Gutenberga doktora darbu. Savukārt  izdevniecību pretošanās jaunajiem interneta pakalpojumiem, piemēram, ziņu un grāmatu meklēšanai Google pārlūkprogrammā, pārstāv otro tendenci. Pēc kādiem principiem tiek aizsargāti intelektuālie sasniegumi? Kā šie priekšstati gadsimtu gaitā ir attīstījušies? Kā tas varēja notikt, ka dažas tiesību jomas ir ieguvušas sliktu slavu? Kā iespējams izkļūt no dilemmas par šķietami savstarpēji nesavienojamo? Referātā tiks skaidrotas galvenās problēmas, sniegts neliels vēsturisks pārskats un tiks aprakstīts, kādas kustības mūsdienās iestājās pret individuālo intelektuālo sasniegumu kā īpašuma aizsardzību.

*****

Prof. Juris Rozenvalds, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Latvija

"Etnokulturālā taisnīguma problēma Latvijā"

*****

Dr.iur., prof. Sanita Osipova, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvija

*****

28.04.2011. plkst. 17:00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā

Vismāras augstskolas profesora Dr. Joachim Winkler vieslekcija „Brīvprātīgais darbs un pilsoniskā sabiedrība“

Laikā, kad Eiropas Savienības Padome 2011. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, vārdi „brīvprātīgais” un „brīvprātīgais darbs” ir dzirdami visai bieži, nereti pat neapzinoties, ka ikviens no mums reiz ir ieņēmis šo „goda” amatu pasniedzot palīdzīgu roku. Lekcijā profesors aplūkoja, kā brīvprātīgais darbs ietekmē pašu brīvprātīgo, organizāciju, kurā viņš darbojas, un sabiedrību kopumā.

Lekcija notika vācu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Vairāk par profesoru Dr. Joachim Winkler un viņa publikācijām vācu valodā lasiet šeit.

Ielūgums

Ieteicamā literatūra vācu valodā

Prezentācija vācu valodā

Lekcijas teksts vācu valodā


08.04.2011. plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Jesaja Berlina auditorijā, Lomonosova ielā 1a, Rīgā

Grāmatas "The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations"  (Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās) atvēršanas svētki

Rakstu krājums tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti. 

Ielūgums


06.04.2011. plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, 1. auditorijā, Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā

Vitorio Hesles grāmatas „Tagadnes krīze un filosofijas atbildība” atvēršanas svētki

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu laidis klajā vācu filosofa Vitorio Hesles grāmatas „Tagadnes krīze un filosofijas atbildība” tulkojumu latviešu valodā. Grāmata iznāk Leonijas Mundeciemas-Vuss tulkojumā un Dr. phil. prof. Riharda Kūļa zinātniskajā redakcijā. 

Monogrāfijā Vitorio Hesle cenšas apzināt filosofijas vietu un lomu mūsdienu pasaulē, kurā arvien asāk sevi piesaka ekoloģiskās problēmas un jūtams vienojošu, universālu ideju trūkums. Izvērtējot moderno filosofisko domu, autors tiecas rast iespējas jaunam filosofijas pamatojumam, kurā varētu sakņoties mūsdienīga ētika. „Tagadnes krīze un filosofijas atbildība” ir ievērojamā vācu filosofa pirmā latviski tulkotā grāmata. 


30.03.2011. plkst. 17:30 Rīgas Tehniskajā universitātē, 317a auditorijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

Rostokas universitātes Informātikas institūta Biznesa informātikas katedras vadītāja profesora Dr. ing. Kurt

Zandkūla (Kurt Sandkuhl) vieslekcija "Zināšanu modelēšana uzņēmumos"

Lekcija sniedza ieskatu zināšanu modelēšanā uzņēmumos; tika minēti piemēri, metodes un rīki.

Sandkuhl Foto Web (1)

Vairāk informācija par lekciju

Īsa Prof. Dr.-Ing. Kurta Zandkūla biogrāfija angļu valodā

Ieteicamā literatūra angļu valodā

Prezentācijas materiāli angļu valodā


11.03.2011. plkst. 14:00 Tallinas Tehnoloģiju Universitātē, VII-430 auditorijā, Ehitajate tee 5, Tallinā

Berlīnes Tehniskās universitātes profesora Dr. Franka Bērenta (Frank Behrendt) vieslekcija „Tehnoloģiski 

izaicinājumi un risinājumi atjaunojamās enerģijas jomā”


10.03.2011. plkst. 18:00 Latvijas Universitātē, Mazajā Aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā 

Berlīnes Tehniskās universitātes profesora Dr. Franka Bērenta (Frank Behrendt) vieslekcija

„Tehnoloģiski izaicinājumi un risinājumi  atjaunojamās enerģijas jomā”

Lekcija sniedza ieskatu par atjaunojamās enerģijas nozīmi izmantotāsenerģijas daudzveidības veicināšanā Vācijas Federatīvajā

Republikā.

Lekcija notika angļu valodā ar Power Point prezentāciju vācu valodā.

Vairāk informācija par lekciju

Vairāk par Prof. Bērentu vācu valodā

Materiāli par tēmu vācu valodā:

Leitstudie 2010

Energieversorgungskonzepte

Energiepapier

Prezentācijas materiāli vācu valodā

Prezentācijas video ieraksts

 


22.02.2011. plkst. 9:00 
Tallinas Tehniskajā universitātē, Akadeemia tee 3, Tallinnā

„University – Business – Forum 2011"

Tallinas Tehniskajā universitātē no 21. līdz 22. februārim notika uzņēmējdarbības konference, kuras ietvaros notika arī zinātnisks kolokvijs ”University – Business – Forum 2011“. Kolokvijā tika diskutēts par EiropasKomisijas rekomendācijām augstskolām, kas saistītas ar reģionālo attīstību un inovāciju menedžmentu.

Programma angļu valodā

Referentu kopbilde

 


22.01.2011. plkst. 12:00 Cesvaines pilī

Konference "Jakobam Mihaelam Reinholdam Lencam - 260" (ar pavadošu kultūrasprogrammu Cesvainē)

Organizē Cesvaines Mākslinieku biedrība un Cesvaines novada dome ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja

līdzfinansējumu.

Ielūgums

Vairāk informācijas