TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Pasākumu arhīvs 2016

15. decembrī plkst. 18.30 

Rīgas Tehniskās universitātes Aulā, Kaļķu ielā 1, Rīgā

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja Ziemassvētku koncerts „Saspēle zinātnē”

 

Plašāka informācija vācu valodā par Mēklenburgas Pūtēju akadēmiju

Prof. Gregora Vita CV vācu valodā

12. decembrī plkst. 12.30 – 14.00

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 116. telpā, Āzenes ielā 12/1, Rīgā

Vernera fon Sīmensa 200 gadu jubilejai veltīta prof. Dr. Rika V. de Donkera (Rik W. De Doncker) vieslekcija „Energoelektronika - pamattehnoloģijas ceļā uz COneitrālu sabiedrību”

Angļu valodā

Vieslekcijas apraksts un prof. Dr. Rika V. de Donkera ieteicamās literatūras saraksts

Prof. Dr. Rika V. de Donkera CV angļu valodā

25. novembrī plkst. 14.00 - 17.00

Tartu Universitātē, Vācu filoloģijas nodaļas 110. auditorijā, Jakobi 2, Tartu, Igaunijā

Simpozijs „Baltijas vācu valodas attīstība” ar grāmatas „Vācu valoda Baltijā. Anotēta pētniecības bibliogrāfija” prezentāciju

Sadarbībā ar Tartu Universitāti un Harrassowitz izdevniecību

Vācu valodā

Vieslekciju apraksti un ieteicamās literatūras saraksti 

Dr. Manfrēda fon Betihera CV vācu valodā

Dr. Inetas Balodes CV angļu valodā

Dr. Dzintras Leles-Rozentāles CV

Dr. Rētes Benderes CV vācu valodā 

Dr. Annes Aroldes CV angļu valodā 

24. novembrī plkst. 14.00 – 19.00

Rīgas Tehniskajā universitātē, 403. auditorijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā

Starpdisciplinārs simpozijs „Eiropas arhitektūras dialogs par sarežģījumiem vēsturiskā mantojuma attīstībā”

Angļu valodā

Sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti

Visu referentu CV angļu valodā

Simpozija programma angļu valodā

17. novembrī plkst. 10.50 - 12.20

Daugavpils Universitātē, 308. telpā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

Dr. Manfrēda fon Betihera (Manfred von Boetticher) vieslekcija „„Konfesionalizācija” kā vēsturisks griezums: par attīstības atšķirībām starp Rietumlatviju un Latgali”

Vācu un latviešu valodā

Dr. Manfrēda fon Betihera CV, ieteicamās literatūras saraksts un vieslekcijas apraksts

14. novembrī plkst. 17.00 – 20.00

Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, 153. telpā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Starptautiskajai tolerances dienai veltīts zinātniskais vakars „Reliģijas Eiropā: konflikta iespējamība vai miera atjaunošana?” ar prof. Dr. Stefana Benterta (Stefan Böntert) vieslekciju „Kristīgie svētki. Ieguldījums Eiropas identitātē”, prof. Dr. Pētera Vika (Peter Wick) vieslekciju „Politika un Bībele” un asoc. prof. Dr. Daces Balodes referātu „Laikmeta liecība: reliģija un valsts Latvijā”

Sadarbībā ar Bohumas-Rehenes Rotari klubu

Vācu un latviešu valodā

Prof. Dr. Stefana Benterta CV, ieteicamās literatūras saraksts un prezentācijas apraksts

Prof. Dr. Pētera Vika CV, ieteicamās literatūras saraksts un prezentācijas apraksts

Asoc. prof. Dr. Daces Balodes CV

28. oktobrī plkst. 12.00 - 13.30

Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā

Prof. Dr. Elmāra Mitlera (Elmar Mittler) vieslekcija „Digitālie izdevumi. Jauna paradigma akadēmiskajiem izdevumiem” par godu Pasaules informācijas attīstības dienai

Angļu valodā

Prof. Dr. Elmāra Mitlera CV angļu valodā

Vieslekcijas apraksts un Prof. Dr. Elmāra Mitlera ieteicamās literatūras saraksts

 Vieslekcijas video ieraksts un prezentācija 

12. oktobrī plkst. 18.00 - 19.30

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, 121. telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Dr. Manfrēda fon Betihera (Manfred von Boetticher) vieslekcija „Reformācija Kurzemē: „vācieši” un „nevācieši” Kurzemes baznīcu likumos”

Vācu un latviešu valodā

Pasākuma apraksts, Dr. Manfrēda fon Betihera CV un ieteicamās literatūras saraksts

27. septembrī plkst. 14.00 - 17.00

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, 302. telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Eiropas Valodu dienai veltīts simpozijs „Baltijas vācu valodas attīstība” ar grāmatas „Vācu valoda Baltijā. Anotēta pētniecības bibliogrāfija” prezentāciju

Sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Rīgā un Harrassowitz izdevniecību

Vācu un latviešu valodā

 

Dr. Manfrēda fon Betihera CV vācu valodā

Dr. Rētes Benderes CV vācu valodā

Dr. Dzintras Leles-Rozentāles CV

Dr. Inetas Balodes CV angļu valodā

Simpozija kopsavilkums un ieteicamās literatūras saraksts

Pieejams arī simpozija video ieraksts:

1) https://www.youtube.com/watch?v=pSsGExiiUoU 

2) https://www.youtube.com/watch?v=SW0bZYsvvzE 

23. septembrī plkst. 15.00 - 16.30

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4. stāvā), Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Eiropas Valodu dienai veltīta PD Dr. Rolfa Fīlmaņa (Rolf Füllmann) vieslekcija „Rūdolfa Blaumaņa „Nāves ēnā”/„Im Schatten des Todes” (1899) kā kristīga alegorija: daudzlīmeņu rakstības nozīme divās valodās”

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu 

Vācu valodā

 

PD Dr. Rolfa Fīlmaņa CV vācu valodā

Ieteicamās literatūras saraksts

20. septembrī plkst. 16.30 - 18.30

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 401. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

Eiropas Valodu dienai veltīts zinātniskais vakars ar prof. Ulriha Ammona (Ulrich Ammon) prezentāciju „Vācu valoda kā svešvaloda pasaulē” un Kertu Kibermanes (Kerttu Kibbermann) un Guntas Kļavas prezentāciju „Latviešu, igauņu un lībiešu valodas statuss Eiropas valodu kontekstā” 

Vācu un latviešu valodā

 

Prezentāciju apraksti un ieteicamās literatūras saraksts

Prof. Ulriha Ammona CV vācu valodā

Kertu Kibermanes CV angļu valodā

Guntas Kļavas CV angļu valodā

15. septembrī plkst. 16.00 – 17.30

Rīgas Tehniskajā universitātē, 409. telpā, Kaļķu ielā 1, Rīgā

Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja 2017. gada projektu konkursam

Latviešu valodā

31. maijā plkst. 17.00 - 18.30

Biznesa augstskolas „Turība” bibliotēkā, Graudu ielā 68, Rīgā

Preses brīvības dienai veltīts zinātniskais vakars „Atbildība, bezatbildība un plašsaziņas līdzekļi” ar prof. Klausa Dītera Altmepena (Klaus-Dieter Altmeppen), Izabelas Brakeres (Isabel Bracker) un prof. Aināra Dimanta prezentācijām

Angļu valodā

Kopsavilkums

Prof. Dr. Klausa Dītera Altmepena CV vācu valodā

Izabelas Brakeres CV vācu valodā

Prof. Dr. Aināra Dimanta CV

Prof. Dr. Klausa Dītera Altmepena ieteicamās literatūras saraksts

Prof. Dr. Aināra Dimanta ieteicamās literatūras saraksts

Prof. Dr. Klausa Dītera Altmepena un Izabelas Brakeres prezentācija angļu valodā

Prof. Dr. Aināra Dimanta prezentācija angļu valodā

Pasākuma video ieraksts

3. maijā plkst. 16.00 – 19.00 

Tallinas Tehniskajā universitātē, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, 43-47 auditorijā, Tõnismägi 14, Tallinnā

Simpozijs Vācijas pavasara 2016 ietvaros „Atmiņas konstrukcijas – sarežģījumi Tallinas mantojuma attīstībā. Vai tas ir atstāts novārtā, aizmirsts, iznīcināts vai izmainījies?” 

Angļu valodā

Prof. Dr. Dagmar Jäger CV angļu valodā

Endrik Mänd CV angļu valodā

Prof. Dr. Maroš Krivy CV angļu valodā

Prof. Dr. Katrin Paadam CV angļu valodā

22. aprīlī plkst. 9.00 - 16.30

Tallinas Tehniskajā universitātē, SOC-209 telpā, Akademia tee 3, Tallinā

Simpozijs Vācijas pavasara 2016 ietvaros „Piegādes ķēdes vadība un loģistika - inteliģentās tehnoloģijas un inovācijas” 

Angļu valodā

 

20. aprīlī plkst. 15.00 - 16.30

Ernsta Glika Bībeles muzejā, Pils ielā 25a, Alūksnē  

Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai veltīta Prof. Helmuta Glika (Helmut Glück) vieslekcija „Johans Ernsts Gliks. Dzīve un darbs” 

Vācu un latviešu valodā

Prof. Helmuta Glika CV un ieteicamās literatūras saraksts vācu valodā

 19. aprīlī plkst. 18.15 - 19.45

Tartu Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 114. auditorijā, Jakobi ielā 2, Tartu

Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai veltīta Prof. Helmuta Glika (Helmut Glück) vieslekcija „Lutera nozīme vācu valodas attīstībā” (pre)modernisma semināra un Vācijas pavasara 2016 ietvaros

Vācu valodā

Prof. Helmuta Glika CV un ieteicamās literatūras saraksts vācu valodā

18. aprīlī plkst. 16.30 - 18.00

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 205. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

Pasaules Grāmatu un autortiesību dienai veltīta Prof. Helmuta Glika (Helmut Glück) vieslekcija „Johans Ernsts Gliks. Dzīve un darbs”

Vācu un latviešu valodā

Prof. Helmuta Glika CV un ieteicamās literatūras saraksts vācu valodā

31. martā plkst. 18.00

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, 215. auditorijā, Kalnciema ielā 6, Rīgā

Prof. Martina Vaišera (Martin Weischer) vieslekcija „Zaļas pilsētas un zaļas būves – ēku dzīves cikla pārvaldība”

Angļu valodā

 Prof. Martina Vaišera CV angļu valodā

9. martā plkst. 18.00

Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, 412. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Zinātniskais vakars „Vācija un tās politika Eiro krīzes apstākļos - valsts ordoliberālistiskā mantojuma ietekme” ar prof. Dr. Rainera Hillebranda (Rainer Hillebrand) un asoc. prof. Jāņa Priedes prezentācijām

Angļu valodā

 

Prof. Dr. Rainera Hillebranda CV vācu valodā un asoc. prof. Jāņa Priedes CV vācu valodā

25. februārī plkst. 18.00

Latvijas Universitātē, 16. auditorijā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Aloiza Leiendekera (Aloys Leyendecker) vieslekcija „Konfliktu izmaksas un konfliktu menedžments uzņēmumos un organizācijās. Situācijas salīdzinājums Latvijā un Vācijā"

Vācu un latviešu valodā

Aloiza Leiendekera CV un ieteicamā literatūra 

16. februārī plkst. 12.30

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 103. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā

Dr. Magdalēnes Hilmanes (Magdalene Huelmann) vieslekcija „Latviešu valodas apmācība Minsteres Universitātē – ikdienas prakse” veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas dienai

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti

 

Latviešu valodā

Dr. Magdalēnas Hilmanes CV un ieteicamās literatūras saraksts