Seminaras „Lazerių saugos mokymas ir tolesnis mokymas Baltijos regione pagal ES gaires“

Duration of the project

01.02.2021. - 20.08.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Rėzeknės technologijų akademija
flag-DE
Mitveidos aukštosios mokyklos lazerių institutas

Projekto valdymo

Prof. Dr.-Ing. Lyubomir Lazov

Projekto tikslas (tikslai)

  • Aštuonių skaitmeninių, internete bazuotų nuotolinių mokomųjų modulių parengimas RTA, dalyvaujant profesoriams ir bendradarbiams iš RTA ir Mitveidos aukštosios mokyklos (Vokietija).
  • Internetinio seminaro įgyvendinimas RTA, dalyvaujant kviestiniams lektoriams ir bendradarbiams iš Mitveidos aukštosios mokyklos (Vokietija), taip pat studentams ir pramonės atstovams iš Latvijos.

Seminaro tema: „Lazerių saugą 2021“.

Seminaro dėmesio centre buvo diskusija apie parengtos skaitmeninės mokomosios medžiagos lazerių saugos srityje praktinį panaudojimą.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

a) Aštuonių naujų skaitmeninių, internete bazuotų mokomųjų modulių lazerių saugos srityje parengimas pagal ES normas ir standartus.

b) Virtualinio bandomojo seminaro apie naujųjų skaitmeninių internetinių modulių įdiegimą organizavimas ir pravedimas. Seminaro dėmesio centre yra prezentacijos ir diskusijos apie parengtos skaitmeninės mokomosios medžiagos galimą panaudojimą COVID-19 pandemijos kontekste ES šalyse.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė: magistrantūros studijų programos „Lazerinės technologijos“ 1 ir 2 kurso studentai bei bakalauro studijų programos „Mechatronika“ studentai – iš viso 15 studentų.

Netiesioginė: studentai iš kitų Latvijos aukštųjų mokyklų, RTA lazerinių technologijų srities moksliniai bendradarbiai, srities specialistai ir pramonės atstovai – iš viso 40 dalyvių.

Seminare „Lazerių saugą 2021“ iš viso dalyvavo 55 dalyviai iš Latvijos, Vokietijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Didžiosios Britanijos.