Dveji metai po Drėlingo bylos: pokyčiai ir ateities perspektyvos

Duration of the project

01.07.2021. - 31.10.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Tartu universitetas
flag-DE
Pasau universitetas

Projekto vadovas

Dr. Dovilė Sagatienė

Projekto tikslai

Projekto tikslas buvo 2021 m. rugsėjo 10 d. iš dalies internetu surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Dveji metai po Drėlingo atvejo: pokyčiai ir ateities perspektyvos“ Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Renginio tikslas buvo suburti mokslininkus iš įvairių mokslinių sričių: teisinės, istorinės, politinės.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Tarptautinė konferencija vyko MRU vietoje, I-414 auditorijoje, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. MRU renginio vietoje, prie I-414 auditorijos, Ateities g., buvo patiekta sveikinimo kava ir užkandžiai. 20, LT-08303 Vilnius.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginė auditorija: tikslinės grupės buvo akademikai ir studentai iš teisės, istorijos, politikos sričių regione ir visame pasaulyje, teismuose dirbantys asmenys ir politikos formuotojai regione ir už jo ribų – apie 50 žmonių studijoje MRU taip pat apie 1000 asmenų internete. (tiesioginė transliacija renginio metu per MRU ir partnerių Facebook paskyras).

Netiesioginė auditorija: sovietinio režimo aukos ir jų artimieji, genocido aukos, nacionalinės ir tarptautinės teismų sistemos bei nevyriausybinės organizacijos, sprendžiančios genocido ir post-genocido klausimus – apie 50 asmenų MRU studijoje (priklauso nuo Covid apribojimų) taip pat apie 2000 m. asmenų internetu (tiesioginė transliacija renginio metu per MRU ir partnerių Facebook paskyras).