Tvarūs techniniai sprendimai plastiko atliekų tvarkymui savivaldybių kontroliuojamoje veikloje.

Duration of the project

01.06.2023. - 15.11.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas
flag-DE
Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas
flag-EE
Talino technikos universitetas
flag-LV
Daugpilio universitetas

Projekto vadovas

Prof. dr. Gintaras Denafas

Projekto tikslas

Šio projekto tikslas – pasiūlyti tvarius techninius plastiko atliekų tvarkymo ir plastiko taršos mažinimo sprendimus didžiųjų Baltijos šalių miestų savivaldybėse. Tai galima pasiekti:

– atlikus kiekybinę ir kokybinę plastiko srauto (įskaitant mikroplastiką) analizę Kauno, Talino ir Daugpilio savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

– sukuriant tinkamas technologines koncepcijas ir jas įvertinant remiantis aukščiau minėta analize ir ankstesniais tyrimais.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų struktūrų tyrimai (Kauno, Talino ir Daugpilio savivaldybės, KTU, Talltech ir DU);

Plastikinių atliekų pagrindiniuose komunalinių atliekų srautuose nuo surinkimo iki perdirbimo ir šalinimo (įskaitant atskirai surinktas plastiko atliekas, mišrias ir kitas komunalines atliekas bei atliekų apdorojimo produktus) morfologinė analizė, atliekų biologinio apdorojimo produktų mėginių ėmimas mikroplastiko gausumui nustatyti (Kauno Talino ir Daugpilio savivaldybės, KTU, TallTech ir DU);

Apžvalgos apie Vokietijos patirtį komunalinių plastiko atliekų tvarkymo srityje rengimas (HAW Hamburge);

Mikroplastiko kiekių nustatymas atliekų apdorojimo produktuose (KTU Kaune);

Efektyvaus ir tvaraus plastiko atliekų tvarkymo įrenginių koncepcijų sukūrimas kiekvienoje tikslinėje savivaldybėje (KTU Kaune, TallTech Taline);

LCA vertinimas kiekvienai sukurtai koncepcijai (KTU Kaune, TalTech Taline).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Pirminis seminaras Vokietijoje susipažįstant su Vokietijos patirtimi komunalinių atliekų tvarkymo srityje, HAW, laikotarpyje nuo 2023.06.01 iki 2023.06.30, labiausiai tikėtina data 2023.06.19-21  Walter Leal, Jelena Barbir, Tamari Mumladze, Viktoria Voronova, Maksims Zolovs.

Atliekų morfologiniai tyrimai su mikroplastiko nustatymu Kauno savivaldybėje (Kauno MBA stotyje), KTU, laikotarpyje nuo 2023.06.01 iki 2023.09.30, labiausiai tikėtina data 2023.06.07 Gintaras Denafas, Linas Kliučininkas, Tamari Mumladze, Anastasia Sholokhova, Agnė Šleiniūtė, Artūras Torkelis, Juris Soms, Maksims Zolovs, Zane Egle, Edgars Kucins.

Atliekų morfologiniai tyrimai su mikroplastiko nustatymu Daugpilio savivaldybėje (Daugpilio MBA stotyje), DU, laikotarpyje nuo 2023.06.01 iki 2023.09.30, labiausiai tikėtina data 2023.06.14; Juris Soms, Maksims Zolovs, Zane Egle, Edgars Kucins, Gintaras Denafas, Tamari Mumladze, Anastasiia Sholokhova, Agnė Šleiniūtė, Artūras Torkelis, Viktoria Voronova, Arvo Lital, Yaroslav Kobets, Pavlo Lyshtva, Jelena Barbir

Atliekų morfologiniai tyrimai su mikroplastiko nustatymu Talino savivaldybėje, TallTech, laikotarpyje nuo 2023.06.01 iki 2023.09.30, labiausiai tikėtina data 2023.06.14; Viktoria Voronova, Arvo Lital, Jaroslav Kobets, Pavlo Lyshtva.

Galutinis projekto susitikimas Taline (TallTech), laikotarpyje nuo 2023.09.30 iki 2023.11.15, labiausiai tikėtina data 2023.11.15 Walter Leal, Jelena Barbir, Viktoria Voronova, Arvo Lital, Jaroslav Kobets, Pavlo Lyshtva, Juris Soms, Maksims Zolovs, Zane Egle, Edgars Kucins, Gintaras Denafas, Linas Kliučininkas, Tamari Mumladze, Anastasiia Sholokhova, Agnė Šleiniūtė, Artūras Torkelis.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai dalyviai:

  1. Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos technologijos katedra, 5 asmenys;
  2. Hamburgo taikomųjų mokslų universiteto Darnaus vystymosi ir klimato kaitos valdymo tyrimų ir perdavimo centras, 2 asmenys.
  3. vandens ir aplinkos inžinerijos tyrimų grupė, Talino technikos universitetas, 4 asmenys;
  4. Daugpilio universiteto Aplinkotyros ir chemijos katedra, 4 asmenys.

Netiesioginiai dalyviai:

Kauno, Talino ir Daugpilio savivaldybės, komunalinių kietųjų atliekų tvarkymo sistemos Kaune (LT), Daugpilyje (LV) ir Taline (EE), šių miestų gyventojai.