Tvarių tyrimo metodų kūrimas cheminiams rizikos veiksniams koncentruotose Maisto matricose identifikuoti, kaip tarpdisciplininių tyrimų tinklo plėtros pagrindas

Duration of the project

01.02.2021. - 31.10.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno Technologijos universitetas
flag-DE
Fraunhoferio keramikos technologijų ir sistemų institutas (IKTS)
flag-LV
Latvijos Universitetas

Projekto vadovė

Dr. Alija Šalaševičienė

Projekto tikslai

Tyrėjų tinklas siekia sukurti tvarų, supaprastintą ir didesnio jautrio liepsnos atominės sugerties spektrometrijos metodą cheminių rizikos veiksnių (Co, Ni, Cr) maisto matricose elementinei analizei, susidariusių dėl sąveikos su terminio išpurškimo būdu pagaminta kontaktine, apsaugine įrangos danga. Šiuo darbu bus siekiama padidinti liepsnos atominės sugerties spektrometrijos metodo jautrumą, sukoncentruojant maisto matricų analites giluminiu vakumu. Sukurtos analizės metodo patikimumas bus analizuojamas, lyginant liepsnos atominės sugerties spektrometro rezultatus su grafito krosnelės atominės sugerties, induktyviai susietos plazmos optinės emisijos ir rentgeno spindulių fluorescencinės spektrometrijos tyrimų rezultatais.

Pagrindinės projekto veiklos

  1. Mėginio paruošimas dengiant paviršių lydinio terminio purškimo būdu, siekiant atlikti tolesnius mikroelementų aptikimo maisto matricose bandymus. Vieta: „Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS“, Vokietija.
  2. Tyrimai, kuriantys analitinius sprendimus siekiant gauti didžiausią jautrumą liepsnos AAS ir koncentruojant užterštas maisto matricas. Vieta: Kauno technologijos universitetas, Lietuva.
  3. Naujo liepsnos AAS jautrumo sprendimo patvirtinimas taikant kitus patikimus mikroelementų matavimo metodus, tokius kaip grafito krosnies AAS, ICP-OES ir TXRF. Vieta: Latvijos universitetas, Latvija.
  4. Tyrimo projekto rezultatų sklaida: bukletai, plakatai ir tarptautinis internetinis seminaras. Vieta: Kauno technologijos universitetas, Lietuva.

Viešieji projekto renginiai

Tarptautinis internetinis seminaras, skirtas pristatyti studentų, akademinės bendruomenės ir vyriausybinių įstaigų Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje rezultatus:

Vieta: internetinė erdvė.

Data: 2021-10-27.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai

Tiesioginiai projekto dalyviai yra:

Kauno technologijos universiteto, Latvijos universiteto, ir Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS tyrėjai, podoktorantūros studijų stažuotojai ir studentai – 40.

 

Netiesioginiai projekto dalyviai yra:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, Valstybinė Maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuva – 2; Latvijos respublikos Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos apsaugos  bei regioninio vystymo ministerija, Latvija – 2.

Maisto verslo operatoriai dirbantys su agresyviomis maisto matricomis ir aplinka, Lietuva – 30.

Industrinės tyrimų organizacijos Vokietijoje – 2, ir 40  tikrųjų Vokietijos lydinių asociacijos narių.