Studentų karcerio fenomenas Europos universitetų istorijos kontekste

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universiteto muziejus
flag-EE
Tartu universiteto meno muziejus
flag-DE
Heidelbergo universiteto muziejus

Projekto valdymo

Iveta Gudakovska

Projekto tikslas (tikslai)

Sukurtas studentų karcerio tyrimams Europos universitetų kontekste skirtas tinklas tarp Latvijos, Tartu ir Heidelbergo universitetų muziejų. Apsikeitimas tyrimų, restauravimo ir išsaugojimo darbų patirtimi su Tartu ir Heidelbergo universitetų muziejų specialistais, kurie duodavo naudingų patarimų dėl metodikos, tolesnių archyvarų studijų ir išsaugojimo Latvijos universiteto studentų karcerio istorijos atžvilgiu. Gauta informacijos apie studentų karcerio prieinamumą Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

ZOOM nuotoliniai internetiniai seminarai:

  • Tarp projekte dalyvaujančių ir pakviestų aukštųjų mokyklų susipažinimas su Europos universitetų ir kitoms aukštosioms mokykloms atstovaujančių studentų karcerių istorija ir išsaugojimu; bendradarbiavimo pagrindinių nuostatų sudarymas ir nustatymas;
  • Studentų karcerio fenomeno atskleidimas Baltijos šalių ir Vokietijos kontekste, susiejant su universitetų ir jų steigimo istorija. Konstatavimas, ko bendro ir ko skirtingo turi visų trijų valstybių studentų karceriai Europos aukštojo išsilavinimo istorijos kontekste. Studentų karcerio restauravimo ir konservavimo rezultatų aptarimas;

Reziumė apie projekto rezultatus ir susitarimas dėl bendradarbiavimo pratęsimo tarp projekte dalyvaujančių universitetų muziejų.

Projekto tikslinė grupė

Tiesiogiai: 4–6 (projekto komanda, dalyvaujančių universitetų muziejų atstovai, kurių specializacija buvo Europos universitetų (XVIII–XX a.) istorijos tyrimai)

Netiesiogiai: 0 (nuotolinių internetinių ZOOM seminarų interesantai)