Studentų karcerio fenomenas Europos universitetų istorijos kontekste

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universiteto muziejus
flag-EE
Tartu universiteto meno muziejus
flag-DE
Heidelbergo universiteto muziejus

Projekto valdymo

Iveta Gudakovska

Projekto tikslas (tikslai)

Studentų karcerio kaip neatsiejamos studijų proceso ir studentų kasdienio gyvenimo dalies, kultūrinio ir istorinio unikalumo įvertinimas.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

3 nuotoliniai seminarai interneto platformoje „Zoom“:

  1. Susipažinimas su universitetų atstovais, diskusija apie atitinkamo studentų karcerio istoriją ir atkūrimą. Bendras bendradarbiavimo gairių apibrėžimas.
  2. Studentų karcerio fenomeno tyrimas Baltijos šalių ir Vokietijos kontekste; dalyvaujančių universitetų ir Europos aukštojo mokslo apskritai istorijos bendros pradžios sujungimas; studentų karcerių restauravimo rezultatų aprašymas;
  3.  Projekto rezultatų apibendrinimas ir apsisprendimas dėl jo tęsinio viešo internetinio seminaro metu, kuris bus prieinamas visoms suinteresuotoms šalims. Pirmojo projekto parengimas, kurio pagrindu turės būti išleista knyga apie studentų karcerio fenomeną Europos universitetų istorijos kontekste.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė:

apie 30 asmenų kiekviename seminare, kuriuos sudaro projekto komanda, kitų dalyvaujančiųjų universitetų atstovai bei Europos aukštųjų mokyklų istorijos tyrėjai, kurie užsiima studentų kasdieniu gyvenimu nuo XVIII iki XX amžiaus.

Netiesioginė tikslinė grupė:

apie 100 asmenų, kadangi seminarai internete bus prieinami visiems interesantams.