Biologiškai svarbių emocinių dirgiklių apdorojimas smegenyse: priklausomybė nuo lyties ir ryšys su lytiniais hormonais.

Duration of the project

01.06.2020. - 15.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Tübingeno universitetas
flag-EE
Tartu universitetas

Projekto vadovas

Assoc. Prof. Ramune Griksiene

Projekto tikslai

Projekto tikslas – pasidalyti žiniomis ir stiprinti bendradarbiavimą emocijų tyrimų ir psichoneuroendokrinologijos srityse tarp projekto partnerių.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Įvadinis projekto dalyvių susitikimas. Vyks Vilnaus universitete ir internetu.
  2. „Emocijų jutimo ir reguliavimo tyrimas“. Bus rengiamas dalyvaujant visiems partneriams, vykdomas Vilniaus universitete.
  3. Seminaras – dirbtuvės „Emocijų jutimas ir reguliacija”, vyks Vilniaus universitete arba internetu (priklausomai nuo situacijos).
  4. Sesija 12-osios Lietuvos neuromokslų konferencijos metu, skirta emocijų, lyčių ir lytinių hormonų tyrimams. Vyks Vilniaus universitete arba internetu (priklausomai nuo situacijos).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

2020 m. lapkričio 5 d. popietinė seminaro-dirbtuvių „Emocijų jutimas ir reguliacija” dalis bus atvira visuomenei. Viešas renginys vyks Gyvybės mokslų centre, Vilniaus universitete (Saulėtekio al. 7) arba internetu (priklausomai nuo situacijos).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai: Prof. Birgit Derntl (4 dalyviai) ir dr. Ramunės Grikšienės (5 dalyviai)  tyrimų grupių nariai – podoktorantūros, doktorantūros, magistro ir bakalauro studijų pakopų stdentai ir stažuotojai; Tartu universiteto, Psichologijos instituto tyrėjai (3 tyrėjai).

 

Netiesioginiai:

• Seminaro dalyviai – Vilniaus, Tartu ir Tiubingeno universitetų studentai (iki 30 dalyvių).
• 12-osios Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijos dalyviai, 2020 m. Lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva (iki 150 dalyvių).
• Mokslo bendruomenė, susijusi su emocijų, lyčių skirtumų ir lytinių steroidų poveikio tyrimais. Planuojamos šios veiklos: publikacija; Simpoziumas tarptautinėje konferencijoje „Psichologija ir smegenys“, kurią organizuos Vokietijos psichologų asociacija, Biologinės psichologijos ir neuropsichologijos skyrius, Tiubingenas, 2021 m. Birželio mėn.; Pranešimai kitose tarptautinėse konferencijose.