Biologiškai svarbių emocinių dirgiklių apdorojimas smegenyse: priklausomybė nuo lyties ir ryšys su lytiniais hormonais.

Duration of the project

01.06.2020. - 15.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Tübingeno universitetas
flag-EE
Tartu universitetas

Projekto vadovas

Assoc. Prof. Ramune Griksiene

Projekto tikslai

Užmegztas projekto partnerių bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis padėjo tvirtą pagrindą būsimam tarptautiniam bendradarbiavimui emocijų tyrimų ir psichoneuroendokrinologijos srityje.

Emocijų suvokimo ir reguliavimo tyrimas buvo sukurtas ir yra atliekamas Vilniaus universitete.

Buvo surengtas projekto pradžios susitikimas ir internetinis seminaras „Nuo emocijų suvokimo iki reguliavimo“. Birgit Derntl ir dr. Andero Uusbers pristatė savo tyrimus Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

2020 m. Birželio 22–23 d. Projekto pradžios susitikimas, organizuotas Vilniaus universitete, Gyvybės mokslų centre ir internetu.

2020 m. Liepos – rugpjūčio mėn. Buvo sukurtas ir parengtas tyrimas „Emocijų suvokimo ir reguliavimo tyrimas“ (bendradarbiaujant internetu).

2020 m. Rugsėjo – gruodžio mėn. Tyrimas atliekamas Vilniaus universitete.

2020 m. Lapkričio 5 d. Internetinis seminaras „Nuo emocijų suvokimo iki emocijų reguliavimo“, vyko internete.

2020 m. Lapkričio 6 d. Virtualioje Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje žodinius pranešimus, projekto tematika, pristatė: prof. Birgit Derntl (Tubingeno universitetas), Andero Uusberg (Tartu universitetas), Rasa Mončiunskaitė (Vilniaus universitetas).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai: Dr. Ramunės Grikšienės grupės nariai (5), prof. Birgit Derntl grupės nariai (3) ir Tartu universiteto Psichologijos instituto projekto dalyviai (2 mokslininkai).

Netiesioginiai:

  • Seminaro dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos (32 dalyviai iš 9 institucijų).
  • Atviro renginio internete dalyviai (230 dalyvių).
  • 12-osios Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijos dalyviai, 2020 m. Lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva (180 dalyvių).