Žmogaus glioblastomos glikobiologinių savybių tyrimas

Duration of the project

01.08.2020. - 15.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
1. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras,
flag-DE
2. Freiburgo universiteto, Neurochirurgijos katedra

Projekto vadovas

PhD Student Ugne Kuliesiute

Projekto tikslai

  1. Užmegsti bendradarbiavimą su Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedros mokslininkais.
  2. Perimti inovatyvią rezekuotų žmogaus smegenų audinių organotipinių kultūrų ruošimo metodiką.
  3. Sukaupti preliminarių rezultatų tolimesniam bendradarbiavimui.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Ugnės Kuliešiūtės stažuotė Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedroje, Freiburge, Vokietijoje.
  2. Žmogaus smegenų audinių organotipinių kultūrų ruošimo mokymai (Freiburgas, Vokietija).
  3. Sialo rūgšties de novo sintezės charakterizavimas, sialidazių raiškos bei fermentinio aktyvumo įvertinimas žmogaus glioblastomoje (Freiburgas, Vokietija).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Projekto rezultatų pristatymas ir Dr. Dieter Henrik Heiland grupės tyrimų pristatymas Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje (2020.11.06, Vilnius, Lietuva).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai: Dr. Dieter Henrik Heiland, Dr. Vidhya Madapusi Ravi, doktorantė Ugnė Kuliešiūtė, Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedros Mikroaplinkos ir imunologijos laboratorijos grupės nariai (10).

Netiesioginiai: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Molekulinės neurobiologijos grupės nariai (10). Rezultatai gauti šio projekto metu bus publikuojami moksliniuose žurnaluose bei pristatomi Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.