Žmogaus glioblastomos glikobiologinių savybių tyrimas

Duration of the project

01.08.2020. - 15.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras,
flag-DE
Freiburgo universiteto, Neurochirurgijos katedra

Projekto vadovas

PhD Student Ugne Kuliesiute

Projekto tikslai

  1. Užmegztas bendradarbiavimas su Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedros mokslininkais.
  2. Perimta inovatyvi rezekuotų žmogaus smegenų audinių organotipinių kultūrų ruošimo metodika.
  3. Sukaupti preliminarūs rezultai apie sialilinimo pokyčius žmogaus glioblastomoje tolimesniam bendradarbiavimui.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Ugnės Kuliešiūtės stažuotė Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedroje, Freiburge, Vokietijoje. Bendri grupes susirinkimai, leidžiantys keistis tardisciplininėnim žiniomis.
  2. Žmogaus smegenų audinių organotipinių kultūrų ruošimo metodo įsisavinimas (Freiburgas, Vokietija).
  3. Sialo rūgšties de novo sintezės charakterizavimas, sialo rūgšties įvertinimas žmogaus glioblastomos ląstelių funkcionalumo kontekste, sialidazių raiškos vertinimas sveikame ir glioblastominiame žmogaus smegenų audinyje (Freiburgas, Vokietija).
  4. Dalyvavimas XII-oje Lietuvos Neuromosklų Asociacijos konferencijoje. Ugnė Kuliešiūtė pristatė šio projekto rezultaus, Dr. Dieter Henrik Heiland pristatė mokslinius projektus vykdomus Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedros Mikroaplinkos ir imunologijos laboratorijos grupėje.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Projekto rezultatų pristatymas ir Dr. Dieter Henrik Heiland grupės tyrimų pristatymas Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje (2020.11.06, Vilnius, Lietuva).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai: Dr. Dieter Henrik Heiland, Dr. Vidhya Madapusi Ravi, doktorantė Ugnė Kuliešiūtė, Freiburgo universiteto Neurochirurgijos katedros Mikroaplinkos ir imunologijos laboratorijos grupės nariai (10).

Netiesioginiai: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Molekulinės neurobiologijos grupės nariai (10). XII-os Lietuvos Neuromokslų Asociacijos konferencijos dalyviai (200).