The Academic Profession in the Knowledge-Based Society (APIKS) – akademinio personalo požiūris į besikeičiantį universitetų valdymą ir vadybą

Duration of the project

01.06.2020. - 15.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas, Ugdymo mokslų institutas
flag-DE
Dortmundo Technologijos universitetas, Aukštojo mokslo centras (zhb)

Projekto vadovas

Prof. habil. Dr. Rimantas Želvys

Projekto tikslai

Vokietijos ir Lietuvos mokslininkų komanda organizavo APIKS konferenciją, kurios metu buvo aptarti aukštųjų mokyklų valdymo ir vadybos panašumai ir skirtumai pasaulyje akademinės profesijos kontekste. Taip pat šie mokslininkai analizavo Lietuvos atvejį tarptautiniame APIKS (Academic Profession in the Knowledge-Based Society) tyrime, kuriame dalyvauja daugiau nei 25 pasaulio valstybės.

Konferencijos metu subūrėme mokslininkus iš 14 skirting7 pasaulio valstybių (Lietuvos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Portugalijos, Turkijos, Rusijos, Kazachstano, Pietų Korėjos, Kinijos, Taivano, Argentinos ir Kanados) diskusijai apie jų atliktų tyrimų rezultatus bei juos palyginti tarptautiniame kontekste. Visus konferencijos dalyvių pristatymus galima rasti čia: https://www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/hdhf/en/apiks-conference/apiks-conference-programme/index.html.

Po konferencijos buvo pateikti 5 straipsniai atviros prieigos moksliniam žurnalui Acta Paedagogica Vilnensia.

Taip pat prieš konfereciją buvo organizuojamos jaunųjų mokslininkų akademinės dirbtuvės apie lyginamąją analizę bei publikacijų rengimą. Šiose dirbtuvėse dalyvavo jaunieji mokslininkai iš devynių pasaulio valstybių.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Pasiruošimas konferencijai. Organizatoriai bendraudami telefonu ar el. paštu parengė konferencijos koncepciją, tinklapį, vykdo registraciją, rengia programą ir pan.

Jaunųjų mokslininkų konferencija vyko per Zoom 2020 m. rugpjūčio 19 d., dauguma organizatorių bei keletą dalyvių dalyvavo gyvai. Šios konferencijos metu buvo suorganizuotos dvi akademinės dirbtuvės – „Lyginamieji tyrimai aukštajame moksle“ir „Publikacijos rengimo procesas: nuo plano iki straipsnio“.

Konferencija The Academic Profession in the Knowledge-Based Society (APIKS)akademinio personalo požiūris į besikeičiantį universitetų valdymą ir vadybą vyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, Ugdymo mokslų institute (Universiteto g. 9, Vilnius, Lietuva) ir per Zoom, 2020 m. rugpjūčio 20-21 dienomis. Renginys buvo plačiai viešinamas, o konferencijos pranešimai internete nemokamai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims.

Paskaita Dortmundo Technologijos universitete per Zoom, 2020 m. lapkričio 11 d., 16:00 – 17:30.

Sudaromas specialusis Acta Paedagogica Vilnensia atviros prieigos mokslinio žurnalo numeris, jis rengiamas išleidimui. Kviestiniai šio žurnalo numerio redaktoriai Prof. Dr. Rimantas Želvys, Ugdymo mokslų institutas, Vilniaus universitetas, Lietuva ir Prof. Dr. Liudvika Leišytė, Aukštojo mokslo profesorė, Dortmundo Technologijos universitetas, Vokietija. Specialusis žurnalo numeris rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant šiems profesoriams ir reguliariai bendraujant el. paštu, telefonu.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Konferencija The Academic Profession in the Knowledge-Based Society (APIKS)akademinio personalo požiūris į besikeičiantį universitetų valdymą ir vadybą vyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, Ugdymo mokslų institute (Universiteto g. 9, Vilnius, Lietuva) ir per Zoom, 2020 m. rugpjūčio 20-21 dienomis. Renginys buvo plačiai viešinamas, o konferencijos pranešimai internete nemokamai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims.

Paskaita Dortmundo Technologijos universitete per Zoom, 2020 m. lapkričio 11 d., 16:00 – 17:30.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesiogiai:

  • Konferencijos dalyviai (71 asmenys iš skirtingų pasaulio šalių; konferencijoje pristatyti šių šalių duomenys: Lietuvos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Portugalijos, Turkijos, Rusijos, Kazachstano, Pietų Korėjos, Kinijos, Taivano, Argentinos, Kanados ir Japonijos).
  • Doktorantūros studentai ir kiti jaunieji mokslininkai (iš viso 27 dalyviai) iš devynių pasaulio valstybių, kurie buvo pakviesti dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje.

Netiesiogiai:

  • Akademinis ir administracinis personalas iš Vilniaus Universiteto ir kitų Lietuvos universitetų, akademinių darbuotojų profesinių sąjungų atstovai, kuriuos galėjo sudominti tyrimas;
  • Aukštojo mokslo administracijos atstovai iš įvairių pasaulio šalių, kuriuos galėtų sudominti naujausios įžvalgos apie universitetų valdymą;
  • Tarptautinė mokslininkų bendruomenė, taip pat aukštojo mokslo administracinis personalas, kurie turi galimybę susipažinti su konferencijos medžiaga bei mokslinėmis publikacijomis moksliniame žurnale internete ir vėliau, išleidus projekto knygą.