The Academic Profession in the Knowledge-Based Society (APIKS) – akademinio personalo požiūris į besikeičiantį universitetų valdymą ir vadybą

Duration of the project

01.06.2020. - 15.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas, Ugdymo mokslų institutas
flag-DE
Dortmundo Technologijos universitetas, Aukštojo mokslo centras (zhb)

Projekto vadovas

Prof. habil. Dr. Rimantas Želvys

Projekto tikslai

Projekto tikslas – surengti konferenciją, kurios metu būtų aptariami aukštųjų mokyklų valdymo ir vadybos panašumai ir skirtumai pasaulyje akademinės profesijos kontekste. Konferenciją organizuoja Lietuvos ir Vokietijos mokslininkų komanda, tarptautiniame APIKS (Academic Profession in the Knowledge-Based Society) tyrime, analizavusi Lietuvos atvejį. APIKS tarptautiniame tyrime dalyvauja daugiau nei 25 pasaulio valstybės.

Organizuojamos konferencijos tikslas suburti mokslininkus iš viso pasaulio diskusijai apie jų atliktų tyrimų rezultatus bei juos palyginti tarptautiniame kontekste. Po konferencijos planuojama išleisti specialųjį mokslinio žurnalo Acta Paedagogica Vilnensia numerį. Konferenciją sudaro dvi dalys: 1) Jaunųjų mokslininkų akademinės dirbtuvės apie kiekybinių tyrimų metodologiją, lyginamąją analizę bei publikacijų rengimą; 2) pagrindin4s konferencijos, kurios metu bus skaitomi pranešimai, vyks paralelinės sesijos, kuriose dalyviai pristatys savo tyrimų rezultatus, plenarinės diskusijos.

Dėl apribojimų, susijusių su COVID-19 pandemija, jaunųjų mokslininkų konferencija vyks elektroninėje erdvėje, tuo tarpu pagrindinę konferenciją planuojame vykdyti pusiau skaitmeniniu formatu. Konferencijoje Vilniaus universitete sudarysime sąlygas (laikantis visų higienos reikalavimų)  tiesiogiai dalyvauti mažai grupei dalyvių iš tų šalių, iš kurių kelionės į Lietuvą leidžiamos, kitiems konferencijos dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti elektroniniu formatu

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Pasiruošimas konferencijai: Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto (Lietuva) ir Dortmundo Technologijos universiteto, Aukštojo mokslo centro (Vokietija) mokslininkai bendraudami telefonu ar el. paštu rengia konferencijos koncepciją, tinklapį, vykdo registraciją, rengia programą ir pan.

Jaunųjų mokslininkų konferencija: 2020 m. rugpjūčio 19 d., elektroniniu formatu.

Konferencija The Academic Profession in the Knowledge-Based Society (APIKS) – akademinio personalo požiūris į besikeičiantį universitetų valdymą ir vadybą, 2020 m. rugpjūčio 20-21 dienomis, Vilniaus universitete, Ugdymo mokslų institute, Universiteto g. 9, Vilnius, Lietuva. Asmeniškai konferencijoje dalyvaus 20 dalyvių, kurie bus iš anksto užsiregistravę, o kiti galės prisijungti skaitmeninio ryšio priemonėmis. Renginys bus plačiai viešinamas ir prieinamas visiems suinteresuotiesiems asmenims laisvai nuotoliniu būdu.

Paskaita Dortmundo Technologijos universitete, 2020 m. lapkričio 11 d., 16:00 – 17:30, priklausommai nuo ribojimų susijusių su COVID-19 pandemija arba nuotoliniu būdu, arba Dortmundo Technologijų universitete, Aukštojo mokslo centre, CD pastatas, 114 kabinetas, Vogelpothsweg 78, Dortmunde, Vokietijoje.

Specialaus Acta Paedagogica Vilnensia mokslinio žurnalo numerio sudarymas iš išleidimas. Kviestinis šio žurnalo numerio redaktorius Prof. Dr. Rimantas Želvys, Ugdymo mokslų institutas, Vilniaus universitetas, Lietuva ir Prof. Dr. Liudvika Leisyte, Aukštojo mokslo profesorė, Dortmundo Technologijos universitetas, Vokietija. Specialusis žurnalo numeris bus parengtas glaudžiai bendradarbiaujant šiems profesoriams ir reguliariai bendraujant el. paštu, telefonu ir vizito Dortmundo Technologijų universitete, kurio metu bus skaitoma paskaita lapkričio mėnesį, metu.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Tarptautinė konferencija Vilniaus universitete “Akademinė profesija žinių visuomenėje: universitetų valdymo ir vadybos pokyčiai”. 2020 m. rugpjūčio 20-21 d., Vilniaus universitete, Filosofijos fakultete, Ugdymo mokslų institute, Universiteto g. 9, Vilnius, Lietuva. Pagrindiniai pranešėjai: prof. Timo Aarrevaarra (Laplandijos universitetas, Suomija), prof. Ulrich Teichler (profesorius emeritas iš Kaselio universiteto, Vokietija), prof. Monica Marquina (Buenos Airių universitetas, Argentina). Daugiau nei 15 šalių APIKS projekto rezultatų pristatymas vyks po pagrindinių pranešimų. Konferencija organizuojami mišriu formatu – galima dalyvauti konferencijoje asmeniškai arba internetu. Asmeniškai dalyvaujančiųjų skaičius ribojamas, vykdoma registracija, konferencijos transliacija prieinama viešai.

Paskaita Dortmundo Technologijos universitete: APIKS tyrimo Lietuvoje rezultatus pristatys Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimantas Želvys ir dokt. Rūta Bružienė per Aukštojo mokslo centro (zhb) Aukštojo mokslo tyrimų koliokviumą, kuris vyks 2020 m. lapkričio 11 d., 16:00-17:30. Dortmundo Technologijų universitete, Aukštojo mokslo centre, CD pastatas, 114 kabinetas, Vogelpothsweg 78, Dortmundas.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai:

  • Konferencijos dalyviai (apie 40 asmenų iš skirtingų pasaulio šalių; konferencijoje bus pristatomi šių šalių duomenys: Kanados, Kinijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Japonijos, Lietuvos, Portugalijos, Slovėnijos, Kroatijos, Pietų Korejos, Švedijos, Taivano, Turkijos, Rusijos)
  • Doktorantūros ir podoktorantūros studentai, dalyvaujantys tarptautiniame APIKS projekte (15 žmonių), taip pat doktorantūros studentai iš Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto (10 žmonių), kurie yra pakviesti dalyvauti elektroninėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje. Šiso konferencijos metu bus dalinamasi įžvalgomis apie tarptautinius palyginamuosius tyrimus ir ryšius tarp doktorantūros ir podoktorantūros studentų iš įvairių šalių.

Netiesioginiai:

  • Akademinis ir administracinis personalas iš Vilniaus Universiteto ir kitų Lietuvos universitetų, akademinio personal profesinių sąjungų atstovai, kuriuos sudomins tyrimas. Šie asmenys gales dalybauti konferencijoje asmeniškai arba elektroniniu būdu (apie 25 žmones);
  • Tarptautinė mokslininkų bendruomenė, taip pat aukštojo mokslo administracinis personalas, kurie turės galimybę stebėti konferencijos transliaciją internetu bei susipažinti su publikacijomis moksliniame žurnale ir vėliau projekto tema išleista knyga.
  • Aukštojo mokslo administracijos atstovai iš įvairių pasaulio šalių, kurie turės galimybę stebėti konferencijos transliaciją internetu ir pasiklausyti naujausių įžvalgų apie universitetų valdymą klausydami konferencijos pranešėjų.